Skip to main content
ΚΡΗΤΗ

Σεισμόπληκτοι Δήμου Μινώα Πεδιάδας: Υπόμνημα με τις διεκδικήσεις τους στην Αποκεντωμένη διοίκηση

Image
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΣΥΛΛΟΓΟς ΕΛΠΊΔΑ
 clock 15:34 | 25/03/2023 writer icon newsroom ekriti.gr

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η ΕΛΠΙΔΑ» που έλαβε χώρα στις 12 Μαρτίου 2023 στο Αρκαλοχώρι, αποφασίστηκε ομόφωνα η σύνταξη και επίδοση υπομνήματος στην Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ του Συλλόγου να το πράξει. Αναλυτικα το υπόμνημα:

''Διεκδικούμε την απλοποίηση σε εθελοντική βάση της διαδικασίας αποζημίωσης στεγαστικής συνδρομής στα κτήρια που έχουν υποστεί́ ελαφριές βλάβες (πράσινα). Ζητάμε  να δοθεί́ η δυνατότητα εναλλακτικά́ της υποβολής φακέλου άδειας επισκευής στο Τ.Α.Ε.Φ.Κ. (σύνταξη και κατάθεση φακέλου με δικαιολογητικά́, αυτοψίες κ.λπ.) της καταβολής αποζημίωσης για την επισκευή́ αναλογικά των τ.μ., δηλαδή 100€/τ.μ., με την κατάθεση στην πλατφόρμα e-adeies αίτησης του δικαιούχου συνοδευόμενη από δήλωση ανάθεσης από τον ιδιοκτήτη σε αρμόδιο μηχανικό, δήλωση ανάληψης από τον μηχανικό, τεχνική έκθεση από τον μηχανικό καταγραφής των κτηριακών ζημιών, συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό των ζημιών, και του τρόπου επισκευής τους, υπεύθυνη δήλωση από τον μηχανικό εκτέλεσης των εργασιών επισκευής, συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό των επισκευασθέντων, και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι έλαβε γνώση της τεχνικής έκθεσης και ότι την αποδέχεται. Έτσι, θα αποσυμφορηθεί σημαντικά το Τ.Α.Ε.Φ.Κ., θα εξοικονομηθούν κρατικοί οικονομικοί πόροι και πόροι ανθρώπινου δυναμικού και θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος εξέτασης των φακέλων για τα υπόλοιπα κτήρια. Αναφορικά με τα κίτρινα κτήρια με διαπιστωμένες βλάβες τοπικού χαρακτήρα χωρίς βλάβες στον φέροντα οργανισμό να μπορούν να επιλέξουν εκτός της υφιστάμενης τυπικής διαδικασίας και μιας fast track διαδικασίας όπου θα δικαιούνται αποζημίωση της τάξεως των 200€/τ.μ στις εργασίες αποκατάστασης.

Διεκδικούμε άμεση και επαρκή χρηματοδότηση του Δήμου Μινώα, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα και μαζικά στις κατεδαφίσεις των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων και στην απομάκρυνση των υλικών κατεδαφίσεων και των καταπτώσεων υλικών σε κοινόχρηστους χώρους σε αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης υλικών αποβλήτων, χωρίς καμία επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιόνια) αυξάνουν εκθετικά τον κίνδυνο επιπλέον καταπτώσεων και θέτουν σε κίνδυνο διερχόμενους αλλά και όμορες ιδιοκτησίες. Για την απομάκρυνση αμιάντου, δεδομένου ότι η εισπνοή τεμαχίων είναι καρκινογόνος, θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα περισυλλογής από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις και όχι από απλούς χώρους διαχείρισης αποβλήτων, είτε από τους ιδιοκτήτες ή εθελοντές πολίτες ή συνεργεία του Δήμου, ενώ επιπρόσθετα απαιτείται να γίνει συλλογικά και όχι μεμονωμένα, γιατί τα κόστη είναι υπέρογκα. Δυνατότητα δια της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. έκδοσης σχετικής βεβαίωσης κατεδάφισης.

Διεκδικούμε τα παλιά Σχολεία που έχουν υποστεί ζημιές, όπως το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου και το Δημοτικό Θραψανού, σχολεία που έχουν κτιστεί προ του 1982 και έχουν υποστεί ζημιά στον φέροντα οργανισμό, για λόγους ασφάλειας των παιδιών μας, να κατεδαφιστούν ή -στην περίπτωση του Δημοτικού Θραψανού- να κριθεί διατηρητέο και να ανεγερθούν σύγχρονα σχολικά συγκροτήματα που να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης. Τα νέα σχολεία θα πρέπει να προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος (βιοκλιματικά κτίρια με περιβαλλοντικά πρωτοποριακό σχεδιασμό και συστήματα) και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ώστε να αποτελούν εμβληματικά κτίρια που θα εκπαιδεύουν τους νέους πολίτες στη βάση σεβασμού αυτών των αξόνων.

Διεκδικούμε ενιαίο και ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο οικιστικής οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Ένα ειδικό ολοκληρωμένο και μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακό σχέδιο με σεβασμό στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, την ιστορία, τον πολιτισμό και την αγροδιατροφή.

Διεκδικούμε νέα στοχευμένη αναπροσαρμογή στο βασικό τιμολόγιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις επισκευές και ανακατασκευές, η οποία θα αφορά στα υλικά που συμβάλλουν καθοριστικά στην στατική επάρκεια των κτηρίων και επομένως την ασφαλή διαμονή των ενοίκων ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές της αγοράς οι οποίες έχουν εκτοξευθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού.

Διεκδικούμε την απαλλαγή ΦΠΑ στα παραστατικά υλικών και εργασιών  επισκευής και ανακατασκευής  κτηρίων μέσω μιας διαδικασίας με ήπιο γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, προτείνουμε να εφαρμοστεί για τους σεισμοπαθείς η διαδικασία που ισχύει στην απαλλαγή ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων.  Εναλλακτικά, προτείνουμε να εφαρμοστεί η επιστροφή ΦΠΑ στα φυσικά πρόσωπα εφόσον το επιθυμούν και για όσα παραστατικά προσκομιστούν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας κατ’ αντιστοιχία με την διαδικασία που ισχύει στην επιστροφή ΦΠΑ των αγροτών ειδικού καθεστώτος. Εφόσον η διοίκηση κρίνει, ότι τα παραπάνω δεν μπορεί να τα εφαρμόσει, ζητάμε την προσαύξηση της στεγαστικής συνδρομής ανά τετραγωνικό μέτρο -για τα φυσικά πρόσωπα- κατά 24%.

Διεκδικούμε στελέχωση του Τ.Α.Ε.Φ.Κ. (50 μηχανικοί), των αρμόδιωνΥ.ΔΟΜ. (10 μηχανικοί), του Σ.Α. (5 μηχανικοί), των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων (5 μηχανικοί) και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (10 διοικητικοί), ώστε να ανταπεξέλθουν στον υπέρογκο όγκο εργασίας και να μην καταγράφονται  εξωφρενικές καθυστερήσεις στην εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων αδειών επισκευής και αδειών δόμησης.

Διεκδικούμε την ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α για πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα την σεισμόπληκτη περιοχή. Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται στο 90%  του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ενώ για ΑΜΕΑ και άλλες ευάλωτες ομάδες (πχ άνεργες μητέρες) στο 100%. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 18 μήνες.

Διεκδικούμε προσαύξηση της στεγαστικής συνδρομής μέσω ειδικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών  που επλήγησαν από τον σεισμό με την ονομασία «Πράσινη Συνδρομή Κατ’οίκον», το οποίο θα αφορά σε επιχορήγηση κεφαλαίου και κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας των κατοικιών που επλήγησαν από τον σεισμό και ως εκ τούτου απαιτείται να εκτελεστούν σε αυτές εργασίες επισκευής δηλ σε κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν στα δελτία επανελέγχου  από τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου κίτρινα ή πράσινα. Ο μέγιστος προϋπολογισμός  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 28.000 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα και συνίσταται από επιχορήγηση 80% και από άτοκο δάνειο 20%.

 Διεκδικούμε επέκταση της αναστολής πλειστηριασμών για 3 χρόνια και εφαρμογή του νόμου περί αδέσμευτου και ακατάσχετου στους λογαριασμούς που πιστώθηκαν τα χρήματα της αρωγής.

 Διεκδικούμε την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής δωρεάν κρατικής αρωγής και άτοκου δανείου χωρίς των περιορισμό των 150 τ.μ δηλαδή ανεξαρτήτως τετραγωνικών για κάθε ιδιοκτήτη που διαθέτει στη ιδιοκτησία του κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα μια κατοικία και έναν επαγγελματικό χώρο. Με το τρόπο αυτό στηρίζονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Τα παραπάνω ζητήματα αποτελούν για μας μέγιστη προτεραιότητα, κάποια από αυτά αποτελούν δε τμήμα αρχικού υπομνήματος που έχει ήδη αποδοθεί στα αρμόδια υπουργεία. Ζητούμε την άμεση επίλυσή τους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η μη επίλυσή τους θα πυροδοτήσει την καθ’ όλα δικαιολογημένη αγανάκτηση του κόσμου και θα οδηγήσει σε κλιμακούμενες και μαζικές κινητοποιήσεις που προτάθηκαν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

Ο κ. Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην περιοχή μας αμέσως μετά τον σεισμό δήλωσε ότι «μέσα από τις φυσικές καταστροφές γεννιούνται ευκαιρίες». Περιμένουμε 18 μήνες και ακόμη δεν έχουμε ούτε τα σπίτια μας.

Για τον Σύλλογο : Ο Πρόεδρος  Γκαντάτσιος Κώστας , η Γραμματέας Τερζάκη Μαρία''

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ηράκλειο: Ο "στρατιωτικός" της "έφαγε" 3.000 ευρώ

Κρήτη: Δεν θα ισχύσει... τελικά η απόφαση για τον περιορισμό στις κότες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 - 2023 ekriti.gr | Όροι Χρήσης.
Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis