Περισσότερα

Τελικά όλοι κόβουμε λάθος το ψωμί

Τελικά όλοι κόβουμε λάθος το ψωμί

Δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπά το internet
περισσότερο από το να μας υποδεικνύει τον
σωστό τρόπο να κάνουμε καθημερινές...

Καλλιτέχνης ζωγραφίζει τις ψυχικές ασθένειες σε ρεαλιστικές απεικονίσεις

Καλλιτέχνης ζωγραφίζει τις ψυχικές ασθένειες σε ρεαλιστικές απεικονίσεις

Ο τρόπος που τα παρουσιάζει ο καλλιτέχνης δείχνουν ακριβώς τι γίνεται σε κάθε μια από αυτές τις ψυχικές ασθένειες.