Skip to main content
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Παρασκευή

λότζια
 clock 13:34 | 09/04/2024
writer icon newsroom ekriti.gr

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Απριλίου.

Η πρώτη ειδική συνεδρίαση ξεκινά στις 18:00 το απόγευμα με μοναδικό θέμα συζήτησης την ψήφιση του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ηρακλείου έτους 2024, κατόπιν της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για την προσαρμογή του στις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Η δεύτερη τακτική συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 19:00 και αφορά 36 θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά οι προσκλήσεις των δύο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου:

Α) Σας προσκαλούμε σε ειδική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηρακλείου, (αίθουσα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ), την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 189 του ν. 4555/2018, την αριθμ. 98 Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 8.182/26.01.2024 και ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, με μοναδικό θέμα συζήτησης:

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ηρακλείου έτους 2024, σύμφωνα με την απόφαση 145/2024 της Δημοτικής Επιτροπής Ηρακλείου με θέμα «Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού (Εσόδων - Δαπανών) και Ο.Π.Δ του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2024 μετά την προσαρμογή του στις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.».

 

Β) Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηρακλείου, (αίθουσα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ), την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και την αριθμ. 98 Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 8.182/26.01.2024 και ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφορίας Δήμου Ηρακλείου.

Κύρωση τμήματος οδού στον οικισμό Μαλάδες του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 98/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων για την κατασκευή του έργου: α) Προσθήκη δύο ανεξάρτητων διώροφων κατοικιών με σοφίτα και υπόγειο και 3 κολυμβητικών δεξαμενών και β) Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και ανακαίνιση ισόγειας προκατασκευασμένης κατοικίας (330/1996) - (απόφαση 99/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης εισόδου εξόδου, για έκδοση οικοδομικής άδειας σε συγκρότημα τριών κτιρίων με χρήση «κατοικία», επί της οδού Αγίου Αντωνίου και Νικολάου, αρ.149, στην θέση «Παπούρα», εκτός σχεδίου πόλης, εκτός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας κας Γαλατιανού Ελένης και κ. Γαλατιανού Δημητρίου (απόφαση 100/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Καζαντζάκη & Ιφιγένειας της Δ.Κ. Σκαλανίου, για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση βιολογικού καθαρισμού στη θέση Ραζούλια» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου (απόφαση 101/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί μη πρόθεσης του Δήμου Ηρακλείου να προβεί άμεσα στην εφαρμογή του ισχύοντος σχεδίου πόλης σε ρυμοτομούμενο ακίνητο επί των οδών Αγίων Δέκα και Καγιαμπή, στο Ο.Τ. 334, εντός τειχών της πόλεως Ηρακλείου (απόφαση 124/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης απότμησης πεζοδρομίου για την έκδοση άδειας λειτουργείας σε συνεργείο επισκευής οχημάτων επί της οδού Μετεώρων 6, περιοχή Πόρος (απόφαση 133/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

Δωρεάν παράταση ανακομιδής για τους θανόντες από Covid-19 και αποχαρακτηρισμού των ρυμοτομικών τετραγώνων 20 και 24 του Νέου Κοιμητηρίου ως χώρων ενταφιασμού από Covid-19 (απόφαση 134/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου Αστικού ΚΤΕΛ (ομόφωνη απόφαση 157/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παράταση υπαγωγής της οργανικής μονάδας πρώην ΔΗΚΕΗ του Δήμου Ηρακλείου στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης της ΔΥΠΑ (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-.67 ετών.

Τροποποίηση (μη ουσιώδης) - παράταση της διάρκειας της δημοσίας σύμβασης "Προμήθεια - εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο γυμνάσιο - λύκειο του Αγ. Μύρωνα και προμήθεια ηλεκτρικού ΜΙΝΙ BUS" (Τμήμα 2, του παραδοτέου 4,4.2 της Πράξης με ακρωνύμιο «C-IZEBS», MIS 5050682).

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας για την υλοποίηση του προγράμματος ΕΙΤ UM Challenge My City».

Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας στο Ηράκλειο.

Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Εξωραϊσμός των κηποθεάτρων ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ και ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ».

Χορήγηση παράτασης του καθαρού χρόνου της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσαμπελιών & Κορώνη Μαγαρά».

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Αποκαταστάσεις – ελαιοχρωματισμοί του κτιρίου της Λότζια».

Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση της Λότζιας - Δημαρχείου Ηρακλείου».

Έγκριση της 5ης παράτασης του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΜΟΡΟΖΙΝΙ».

Χορήγηση παράτασης της 1ης τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη διαμόρφωσης ισόπεδων κόμβων».

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της 1ης εκτέλεσης σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο του έργου «Εργασίες συντήρησης οριζόντιας σήμανσης - υποομάδα Α1 – ασφαλτικά».

Έγκριση σχεδίων για υλοποίηση υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών.

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της δομής «Κέντρο Κοινότητας -Παράρτημα Ρομά και Κέντρο Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Ηρακλείου».

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Υπηρεσίας με τίτλο «Ενοικίαση μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά των φιλοξενουμένων του κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δήμου Ηρακλείου».

Α) Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου, ως μέλη για τα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Β) Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή στη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δήμου Ηρακλείου.

Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών της πρώην ΔΗΚΕΗ για το έτος 2024, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 – Συμπλήρωση της Α.Δ.Σ. 66/2024 σε ορθή επανάληψη 1.

Καθορισμός μισθώματος/αντιτίμου για τη χρήση των χώρων των Δημοτικών Κηποθέατρων και του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου του Δήμου Ηρακλείου.

Επικαιροποίηση της με αρ. 342/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. που βρίσκεται βόρεια του Γηπέδου του ΟΦΗ και περικλείεται από τις οδούς Καντάνου, Πετλέμπουρη, Ισαύρων και Ανώνυμης οδού.

Παραχώρηση ατελούς χρήσης περιορισμένης διάρκειας του πρώην Ικάριου γηπέδου Νέας Αλικαρνασσού για τις ανάγκες του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης” κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο αιχμής για το έτος 2024.

Καθορισμός Αρδευτικής περιόδου 2024.

Τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής εξέτασης αιτημάτων για τη μετακίνηση, μεταφορά και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων και ορισμός μελών.

Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. (αρ. πρωτ. 21.309/01-3-2024).

Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. (αρ. πρωτ. 23.839/08-3-2024).

Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. (αρ. πρωτ. 27.949/21-3-2024).

Διαβίβαση αποφάσεων διαγραφής προστίμων αυθαιρέτων (αρ. πρωτ. 31.702/02-4-2024).

 

Διαβάστε επίσης:

Δήμος Σητείας: Υποχρέωση καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και άλλων ακάλυπτων χώρων

Επιστολή Κεγκέρογλου προς Φλωρίδη για την ιδρυση έδρας Πρωτοδικείου στο Καστέλλι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2024 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis