Οικονομία

Δεν θα συμφέρει κανέναν το μπλοκάκι από το 2017

μπλοκακια

Παγίδα υπέρμετρης αύξησης των ασφαλιστικών κρατήσεων από 90% έως και 165% κρύβουν οι εισφορές στα «μπλοκάκια» από 1η Ιανουαρίου 2017 για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων που θα διαπιστώσουν όχι μόνον ότι θα πληρώνουν περισσότερα αλλά και ότι αν επιλέξουν να πληρώνουν στις εισφορές τους «έναντι» όπως προβλέπει η σχετική διάταξη τότε θα κινδυνεύσουν να βρεθούν χρεωμένοι τους επόμενους μήνες χωρίς να το καταλάβουν.

Σύμφωνα με το enikonomia.gr το χειρότερο είναι ότι αν δεν πληρώσουν τα χρέη κινδυνεύουν να χάσουν ασφαλιστικά δικαιώματα και ίσως φτάσουν να μείνουν και χωρίς σύνταξη, εφόσον οι οφειλές τους από παλιές και νέες εισφορές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις 15.000 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους.

Με το νέο νόμο και την εφαρμοστική εγκύκλιο που ετοιμάζεται:

1.Οι εργαζόμενοι που έχουν και «μπλοκάκι» για συμπληρωματικό εισόδημα πέραν της μισθωτής απασχόλησης θα επιβαρυνθούν με διπλές κρατήσεις. Ως μισθωτοί έχουν 16% ασφαλιστικές εισφορές επί των αποδοχών, ενώ με το «μπλοκάκι» θα πληρώνουν και 26,95% επί της αμοιβής τους. Μόνο εάν το «μπλοκάκι» είναι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε έναν εργοδότη θα γλιτώσουν τη διπλή εισφορά και το κόστος θα μοιράζεται μεταξύ αργαζόμενους και εργοδότη. Αν υπάρχουν δύο εργοδότες ο επιμερισμός του κόστους καθίστανται πρακτικά αδύνατος γιατί θα πρέπει ο μισθωτός να αποδείξει ότι έχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με δύο εργοδότες ταυτόχρονα. Μάλιστα για τους χαμηλόμισθους και για όσους απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης το «μπλοκάκι» επιφέρει κυριολεκτικά αφαίμαξη εισοδήματος καθώς σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, οι κρατήσεις εκτινάσσονται έως και 165%.

2.Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταβάλλουν εισφορές 20% για σύνταξη και 6,95% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επί του εισοδήματος. Αν έχουν και επικουρικό θα δίνουν και ένα 7% επιπλέον. Ακόμη και με μηδενικό εισόδημα θα πληρώνουν σαν να βγάζουν 7.032 ευρώ γεγονός που σημαίνει 157 ευρώ ελάχιστη μηνιαία εισφορά.

3.Οι αυτοαπασχολούμενοι (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) θα πρέπει να συνεχίσουν να ασφαλίζονται και με «μπλοκάκι», διαφορετικά θα είναι πρακτικά αδύνατη η άσκηση του επαγγέλματός τους! Ειδικά στο Ταμείο Νομικών η επιβάρυνση από την 1η/1/2017 αυξάνεται κατακόρυφα, καθώς θα δίνουν το 20% του εισοδήματος για την κύρια ασφάλιση, το 6,95% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και το 7% για επικουρική ασφάλιση που είναι υποχρεωτική. Αν είναι και μισθωτοί όμως με την ίδια ιδιότητα θα πληρώνουν έξτρα εισφορές 26,95% χωρίς το επικουρικό και 34% με το επικουρικό.

Παραδείγματα

Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με «μπλοκάκι»

Αποδοχές 586 το μήνα
«Μπλοκάκι» 300 ευρώ το μήνα
Σύνολο 886 ευρώ το μήνα
Εισφορά στο μισθό 16%: 93 ευρώ το μήνα
Ποσοστό εισφοράς στο σύνολο του μισθού 10,5%

Από 1η/1/2017

Αποδοχές 586 το μήνα
«Μπλοκάκι» 300 ευρώ το μήνα
Σύνολο 886 ευρώ το μήνα
Εισφορά στο μισθό 16%: 93 ευρώ το μήνα
Εισφορά στο «μπλοκάκι» (26,95%): 80,85 ευρώ
Σύνολο εισφοράς: 175 ευρώ το μήνα
Ποσοστό εισφοράς στο σύνολο του μισθού: 19,7%
Αύξηση μηνιαίων κρατήσεων! 88% (από τα 93 ευρώ στα 174 ευρώ)

Μισθωτός μερικής απασχόλησης με «μπλοκάκι»

Αποδοχές 295 ευρώ το μήνα
«Μπλοκάκι» 500 ευρώ το μήνα
Σύνολο 795 ευρώ το μήνα
Εισφορά στο μισθό 16%: 47 ευρώ το μήνα
Ποσοστό εισφοράς στο σύνολο του μισθού 5,9%

Από 1η/1/2017

Αποδοχές 295 το μήνα
«Μπλοκάκι» 500 ευρώ το μήνα
Σύνολο 795 ευρώ το μήνα
Εισφορά στο μισθό 16%: 47 ευρώ το μήνα
Εισφορά στο «μπλοκάκι» (26,95%): 78,4 ευρώ
Σύνολο εισφοράς: 125 ευρώ το μήνα
Ποσοστό εισφοράς στο σύνολο του μισθού: 9,8%
Αύξηση μηνιαίων κρατήσεων! 165% (από τα 47 ευρώ στα 125 ευρώ)

Οικονομία

Από τον υπολογιστή πλέον μέσω «myAADE», αλλαγές φορολογικών στοιχείων

υπολογιστης

Νέες υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιμες για επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσω της νέας ψηφιακής πύλης «myAADE» και δεν θα απαιτείται να επισκεφτούν την οικεία τους Εφορία.

Με λίγα κλικ από τους υπολογιστή τους, θα έχουν την δυνατότητα χωρίς να ταλαιπωρία, να προχωρήσουν στην υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, έτσι ώστε να μεταβάλλουν στοιχεία του φορολογικού προφίλ τους όπως δραστηριότητες ή κατηγορία βιβλίων αλλά και να διακόπτουν τις εργασίες τους.

Συγκεκριμένα μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν στοιχεία που αφορούν:

την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης

τις δραστηριότητες

το καθεστώς ΦΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης

την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ

την εγγραφή στο Επιμελητήριο

τις εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού

την επιλογή φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη, στο κράτος μέλος προορισμού.

Επίσης ηλεκτρονικά θα γίνεται και η διακοπή των εργασιών της επιχείρησης

Όπως ορίζεται στην απόφαση:

• Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας αποστέλλονται με την υποβολή της αίτησης δήλωσης, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης. Η μη αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

• Η διαδικασία αφορά σε υποβολή εμπροθέσμων αιτήσεων δηλώσεων μεταβολών ή διακοπής εργασιών, ήτοι εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από τη μεταβολή ή τη διακοπή των εργασιών.

• Η διαδικασία, παρέχεται εναλλακτικά της συναλλαγής με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει τη διαδικασία της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και όχι τη συναλλαγή με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ τότε αποστέλλει και τα δικαιολογητικά μόνο μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», και δεν απαιτείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας η φυσική του παρουσία στη ΔΥΟ.

• Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα με την ίδια αίτηση δήλωση να μεταβάλλουν ένα ή περισσότερα στοιχεία της επιχείρησης, εφόσον οι μεταβολές συντρέχουν την ίδια ημερομηνία. Αν η ημερομηνία μεταβολής για κάθε στοιχείο διαφέρει, υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία μεταβολή.

• Μεταβολή στα στοιχεία επιχείρησης συνιστά:

α) Η αλλαγή της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας, για την οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης ή τα στοιχεία του ακινήτου από το Ε9. Τα στοιχεία του μισθωτηρίου και του Ε9 ελέγχονται από τη ΔΟΥ και δεν υποβάλλονται ως δικαιολογητικά, ενώ στην περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης λόγω δωρεάν παραχώρησης, αυτή αποστέλλεται μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΥ.

β) Η αλλαγή κατηγορίας βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

γ) Η υπαγωγή στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή η μετάταξη σε καθεστώς ΦΠΑ (ενδεικτικά καθεστώς απαλλασσομένων μικρών επιχειρήσεων κ.λπ.), η άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και η ένταξη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

δ) Η δήλωση ή η μεταβολή εμπορικού τίτλου της επιχείρησης και των στοιχείων του επιμελητηρίου.

ε) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή δραστηριότητας. Στην περίπτωση προσθήκης νέας δραστηριότητας υποβάλλεται, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις, βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον ΕΦΚΑ καθώς και προέγκριση ίδρυσης ή αντίγραφο βεβαίωσης κατάθεσης υποβολής αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στους ΚΑΔ που αναφέρονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1104/2017 και της υπό στοιχεία Ε.2133/2019.

στ) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού.

ζ) Η έναρξη ή η διακοπή επιλογής φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη, στο κράτος μέλος προορισμού.

η) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή εγκατάστασης εσωτερικού

Διακοπή εργασιών

Τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, εφόσον δεν έχουν στην κατοχή τους πάγια περιουσιακά στοιχεία ή εμπορεύσιμα, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση δήλωση διακοπής εργασιών. Ευθύς αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αποστέλλουν συνημμένα, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013. Σε περίπτωση κατοχής επαγγελματικού αυτοκινήτου από φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα συνυποβάλλεται και δήλωση ακινησίας και στοιχείο αυτοπαράδοσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης δήλωσης, η πληροφορία καθίσταται διαθέσιμη προς επεξεργασία στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης. Στην περίπτωση που η μεταβολή στη διεύθυνση της έδρας συνιστά ταυτόχρονα και αλλαγή της αρμόδιας ΔΟΥ, η διαδικασία μετεγγραφής στη νέα ΔΟΥ συντελείται αυτόματα με την αποδοχή της αίτησης δήλωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης-δήλωσης και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, ο υπάλληλος της ΔΟΥ αποδέχεται την αίτηση και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του φορολογικού Μητρώου και τη δημιουργία της σχετικής βεβαίωσης. Η ως άνω βεβαίωση υπογράφεται ψηφιακά και αναρτάται, μέσω της εφαρμογής e-κοινοποιήσεις, στη ψηφιακή θυρίδα του λογαριασμού του φορολογούμενου.

 

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Της έριξε αποσμητικό στο πρόσωπο - Στο ψυχιατρείο ο δράστης

ΕΝΦΙΑ: Πιθανή η πληρωμή διπλής δόσης τον Οκτώβριο

 

ESPA BANNER