Κρήτη

Ηράκλειο

Το ΙΤΕ απαντά στον Γιώργο Παπαχρήστου

ΙΤΕ

Απάντηση στα όσα έγραψε ο Δημοσιογράφος της εφημερίδας "Τα Νέα" Γιώργος Παπαχρήσου, δίνει με ανακοίνωση του το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Αναλυτικά:

Για τη αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά πολύ περισσότερο για την προάσπιση της ακαδημαϊκής ηθικής μας, του επί μακρόν επιστημονικού μας έργου και κυριότερα της σχέσης μας με την κοινωνία, όπως την υπηρετούμε μέσα από το λειτούργημα μας, εμείς οι νυν και τέως Ερευνητές και τα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, παραθέτουμε τα ακόλουθα σε σχέση με πρόσφατα κείμενα και εικασίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον Αθηναϊκό Τύπο στις 5 Φεβρουαρίου 2016. Φοβόμαστε πως τα τελευταία δημοσιεύματα βασίζονται σε, και μεταφέρουν, μη δόκιμες απόψεις και θέσεις, ξένες προς την ουσία και αντικειμενικότητα της Έρευνας.
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης αποτελεί, επί σειρά ετών, το μεγαλύτερο και πλέον επιτυχημένο Ερευνητικό Ίδρυμα της χώρας, βάσει τόσο ανεξάρτητων αξιολογήσεων και δημοσιοποιημένων αριθμητικών μεγεθών, όσο και της μακράς και ευρείας απήχησής του στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Ιδρύθηκε το έτος 1983 από διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες της αλλοδαπής και άμα τη γενέσει του στηρίχτηκε σε πρότυπα και στρατηγική διεθνών Ερευνητικών Ιδρυμάτων υψηλής δυναμικής, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατάφερε να εισαγάγει ένα νέο ήθος ακαδημαϊκής αριστείας, επιμονής και συνέχειας σε ένα ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον, όπως αυτό της Ελλάδας.
Στα τριάντα τρία χρόνια της λειτουργίας του προσέλκυσε και επαναπάτρισε στο ανταγωνιστικό και αξιοκρατικό περιβάλλον του σπουδαίους ‘Έλληνες Ερευνητές, εκπαίδευσε στην πατρίδα μας εκατοντάδες νέους γηγενείς και ξένους επιστήμονες, παρήγαγε υψηλότατου επιπέδου ερευνητικό έργο (καταμετρημένο με διεθνή μέτρα και σταθμά), έτυχε μεγάλου αριθμού επιστημονικών διακρίσεων, προσέλκυσε σημαντικά ποσά χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά κοινοτικά προγράμματα, προϊόντα και υπηρεσίες, απέδωσε στο Ελληνικό κράτος μέσω φόρων και εισφορών ποσά πολλαπλάσια από την όποια κρατική χρηματοδότηση και, τέλος, δημιούργησε τεχνολογικές εταιρίες υψηλής τεχνογνωσίας, με κορυφαίο παράδειγμα την εταιρία FORTHNET.
Με απλά λόγια δημιούργησε ένα υγιές και παραγωγικό ακαδημαϊκό και αξιακό περιβάλλον όπου οι ικανοί επιστήμονές του υπηρετούν άοκνα την επιστημονική γνώση, οι νέοι φοιτητές γαλουχούνται με αρχές διεθνούς ανταγωνισμού και αριστείας και προβάλλει την χώρα διεθνώς, πάντα λειτουργώντας σιωπηλά με προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές του. Τα παραπάνω σταχυολογούν την αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Ινστιτούτων τους, σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η γενικότερη σχέση μας με την πρόοδο και την αριστεία, και την επίδρασή τους στην κοινωνία έχει απλά απαξιωθεί. 
Η παραπάνω πορεία και προσφορά του ΙΤΕ αποτελεί αναμφισβήτητα τη nσυνισταμένη της συνολικής προσπάθειας των ανθρώπων του, οι οποίοι ενστερνίστηκαν τις ιδέες ίδρυσης και λειτουργίας του και εργάσθηκαν σκληρά για να τις πραγματώσουν. Ένας από τους πρώτους και βασικούς ερευνητικούς και διοικητικούς πυλώνες του ΙΤΕ είναι και ο νυν Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας (πρώην Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, και πρόεδρος σε αναστολή του Ιδρύματος), ο Καθηγητής Κώστας Φωτάκης.
Η συνολική και συστηματική προσφορά του Κ. Φωτάκη στο ΙΤΕ, στην επιστήμη της Φωτονικής, και στη χάραξη πρωτοποριακών ερευνητικών πολιτικών, αλλά και η απήχηση του ακαδημαϊκού έργου του είναι εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένα. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κ. Φωτάκης έχει διατελέσει πρόεδρος της Ομάδας Συμβούλων της Ε.Ε. για θέματα Ερευνητικών Υποδομών, πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. για τον ρόλο των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Οργανισμών σε στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης μέσω Έξυπνης Εξειδίκευσης, μέλος σειράς επιτροπών σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Πολιτικής, δημιούργησε την πρώτη Υποδομή Λέιζερ στην Ελλάδα η οποία λειτούργησε και λειτουργεί ως Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή στην οποία πραγματοποιούν πειράματα ερευνητές από μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών, είναι κάτοχος βραβείου της Αμερικανικής Ένωσης Οπτικής, (OSA ‘Leadership Award’), συνεργάτης σειράς Μουσείων όπως το μουσείο της Ακρόπολης, το Λούβρο, το Guggenheim και το Βρετανικό μουσείο μέσω της συμβολής του στην ανάπτυξη και χρήση Τεχνολογίας Λέιζερ στην Πολιτιστική Κληρονομιά, και διετέλεσε πρόεδρος της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας. Μέσα από αυτή την μακρά πορεία του υπηρέτησε πιστά την επιστήμη του, το ΙΤΕ, τους συνεργάτες και τους φοιτητές του, ενώ μέσω των δράσεών του επιτυχώς κατέστησε τα –κατά άλλους- απόμακρα αποτελέσματα της Έρευνας, σε στοιχεία προόδου. Μία τέτοια πορεία μπορεί να μην είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά δεν είναι και αναγκαίο άλλωστε. Για όλα τα παραπάνω έχει κριθεί πολλάκις αυτός (όπως και όλοι μας οι επιστημονικά ομότιμοί του), μέσα από συνεχείς και σκληρές διαδικασίες κρίσης, αναγνώρισης και ανάθεσης ευθύνης σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς τη χρήση δημοσιότητας και προβολής. 
Στο περιβάλλον του ΙΤΕ οι αρχές της επιστημονικής αριστείας, της ανεξάρτητης κρίσης και της επιστημονικής ακεραιότητας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές ακαδημαϊκού συγχρωτισμού και λειτουργίας, μέσα από τις οποίες γαλουχήθηκαν, εξελίχθηκαν και διέπρεψαν επιστήμονες σε όλα τα στάδια της ερευνητικής τους πορείας. Μέσα από αυτές τις συνεχείς και σκληρές διαδικασίες κρίσης οι άνθρωποι του ΙΤΕ υπηρέτησαν με επιτυχία τόσο την επιστήμη τους, όσο και το Ίδρυμα. Αποτελεί διεθνή απαράβατο κανόνα ότι οι επιστήμονες, νεότεροι και μεγαλύτεροι, δοκιμάζονται καθημερινά και εξελίσσονται μετά από τη διαδικασία της κρίσης, όταν πληρούν τα ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια. Έτσι όλα τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας έχουν ανοιχτές και ανταγωνιστικές διαδικασίες κρίσης και εξέλιξης των Ερευνητών τους, καθώς και εκλογής νέων Ερευνητών τις οποίες και πιστά ακολουθούν.
Στο Ελληνικό περιβάλλον κατά καιρούς εμφανίζονται νόμοι και διατάξεις οι οποίες κατ’ ουσίαν παρακάμπτουν τη διεθνώς παγιωμένη αυτή πρακτική και ανοίγουν παράθυρο σε διορισμούς, μονιμοποιήσεις και εξελίξεις «ομάδων προσωπικού» δια νόμου, στρεβλώνοντας αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και διαδικασίες. Φυσικά, τέτοιου είδους φαινόμενα και «δικαιώματα», δεν υπηρετούν την Επιστήμη, την Έρευνα και την Αριστεία, είναι ξένα με την πρακτική διεθνών ιδρυμάτων υψηλής ποιότητας και κύρους, και τέλος, δεν τιμούν τα χρήματα του Έλληνα και Ευρωπαίου πολίτη τα οποία διατίθενται για ερευνητικούς σκοπούς. Τις διεθνώς παγιωμένες πρακτικές κρίσης και προαγωγής, αυστηρά ενστερνιζόμαστε οι Ερευνητές και τα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ξεκινώντας πρώτα από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Ελπίζουμε δε, πως η Πολιτεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη διεθνή πρακτική στη χώρα μας, προς άμεσο όφελος της αξιοκρατίας και του ανταγωνιστικού χαρακτήρα της Έρευνας. 
Οι Ερευνητές και τα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του ΙΤΕ
Άγγλος Δημήτριος
Απεραθίτης Ηλίας
Βάινος Νίκος
Βαμβακάκη Μαρία
Βελεγράκης Μιχάλης
Γεωργακίλας Αλέξανδρος
Γρηγορόπουλος Κωνσταντίνος
Δεληγεώργης Γεώργιος
Ζέζας Ανδρέας
Ζεκεντές Κωνσταντίνος
Ζεργιώτη Ιωάννα
Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Καλπούζος Κωνσταντίνος
Καφεσάκη Μαρία
Καφετζόπουλος Δημήτριος
Κιτσόπουλος Θεοφάνης
Κοκκινίδης Μιχάλης
Κουρής Στυλιανός
Κυλάφης Νικόλαος
Κυριακίδης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Λάππας Αλέξανδρος
Λουκάκος Παναγιώτης
Μητράκη Άννα
Παπαδάκης Ιωσήφ
Παπάζογλού Θεόδωρος
Παπάζογλου Δημήτριος
Παπαματθαιάκης Ιωσήφ
Πελεκάνος Νίκος
Πισσαδάκης Σταύρος
Ρακιτζής Πέτρος
Ρεμεδιάκης Ιωάννης
Σαββίδης Παύλος
Σαμαρτζής Πέτρος
Στρατάκης Εμμανουήλ
Σούκουλης Κώστας
Ταβερναράκης Νεκτάριος
Τζάλλας Παρασκευάς
Τζανετάκης Παναγιώτης
Τζωρτζάκης Στυλιανός
Φαρσάρη Μαρία
Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Χαρμανδάρης Βασίλειος
Χοτζόπουλος Ηλίας

Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο και δείτε τι είχε γράψει στα Νέα ο Γιώργος Παπαχρήστος
 

papaxristou.pdf, by gpapadakis

Κρήτη

Ηράκλειο

Νέα Αλικαρνασσσός: Εθελοντική Αιμοδοσία την Τετάρτη

αιμοδοσία εθελοντής αιμοδότης

Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03/03/2021 στην αίθουσα Ενορίας του Αγίου Νικολάου Αλικαρνασσού και ώρες 13.00 έως 17.30 . 

Την αιμοδοσία διοργανώνει ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» μαζί με την Ενορία του Αγίου Νικολάου , το 1ο , 2ο κ 5ο Δημοτικά Σχολεία , το 2ο κ 7ο Νηπιαγωγεία Ν. Αλικαρνασσού και τους Συλλόγους Γονέων κ Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Ν. Αλικαρνασσού . Την επιστημονική επιμέλεια της αιμοδοσίας έχει η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ

Ο Αιματοκρήτης  συμμετέχει στην πανελλήνια εκστρατεία «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για την αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την Περιφέρεια Αττικής, και την  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ).  

Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18-65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ένα ελαφρύ πρωινό ή να έχουν περάσει δύο ώρες από το μεσημεριανό τους φαγητό. Οι εθελοντές αιμοδότες πρέπει να έχουν μαζί τους την αιμοδοτική τους κάρτα ή το ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυτότητα.  

Σημαντικό είναι ότι ο «Αιματοκρήτης» και οι συνεργαζόμενοι φορείς δε διαθέτουν τράπεζα αίματος ούτε διαχειρίζονται το αίμα που συλλέγεται. Κάθε Εθελοντής Αιμοδότης θα λάβει ατομική κάρτα με την οποία μπορεί να καλύψει πιθανή μελλοντική ανάγκη σε αίμα, δική του ή συγγενή. 

Οι αιμοδότες για τη μετάβαση τους στο χώρο της αιμοδοσίας λόγω των μέτρων προστασίας που βρίσκονται σε ισχύ για την πανδημία COVID -19, μπορούν να στέλνουν μήνυμα με κωδικό 1 στο 13033 ή να συμπληρώνουν το κωδικό Β1 στη βεβαίωση μετακίνησης. 

Παράλληλα με την αιμοδοσία θα υπάρχει δυνατότητα για: 

-Ενημέρωση&Εγγραφή δωρητών μυελού οστών, σε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας. 

-Ενημέρωση&Εγγραφή Δωρητών Οργάνων στο Εθνικό Μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 

-Ενημέρωση και παράδοση ασκού για δωρεά ομφάλιου αίματος (για έγκυες γυναίκες) σε συνεργασία με τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης 

Πληροφορίες 6978-247010 2810-239773 email aimatocritis@hotmail.com www.aimatocritis.gr

Ειδήσεις σήμερα 

Ηράκλειο: Η Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ για τα rapid test στο νοσοκομείο

Ηράκλειο-κορωνοϊός: Το πιο δύσκολο 15νθήμερο - Νέα έκρηξη του ιικού φορτίου στα λύματα!

Ηράκλειο: Παρανομία από την υπηρεσία που υπηρετεί το νόμο