Οικονομία

Οι παγίδες για τη δήλωση εισοδήματος από "μπλοκάκι"

foroi1-7-768x576.jpg

Χιλιάδες εργαζόμενοι, κυρίως νέοι, αμείβονται τυπικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά στην ουσία είναι μισθωτοί. Είναι οι εργαζόμενοι με το λεγόμενο "μπλοκάκι". Ο τρόπος με τον οποίο θα δηλώσουν το εισόδημα που απέκτησαν πέρυσι παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Μπορεί να εργάζονται τυπικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά ουσιαστικά είναι μισθωτοί και το εισόδημά τους φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Δηλαδή έχουν έκπτωση φόρου η οποία οδηγεί στο αφορολόγητο όριο.

Κατ' αρχάς ας δούμε ποιοι θεωρούνται εργαζόμενοι με "μπλοκάκι", στους οποίους δίνεται το αφορολόγητο όριο των μισθωτών. Εργαζόμενοι με "μπλοκάκι" θεωρούνται όσοι εργάζονται βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 3, ή, εφόσον υπερβαίνουν αυτόν τον αριθμό, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους και εφόσον δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία τους. Επίσης, εξαιρούνται όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, δηλαδή από άλλον εργοδότη.

Ερωτήσεις - απαντήσεις

1. Απαιτείται οι έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου να έχουν υποβληθεί με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με άλλο τρόπο στη φορολογική διοίκηση;

Η προϋπόθεση της ύπαρξης έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου μεταξύ φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και των αντισυμβαλλομένων του δεν γνωστοποιείται στη φορολογική διοίκηση. Η εξακρίβωση της ύπαρξης των έγγραφων συμβάσεων ανήκει στην ελεγκτική αρμοδιότητα της ΔΟΥ όπου υπάγεται ο φορολογούμενος.
2. Η σύναψη των έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου απαιτείται να έχει γίνει με όλους τους αντισυμβαλλόμενους πελάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, είτε ο αριθμός των πελατών αυτών υπερβαίνει τους τρεις είτε δεν τους υπερβαίνει;
Η σύναψη των έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου απαιτείται να έχει γίνει με όλους τους αντισυμβαλλόμενους πελάτες, ανεξαρτήτως του αριθμού τους.

3. Ποια επαγγέλματα δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και μπορούν να υπαχθούν στη φορολόγηση με "μπλοκάκι";

Με την αριθ. ΔΕΑΦ 1115232 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ:6Μ6Σ46ΜΠ3Ζ-ΣΞΡ) εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, παρέχονται διευκρινίσεις για τα επαγγέλματα-υπηρεσίες που για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα. Δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής, οι αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, δηλαδή αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια.

4. Ποιες δαπάνες αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα των εργαζόμενων με "μπλοκάκι";

Αφαιρούνται μόνο οι δαπάνες των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και όχι οι υπόλοιπες δαπάνες που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία των εν λόγω προσώπων.

5. Μπορεί να υπαχθεί στη φορολόγηση με "μπλοκάκι" φορολογούμενος ο οποίος φιλοξενείται στην κατοικία των γονέων του και στον οποίο έχει παραχωρηθεί μέρος του ακινήτου, στο οποίο φιλοξενείται, για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας;

Ναι, εφόσον τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για τον παραχωρητή.

Πηγή: capital.gr

Οικονομία

Eurostat: Στο 3% ο πληθωρισμός στην Eυρωζώνη τον Αύγουστο

πληθωρισμός

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ευρωζώνη  έφτασε στο 3% τον Αύγουστο του 2021, από 2,2% τον Ιούλιο, ενώ ένα χρόνο τα νερά ήταν στο 0,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα σε δημοσιεύσεις. Στην ΕΕ του πληθωρισμού ο Αύγουστο ήταν στο 3,2%, από 2,5% στον Ιούλιο. Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού τον Αύγουστο καταγράφηκαν στη Μάλτα (0,4%), την Ελλάδα  (1,2%) και την Πορτογαλία (1,3%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία (5%). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός σε ένα κράτος μέλος και αυξήθηκε σε είκοσι έξι.   

Τον Αύγουστο, η υψηλότερη συνεισφορά στο ετήσιο επίπεδο πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από την ενέργεια (+1,44 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθήθηκε από τα βιομηχανικά προϊόντα εκτός ενέργειας (+0,65) και τα τρόφιμα, αλκοόλ & καπνό και υπηρεσίες ( αμφότερα +0,43).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Κρήτη: Η φωτιά στην αποθήκη αναστάτωσε τη γειτονιά

Ηράκλειο - εστίαση: "Ο καλός ο μήνας ... χάθηκε" - Ελπίδες στον τουρισμό

Κρήτη: Η φωτιά στην αποθήκη αναστάτωσε τη γειτονιά

ESPA BANNER