Κρήτη

Ανάπλαση του δημοτικού σχολείου των Αγίων Δέκα

εργα δρομος.jpg

Με έκπτωση 44,76 % η εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.»  αναδείχθηκε προσωρινός  ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση – αναβάθμιση αύλειου χώρου δηµοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου Αγίων ∆έκα του ∆ήμου Γόρτυνας».
 
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, η εταιρεία αναδείχθηκε μειοδότης και ως εκ τούτου αναλαμβάνει (μετά τη διαδικασία των ενστάσεων) την εκτέλεση του έργου.
 
Για το έργο, η δημοτική αρχή του Δήμου Γόρτυνας εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους  138.350 ευρώ τα οποία προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 
Σύμφωνα με τη μελέτη οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου είναι: 
Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ για το κεντρικό λιθόχτιστο κτίριο
Κατασκευή υπόγειων δικτύων όμβριων υδάτων και φρεατίων υδροσυλλογής
Ηλεκτροφωτισμός της επιφάνειας του αύλειου χώρου με την τοποθέτηση τεσσάρων ιστών φωτισμού
Επίστρωση της επιφάνειας του γηπέδου μπάσκετ με νέο ασφαλτικό τάπητα και κατασκευή αθλητικού δαπέδου επ’ αυτού
Ανακατασκευή της βάσης του ζεύγους των υφιστάμενων «μπασκετών».
Επίστρωση του χώρου έναντι του γηπέδου μπάσκετ με συνθετικό χλοοτάπητα με σύστημα απορρόφησης κραδασμών και  σύστημα αποστράγγισης των όμβριων υδάτων
Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα στην κεντρική επιφάνεια του αύλειου χώρου

Κρήτη

Ηράκλειο

ΒΟΑΚ: Εργασίες ασφαλτόστρωσης από γέφυρα Μπεντεβή έως κόμβο Αλικαρνασσο

Έργα δρόμος

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης επί του ΒΟΑΚ στο οδικό τμήμα από γέφυρα Μπεντεβή (Κνωσού) έως κόμβο Αλικαρνασσού (Χ.Θ. 137+00 – Χ.Θ. 138+500) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα από το Σάββατο 31-10-2020 έως και το Σάββατο 14-11-2020 πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης επί του ΒΟΑΚ στο οδικό τμήμα από γέφυρα Μπεντεβή (Κνωσού) έως κόμβο Αλικαρνασσού στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η ασφαλτόστρωση θα γίνει τμηματικά με αποκλεισμό μιας λωρίδας κυκλοφορίας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της άλλης λωρίδας κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.