Κρήτη

Ηράκλειο

Με 33 θέματα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

δημοτικο συμβουλιο ηρακλειου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την  Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα  17:55, το Δημοτικό συμβούλιο με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικότερα:

Εξέταση αιτήματος δημοτών. 
               
1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων (απόφαση 201/2017 Οικονομικής Επιτροπής). 
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την προμήθεια μηχανής εμφακέλωσης εντύπων/εγγράφων (απόφαση 209/2017 Οικονομικής Επιτροπής).
3.Δημιουργία Κ.Α. και αναμόρφωση στον προϋπολογισμό έτους 2017 που αφορά: 1) «Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κ.λ.π.) Τμημάτων Γραφείων & Δομών Δήμου Ηρακλείου και 2) «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για την αρχειοθέτηση των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου»  (απόφαση 210/2017 Οικονομικής Επιτροπής).     
4.Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Δούκος Μποφώρ» (απόφαση 211/2017 Οικονομικής Επιτροπής). 
5.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για το έργο «Ανακατασκευή W.C. στην οδό Θησέως» - Ανάκληση της υπ’ αρ. 835/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – (απόφαση 212/2017 Οικονομικής Επιτροπής). 
6.Τροποποίηση τίτλου του κωδικού αριθμού 30-7326.202 στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2017 (απόφαση 213/2017 Οικονομικής Επιτροπής). 
7.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την επιστροφή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ώστε να επέλθει συμμόρφωση με την 482/2014 απόφαση του Εφετείου Χανίων (απόφαση 258/2017 Οικονομικής Επιτροπής).  
8.Τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου και Κ.Α. Εσόδων 32- Κ.Α. Εξόδων 8511 και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (απόφαση 259/2017).
9.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (απόφαση 260/2017 Οικονομικής Επιτροπής). 
10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την τακτοποίηση αξίας ηλεκτρικού ρεύματος (απόφαση 261/2107 Οικονομικής Επιτροπής). 
11.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για συνεχιζόμενες μελέτες και προμήθειες του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών (απόφαση 262/2017 Οικονομικής Επιτροπής).    
12 Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
13.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 
14.Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Ν)» με αυτεπιστασία. 
15.Έγκριση υποβολής Καλής Πρακτικής από το Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT και της πρόσκλησης για Υποβολή Καλών Πρακτικών από τις Πόλεις. 
16.Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED με ακρωνύμιο MULTI-TRA TOOLS. 
17. Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη). 
18. Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου». 
19.Συμπλήρωση της αρ. 34/2017 απόφασης Δ.Σ. για Συγκρότηση Επιτροπής της Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και διαμόρφωση Δημοτικού Κτιρίου σε Πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δημιουργικής Έκφρασης». 
20.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κτιρίου Οίνου και Πνεύματος στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου». 
21.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή μόνωσης κτιρίου Loggia και αναβάθμιση κλιματισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου». 
22.Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5001934 από το Δήμο Ηρακλείου, η οποία υλοποιείται στο Ε.Π.«Κρήτη» 2014 -2020. 
23. Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» και MIS 5002180 η οποία υλοποιείται στο Ε.Π. «Κρήτη» 2014 – 2020.   
24.Έγκριση υπογραφής του Παραρτήματος Τροποποίησης της Σύμβασης με το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για την υλοποίηση του Σχεδίου «ΑΝ-ΟΙΚΩ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» στο Δήμο Ηρακλείου. 
25.Κατάρτιση και ψήφιση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου 
Ηρακλείου. 
26.Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου για το οικονομικού έτους 2016.   
27.Δομή λειτουργίας Δημοτικού Κέντρου Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με τον τίτλο «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ». 
28.Έγκριση απομάκρυνσης δένδρων.
29.Διεξαγωγή του αγώνα δρόμου RUN GREECE Ηρακλείου την Κυριακή 30-04-2017. 
30.Προγραμματισμός εκδόσεων έτους 2017 της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.  
31.Έγκριση της τελετής απονομής βραβείου Ηθικής Τάξεως έτους 2017. 
32.Χορήγηση άδειας ίδρυσης εμπορικού καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις οδούς Αρχ. Μακαρίου – Στρ. Φαϊτάκη – Κισσάμου στην περιοχή Χανιώπορτα εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου. 
33. Μεταβολές στις επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών που αφορούν σε αλλαγή της λαϊκής αγοράς. 

Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Κρατούν "μικρό καλάθι" οι έμποροι - Κάλεσμα για στήριξη των ντόπιων επιχειρήσεων

αγορά κορωνοϊός

Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίστηκαν οι εκπρόσωποι της αγοράς μετά την ανακοίνωση για άνοιγμα του λιανεμπορίου, υπό προϋποθέσεις, από την ερχόμενη Δευτέρα, μετά το παρατεταμένο lockdown.

Οι έμποροι κρατούν μικρό καλάθι, ενώ εμφανίζονται προβληματισμένοι για το τεράστιο στοκ στα καταστήματά τους, σε μία περίοδο που θα έπρεπε να κάνουν τις παραγγελίες τους για τα ανοιξιάτικα είδη. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και την Ελένη Μπουρμά, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να καλυφθεί ο χαμένος τζίρος της χρονιάς όμως όπως είπε, είναι μία “ανάσα” για την αγορά ακόμη κι αυτή η λειτουργία.

“Το θέμα είναι να μη χαθεί ούτε μία επιχείρηση. Απαιτούνται γενναία οικονομικά προγράμματα για την ενίσχυση της αγοράς. Η Πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων”, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών συλλόγων Κρήτης και πρόεδρος του ΕΣΗ, Μανώλης Κουμαντάκης, επεσήμανε ότι η εικόνα της αγοράς παραπέμπει σε καταστροφή και πρόσθεσε ότι θα έπρεπε να ληφθούν έγκαιρα αυστηρά μέτρα, χωρίς όμως το παρατεταμένο lockdown, που “γονάτισε” τους επιχειρηματίες.

Παράλληλα ο κ. Κουμαντάκης έκανε κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - κορωνοϊός: 119 πρόστιμα για μάσκες και άσκοπες μετακινήσεις

Ηράκλειο: Μεθαμφεταμίνη και κοκαϊνη στα σπίτια των δύο φίλων

Κορωνοϊός: 91χρονος αψήφησε τον χιονιά και πήγε να εμβολιαστεί