Οικονομία

ΕΤΑΑ: Σε αυτούς τους 3 πυλώνες θα στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη

Ανεβάζει στροφές η οικονομία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ενέκρινε μια νέα στρατηγική για την Ελλάδα, η οποία θα καθοδηγήσει το επενδυτικό σχεδιασμό της Τράπεζας για τη χώρα τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το έργο της ΕΤΑΑ θα περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης του κορωνοϊού και προσπάθειες για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.

Με χρονικό ορίζοντα το 2025, οι επιχειρησιακές και στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΤΑΑ στην Ελλάδα θα βασίζονται στους ακόλουθους τρεις πυλώνες:

* ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, διευκολύνοντας την επέκταση του ιδιωτικού τομέα

* υποστήριξη της βιώσιμης ενέργειας και των υποδομών, μεταξύ άλλων, μέσω περαιτέρω περιφερειακών συνδέσεων

* Επιπλέον ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Στόχος της Τράπεζας είναι να υποστηρίξει ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και υγιή επιχειρηματικά μοντέλα μέσω άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών, στην ενίσχυση των αλυσίδων αξίας και στην προώθηση της στρατηγικής ενοποίησης για να επιταχυνθεί η ανάκαμψη των εταιρειών. Θα επικεντρωθεί επίσης σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε πρωτοβουλίες αστικής ανάπλασης που προωθούν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Η πολιτική συμμετοχής της Τράπεζας αναμένεται να συμπληρώσει τις επενδύσεις, να συμβάλλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και στην προώθηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων, μέσω ιδιωτικοποιήσεων και έργων ΣΔΙΤ.

Με βάση το ιστορικό της ενίσχυσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, η Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει τον κλάδο, ιδίως όσον αφορά την εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών.

Η Άντρεα Μοράρου, Περιφερειακή Διευθύντρια της ΕΤΑΑ για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε: «Η ΕΤΑΑ βρίσκεται τώρα σε θέση να στηρίξει την ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στη χώρα να ξεπεράσει τον αντίκτυπο της πανδημίας. Θα διοχετεύσουμε τις επενδύσεις σε τομείς όπου απαιτείται περισσότερο η υποστήριξή μας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία και αναπτύσσοντας περαιτέρω τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις κεφαλαιαγορές».

Η ΕΤΑΑ άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 και μέχρι σήμερα έχει επενδύσει περισσότερα από 4 δισ. ευρώ που αφορούν πάνω από 65 έργα. 

Οικονομία

Σημαντική αύξηση σημειώνουν οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ

εξαγωγές

Οι παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε άρμη επιτραπέζιες ελιές (6-ψήφιος κωδικός 2005700) κατατάσσονται ως το σημαντικότερο εξαγόμενο αγροτικό προϊόν μας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των αρμόδιων αρχών, από τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των πρεσβειών Αγίου Φραγκίσκου, Νέας Υόρκης, Ουάσιγκτον και Σικάγο.

Σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες/κλάδους προϊόντων, κατανέμονται οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ: Τρόφιμα/ποτά, βιομηχανικά προϊόντα (προϊόντα χαλκού, σιδήρου, αλουμινίου, χημικά, πλαστικά κλπ.), δομικά υλικά και πετρελαιοειδή και από την ετήσια έκθεση των γραφείων ΟΕΥ των πρεσβειών μας: «Η οικονομία των ΗΠΑ και οι διμερείς οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα, 2020», που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών, για τις εξαγωγές, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη διετία 2019 - 2020 προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

- Η αισθητή άνοδος του μεριδίου των τροφίμων/ποτών, που κατέλαβαν το 2020 μερίδιο 35% έναντι 28% το 2019, παρά το τεράστιο πλήγμα που υπέστη ο κλάδος της εστίασης στις ΗΠΑ, δείγμα της δυναμικής και των δυνατοτήτων περαιτέρω διείσδυσής τους στην αμερικανική αγορά.

- Η σταθερότητα του μεριδίου των δομικών υλικών, που κατέλαβαν το 2020 μερίδιο 9%, έναντι 8% το 2019. Σημειώνεται ωστόσο η πτώση της αξίας των εξαγωγών ελληνικών τσιμέντων, με αξία 81,6 εκ. ευρώ το 2020 έναντι 93,5 εκ. ευρώ το 2019.

- Η πτώση του μεριδίου των βιομηχανικών προϊόντων, που κατέλαβαν το 2020 μερίδιο 29% έναντι 33% το 2019. Η σχετική πτώση, δεδομένου ότι η κατηγορία αυτή μονοπωλείται από δύο κατά βάσιν προϊόντα, ήτοι σωλήνες σιδήρου/χάλυβος και τα προϊόντα αλουμινίου, οφείλεται στην πολύ μεγάλη πτώση των προϊόντων αλουμινίου (44,7 εκ. ευρώ αξία το 2020 έναντι 114,2 το 2019), η οποία κατά πάσα πιθανότητα αποδίδεται στο πλήγμα που υπέστη ο κατασκευαστικός κλάδος από την πανδημία του κορονοϊού.

- Η σημαντική πτώση του μεριδίου των πετρελαιοειδών, που έπεσαν στο 12% το 2020, έναντι 18% το 2019. Εικάζεται ότι η εν λόγω πτώση οφείλεται επίσης στις αναταραχές στην παγκόσμια αγορά καυσίμων, εξαιτίας της πανδημικής κρίσης. Σε απόλυτα νούμερα, σημειώνεται η πτώση του βασικού κωδικού των πετρελαιοειδών "2710" (Λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και συναφή παρασκευάσματα) με αξία 78,4 εκ. ευρώ το 2020 έναντι 183,42 εκ. ευρώ το 2019. Επισημαίνεται ότι, για άλλη μια χρονιά, όπως έχουμε επισημάνει και σε παλαιότερα σημειώματά μας, ο εν λόγω κωδικός εμφανίζει αμελητέα κίνηση στα στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας.

- Το προϊόν «Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξύδι, μη κατεψυγμένα» (Κωδικός 2005) ήταν το πρώτο εξαγόμενο προϊόν μας στις ΗΠΑ το παρελθόν έτος, καταγράφοντας συνολική αξία εξαγωγών 136,3 εκ., ευρώ έναντι 140,38 εκ. ευρώ το 2019. Το ίδιο προϊόν εμφανίζεται επίσης πρώτο στη λίστα της αρμόδιας αμερικανικής υπηρεσίας, με καταγεγραμμένη αξία 161,4 εκ. δολάρια ΗΠΑ., έναντι 167,42 εκ. δολάρια το 2019. Υπογραμμίζεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εν λόγω εξαγωγών αφορά στις παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε άρμη επιτραπέζιες ελιές (6-ψήφιος κωδικός 2005700), γεγονός που τις κατατάσσει, για άλλη μια χρονιά, στο σημαντικότερο εξαγόμενο αγροτικό προϊόν μας στις ΗΠΑ.

- Αξιοσημείωτη χαρακτηρίζεται ότι ήταν η άνοδος της αξίας των τυροκομικών προϊόντων με 30,65 εκ., ευρώ έναντι 27,7 το 2019, παρά το γεγονός ότι οι σημαντικότεροι κωδικοί ελληνικών τυριών είχαν πληγεί από τους επιπρόσθετους δασμούς της κυβέρνησης Trump, στο πλαίσιο της αντιδικίας ΗΠΑ- ΕΕ για τις επιδοτήσεις στις βιομηχανίες κατασκευής αεροσκαφών. Εικάζεται ότι η δασμολογική ανακατάταξη των τυροκομικών μας προϊόντων στην οποία κατέφυγαν πολλοί εισαγωγείς ευνόησε τη διατήρηση των εισαγωγών σε υψηλά επίπεδα.

- Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι για την U.S.A-I.T.C, το 2ο σημαντικότερο ελληνικό προϊόν που εξήχθη στις ΗΠΑ το 2020 ήταν τα ξυραφάκια, με αξία 100,6 εκ. ευρώ έναντι 125,69 εκ. ευρώ το 2019, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ δεν καταγράφει καν το ανωτέρω προϊόν.

- Το 2020 σημειώθηκε πτώση των εξαγωγών ελληνικού ελαιόλαδου, με αξία 34,9 εκ., ευρώ έναντι 38,85 εκ. ευρώ το 2019. Τα αμερικανικά στοιχεία ωστόσο καταγράφουν σταθερότητα για το εν λόγω προϊόν, με 42 εκ. δολάρια για το 2020 έναντι 42,9 δολάρια για το 2019.

- Σημειώνεται, σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές της χώρας μας από τις ΗΠΑ ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η κατηγορία προϊόντων με την υψηλότερη αξία εισαγωγών στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ για το 2020 είναι η υπό τον κωδικό "2709" (Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά), με αξία 201,5 εκ. ευρώ, έναντι 212,85 εκ. ευρώ το 2019. Σημειωτέον ότι το εν λόγω προϊόν καταγράφεται σε χαμηλότερη αξία από την αρμόδια αμερικανική υπηρεσία, με 173,3 εκ. δολάρια καθιστώντας το δεύτερο στη σχετική κατάταξη. Αντιθέτως, η αμερικανική υπηρεσία καταγράφει ως πρώτο προϊόν το υπό τον κωδικό "2711" (Aέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες) με 238,5 εκ. δολάρια έναντι 101,1 το 2019, προϊόν που για την ΕΛΣΤΑΤ καταγράφεται ως δεύτερο, με αξία 114,1 εκ. ευρώ για το 2020.

- Σημειώνεται ότι η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των συγκεντρωτικών στοιχείων των δύο αρμόδιων αρχών, αποδίδεται σχεδόν κατά το ήμισυ στην αναντιστοιχία των δεδομένων για τις εισαγωγές πετρελαιοειδών, καθώς βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τα αμερικανικής προέλευσης πετρελαιοειδή κατέγραψαν αξία της τάξεως των 343 εκ. ευρώ ενώ, βάσει των στοιχείων της αμερικανικής αρχής ξεπέρασαν τα 460 εκ. δολάρια.

Τα 20 κορυφαία ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα σε ΗΠΑ το 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, τα 20 κορυφαία εξαγόμενα προϊόντα (κατά τετραψήφιους Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας) της χώρας μας προς τις ΗΠΑ τo 2020, είναι τα ακόλουθα:

- Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξύδι, μη κατεψυγμένα

- Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη

- Λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και συναφή παρασκευάσματα

- Λοιπά προϊόντα (εμπιστευτικού εμπορίου)

- Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

- Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο κλπ.

- Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο

- Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του

- Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

- Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης

- Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ρεοστάτες και ποτενσιόμετρα (εκτός από θερμαντικές αντιστάσεις)

- Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από αυτές

- Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802

- Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα)

- Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

- Σωλήνες από χαλκό

- Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος

- Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων

- Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας

- Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304).

Διαβάστε επίσης:

Φορολογικές Δηλώσεις 2021: Τι πρέπει να προσέξετε

Σχέδιο για ριζικό «λίφτινγκ» στον ΕΝΦΙΑ