Κρήτη

Ηράκλειο

Σεμινάριο κατάρτισης από το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης

Μουσείο Ιατρικής

Το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης οργανώνει τη διεξαγωγή σεμιναρίου κατάρτισης με τίτλο: «Φαρμακευτικά Φυτά. Από την παραδοσιακή και τη λαϊκή ιατρική στην Επιστήμη».
Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Π.Κ.  σε συνεργασία με το  Τμήμα Χημείας Π.Κ,  τo Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και τη Δ/νση Αγροκτήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Χρόνος

Το σεμινάριο προβλέπει δια ζώσης διδασκαλία 27 ωρών, εργαστηριακή εκπαίδευση, εκπαιδευτική εκδρομή και εξέταση για πιστοποίηση. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται επίσκεψη στον Εκπαιδευτικό  Βοτανικό Κήπο και στη μητρική φυτεία των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών στο Αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Επίσης εκπαιδευτική επίσκεψη πεδίου στη φύση.

Στις 4 Δεκεμβρίου  ελεύθερη παρακολούθηση διάλεξης

Εκπαιδευόμενοι
Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείων, πτυχιούχους Α.Ε.Ι Επιστημών Υγείας, Τμημάτων Φυσικών επιστημών, γεωπονίας, ειδικό εκπαιδευτικό και τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό των Α.Ε.Ι  καθώς και  εκπαιδευτικούς . 
Επίσης μπορεί να γίνονται αποδεκτοί απόφοιτοι Λυκείου με συναφή στο αντίστοιχο πεδίο εργασιακή εμπειρία,  επαγγελματική απασχόληση η εστιασμένη απασχόληση καθώς  σε φοιτητές αντίστοιχων σχολών ή ή επιστημών.
Σε κάθε περίπτωση θα συνεκτιμάται η συνάφεια με το αντικείμενο.
Εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, θα γίνει επιλογή με βάση το βιογραφικό σημείωμα ή και σε δεύτερο στάδιο συνέντευξη εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Εκπτωτική πολιτική προβλέπεται για τα μέλη της Ακ. Κοινότητας ΠΚ (20%)  φοιτητές (30%) . ΟΙ μεταπτυχιακοί φοιτητές υπάγονται στην έκπτωση των μελών της ακ. Κοινότητας. (20%)
Η έκπτωση δεν είναι αρθροιστική για εκείνους που ανήκουν σε άλλες εκπτωτικές κατηγορίες.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγονται, θα κληθούν σε επόμενο χρόνο να αποστείλουν η να καταθέσουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα .
 
Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2019 - 4 Νοεμβρίου 2019
Η αίτηση υποβάλλεται στην έντυπη φόρμα , με fax (2810542115) ή και αυτοπροσώπως στην Ιατρική Σχολή, Μουσείο Ιατρικής ( τηλ. 2810 394810, M. Tσαγκαράκη).
Η αποδοχή της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά μέσω e mail στις 8 Νοεμβρίου
 
Τα δίδακτρα καταβάλλονται έως τις 12 Νοεμβρίου για το Σεμινάριο.
 
Υποβολή αίτησης και πληροφορίες: http://museum.med.uoc.gr/mouseio-anakoinwseis.php
 

Κρήτη

Ηράκλειο

Τροχαία Ηρακλείου και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συνεργάζονται για την κυκλοφοριακή αγωγή

Μπελαδάκης - Καρακούδης

Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλη Μπελαδάκη επισκέφτηκαν ο Διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου Αστυνόμος Β΄ Στέλιος Καρακούδης και ο Υποδιοικητής Αστυνόμος Β΄ Βαγγέλης Καραπιπεράκης. Θέμα συζήτησης ήταν η διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και της Τροχαίας Ηρακλείου  ως προς την προώθηση της κυκλοφοριακή συνείδησης και αγωγής των μαθητών των σχολειών του νομού Ηρακλείου για τη νέα σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με τον Διοικητή κ. Καρακούδη ο νέος σχεδιασμός της Τροχαίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προγραμματισμένες επισκέψεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου σε εβδομαδιαία βάση. 

Σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι η κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των μαθητών, η καλλιέργεια οδικής συνείδησης σε μαθητές ως μελλοντικούς οδηγούς, η εδραίωση σωστών στάσεων και συμπεριφορών ως πεζούς, αποβλέποντας, έτσι, στη διαμόρφωση μιας συλλογικής νοοτροπίας στις οδικές μετακινήσεις. 

Στόχος της Τροχαίας είναι μέσα από τις συντονισμένες αυτές δράσεις, η δημιουργία μιας αυριανής γενιάς οδηγών με την απαραίτητη κυκλοφοριακή συνείδηση και κουλτούρα, που θα σέβονται πρωτίστως τον ίδιο τους τον εαυτό αλλά και τα δικαιώματα των συμπολιτών τους.

Ο κ. Μπελαδάκης υπογράμμισε τη σημασία μιας τέτοιας συνεργασίας και τόνισε την ανάγκη δημιουργίας αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά  στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, την αξιοποίηση των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής και την δημιουργία βιωματικών δράσεων ώστε οι μικροί μαθητές  να εμπεδώσουν με τον καλύτερο τρόπο και να διαμορφώσουν σωστές στάσεις και συμπεριφορές ως αυριανοί πολίτες. 

Στη συνάντηση αυτή τονίστηκε η ανάγκη και από τις δύο πλευρές για αγαστή συνεργασία και συμφωνήθηκε ότι κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο κλιμάκιο της Τροχαίας θα επισκεφθεί το σύνολο των Δημοτικών Σχολείων του Ηρακλείου για την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας.