Κοινωνία

Χρήσιμες πληροφορίες για τις 100.000 θέσεις εργασίας του ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα δημιουργίας 100.000 θέσεων εργασίας με επιδότηση εισφορών για έξι μήνες θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2020 και θα τρέχει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που κατόπιν διασταυρώσεων συναχθεί ότι η επιχείρηση - εργοδότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλλει η ίδια τις συνολικές για τους 6 μήνες αναλογούσες στον μηνιαίο μισθό πρόσληψης ασφαλιστικές εισφορές.

Επίσης αν ο εργαζόμενος προέρχεται από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια ανέργους στον ΟΑΕΔ εκπίπτει και από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 200 ευρώ, ποσό το οποίο θα το καταβάλει η ίδια η επιχείρηση.

Τα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι είναι τα εξής:

-Από τη δημοσίευση της απόφασης του προγράμματος στο ΦΕΚ η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρήσει για 6 μήνες τον αριθμό των εργαζομένων της, όπως και όσους θα προσλάβει μέσω του προγράμματος επιδότησης εισφορών.

-Η επιχείρηση που θα προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις μία ή περισσότερες φορές θα πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι:

α) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ.

β) Οτι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας.

-Εξαιρούνται από τον ίδιο αριθμό των εργαζομένων όσοι παραιτούνται, όσοι συνταξιοδοτούνται και όσοι έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν εντός του 6μήνου.

-Ο νεοπροσληφθείς, κατά τη στιγμή της πρόσληψής του, δεν πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον 1 μήνα.

-Μετά το εξάμηνο δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος προστασίας. Ο εργοδότης κρατά τον μισθωτό εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

-Επιδοτείται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του νέου εργαζομένου για 6 μήνες ύστερα από δήλωση που θα κάνει η επιχείρηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

-Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν των ανωτέρω και με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τεστ κορωνοϊού σε εργαζομένους επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ

ΒΙΠΕ Ηρακλείου

Μαζικά τεστ ανίχνευσης Covid19, θα γίνουν σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, σύφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη, στην εκπομπή του Κώστα Συλιγάρδου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Λευτέρης Αντωνακάκης.

Όπως είπε, ο κ. Αντωνακάκης, ο σύνδεσμος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, αναμένεται να εξασφαλίσουν μεγάλο αριθμό Rapid τεστ αντιγόνων, τα οποία δίνουν έγκαιρα και αξιόπιστα τα αποτελέσματα μέσα σε 20 λεπτά.

Τα τεστ θα μοιραστούν στις επιχειρήσεις που στεγάζονται στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, προκειμένου να διενεργηθούν στους εργαζόμενους με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων έναντι του νέου κορωνοϊού