Οικονομία

Συνταξιούχοι: Ποιες κατηγορίες θα λάβουν αναδρομικά έως το τέλος του έτους

αναδρομικά   - συνταξιούχοι

Με τον επανυπολογισμό 244.000 συντάξεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους η καταβολή για τα αναδρομικά που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020.

Πρόκειται για 29.000 σύνθετες περιπτώσεις νέων συνταξιούχων, που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τον Μάιο του 2016, και για 215.000 σύνθετες περιπτώσεις παλαιών συνταξιούχων, με αίτηση συνταξιοδότησης πριν από τον Μάιο του 2016. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e ΕΦΚΑ), η πρώτη κατηγορία, των νέων συνταξιούχων, θα λάβει τα αναδρομικά κατά μέσο όρο 863,70 ευρώ και την αύξηση 5,1 % στο ποσό της σύνταξης στο τέλος Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη κατηγορία, των παλαιών, θα λάβει τα αναδρομικά από 17 έως 350 ευρώ και την αύξηση 3,5% έως το τέλος του χρόνου. 

Επίσης έως το τέλος του έτους θα λάβουν αναδρομικά εκτός επανυπολογισμού και 3.500 συνταξιούχοι που εργάζονται μετά τη μείωση του πέναλτι στη σύνταξη από 60% στο 30%.

Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του έτους θα εκκαθαριστούν 215.000 σύνθετες ειδικές περιπτώσεις παλαιών συνταξιούχων που δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για περιπτώσεις με λάθη ή ελλιπή στοιχεία, καταχωρισμένα στο σύστημα του e ΕΦΚΑ. Ωστόσο, εκτιμάται πως μόνο 50.000 εξ αυτών, το 25% δηλαδή, δικαιούνται και τελικά θα λάβουν αναδρομικά και αυξήσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών στον e-ΕΦΚΑ, οι υπόλοιποι συνταξιούχοι δεν πληρούν σωρευτικά και τις 3 προϋποθέσεις που απαιτούνται, οι οποίες είναι περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, αίτημα συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016 και μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά.  

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός 1,8 εκατ. συντάξεων και εντός Νοεμβρίου οι ασφαλισμένοι είναι σε θέση να ενημερωθούν για το πόσο μειώθηκε (σε όσους είχαν) η προσωπική τους διαφορά έπειτα από τον επανυπολογισμό με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.

Ήδη έχει ενεργοποιηθεί ειδική πλατφόρμα για άμεση και προσωποποιημένη πληροφόρηση των συνταξιούχων σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων τους στην επιλογή: «Ενημερωτικό σημείωμα αναδρομικών N. 4670/2020».

Όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, ο επανυπολογισμός των συντάξεων για πάνω από 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους αποτέλεσε μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία λόγω των εκατοντάδων συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών διατάξεων και των διαφορετικών προδιαγραφών των τ. Ταμείων. Για παράδειγμα μόνο για τους μισθωτούς υπάρχουν 1.000 διαφορετικοί τρόποι ασφάλισης. 

Αναδρομικά σε εργαζόμενους συνταξιούχους  

Έως το τέλος του έτους θα δοθούν οι αυξήσεις και αναδρομικά ποσά από το Μάρτιο του 2020 σε περίπου 3.500 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται. Υπενθυμίζεται ότι η μείωση της ποινής στους συνταξιούχους που εργάζονται από 60% σε 30% ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 με τον νόμο Βρούτση. 

Η μείωση του πέναλτι εφαρμόζεται σε συνταξιούχους, λόγω γήρατος, όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα, πριν από τις 28/2/2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση, μετά την ισχύ του νόμου Βρούτση, δηλαδή από τις 28/2/2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, αφορά:

–Ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν από τις 28/2/2020 και μετά και ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα είτε πριν είτε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

–Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και ανέλαβαν εργασία μετά τις 28/2/2020.

–Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα, πριν από τις 28/2/2020.

Οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Τι ποσά έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 

Μέχρι σήμερα από τον Νοέμβριο του 2020 έχουν επιστραφεί στους συνταξιούχους περίπου 1,6 δισ. ευρώ. 

Αναδρομικά ύψους 1,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στις περικοπές που έγιναν το 2012 στις κύριες συντάξεις για το 11μηνο μεταξύ Ιουνίου 2015 και Μαΐου 2016 δόθηκαν σε 1,150 εκατ. συνταξιούχους το Νοέμβριο του 2020. Πρόκειται για αναδρομικά που προήλθαν από την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματική τη μείωση κατά 12% στο τμήμα της κύριας σύνταξης που υπερέβαινε στις 31/12/2014 τα 1.300 ευρώ και τη μείωση από το πρώτο ευρώ επί της κύριας σύνταξης με κλίμακα 5%, 10%, 15%, 20% για αθροιστικά ποσά 1.000 ευρώ, 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ και 3.000 ευρώ στο άθροισμα κύριας και επικουρικής αντίστοιχα. Αναδρομικά έλαβαν συνταξιούχοι που είχαν κύριες συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ, αλλά και περιπτώσεις που το άθροισμα κύριας και επικουρικής ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ. 

Αναδρομικά ύψους 75,5 εκατ. ευρώ δόθηκαν στο δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2021 σε 112.316 δικαιούχους κληρονόμους συνταξιούχων μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην ψηφιακή πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ. 

Αναδρομικά ύψους 11 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε  10.861 συνταξιούχους του Δημοσίου τον περασμένο Ιούνιο που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016 (με τον ν.4387/2016) και πριν την 1/10/2019 με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Μετά τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, η αύξηση κατά μέσο όρο της σύνταξής τους διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ μεικτά, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν επιπλέον 450 ευρώ το μήνα. 

Αναδρομικά ύψους 46,56 εκατ. ευρώ έλαβαν τον Ιούλιο 53.912 νέοι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα (που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε 68.965 συνταξιούχους, οι 53.912 ήταν δικαιούχοι αυξήσεων και αναδρομικών. Ο μέσος όρος των αναδρομικών ανά συνταξιούχο άγγιξε τα 863,70 ευρώ, ενώ η μέση αύξηση των συντάξεων στο σύνολο των νέων συνταξιούχων 5,1%.

 Αναδρομικά ύψους 26,1 εκατ. ευρώ κατεβλήθησαν το Σεπτέμβριο σε 133.692 παλιούς συνταξιούχους (υποβολή αίτησης πριν το Μάιο του 2016). Από τον επανυπολογισμό προκύπτουν μόνιμες μηνιαίες αυξήσεις στις συντάξεις που πιστωθούν στους καταγραφούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο τέλος Οκτωβρίου με την πληρωμή της σύνταξης Νοεμβρίου. 

Ο μέσος όρος αναδρομικών που δόθηκαν κυμάνθηκε στα 195 ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου 20%.  Με βάση τον νόμο, η πληρωμή των αυξήσεων για τους παλαιούς συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις. Τώρα δόθηκαν τα 2/5 για τα έτη 2020, 2021. Δηλαδή, αν ένας συνταξιούχος δικαιούται αύξηση 50 ευρώ, έλαβε 20 ευρώ.

Από τις 754.000 συνταξιούχους με αίτηση πριν τον Μάιο του 2016 και με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, οι 520.000 διατηρούσαν μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία και «ροκάνισε» τα αναδρομικά τους. Τη μείωση της προσωπικής τους διαφοράς θα μπορούν να την δουν μέσω της προσωποποιημένης ενημέρωσης στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ τον Νοέμβριο. 

Υπενθυμίζεται πως η προσωπική διαφορά είναι η έμμεση λογιστική μείωση που έγινε στο ανταποδοτικό κομμάτι των περισσότερων συντάξεων, όταν αυτές επανυπολογίστηκαν με τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου.

Τα αναδρομικά καταβλήθηκαν στο τέλος του προηγούμενου μήνα αφορούν το ποσό που απέμεινε μετά την κάλυψη της προσωπικής διαφοράς, αλλά και την παρακράτηση του φόρου 20% και των λοιπών κρατήσεων, γι’ αυτό και ήταν χαμηλά. Επιπλέον, οι αυξήσεις δεν δίνονται σωρευτικά αλλά επιμερίζονται σε 5 ετήσιες δόσεις. 

Η μέση αύξηση 5ετίας που προκύπτει είναι 70,4 ευρώ, δηλαδή οι αποδοχές σύνταξης θα έχουν αύξηση κατά 6,2% όταν συμπληρωθούν και οι πέντε δόσεις. Στη σύνταξη Νοεμβρίου οι συνταξιούχοι θα πάρουν τις δυο από τις πέντε δόσεις, ενώ τον Δεκέμβριο θα έρθει και η τρίτη δόση.

Πρακτικά από τη μέση αύξηση των 70,4 ευρώ τον μήνα θα έχουν πάρει από τον Οκτώβριο έως το τέλος της χρονιάς τα 42 ευρώ στην τσέπη.

Μάλιστα επειδή οι συντάξεις μηνός Οκτωβρίου που πληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο δεν είχαν καμία από τις δόσεις της αύξησης παρά μόνον τα αναδρομικά, οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν εις διπλούν την 1η και 2η δόση αυξήσεων για τη σύνταξη Οκτωβρίου και για τη σύνταξη Νοεμβρίου.

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: "Έσβησε" στη ΜΕΘ 49χρονος

Κρήτη: Έρχονται κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε παραλία και αιγιαλό

Ηράκλειο: Τους πέταξε κροτίδα και τους απείλησε με ρόπαλο!

Ηράκλειο: Θέμα συζήτησης ο ξυλοδαρμός για το κρέας

Οικονομία

ΕΦΚΑ: Πριμ έως €7.800 ετησίως για τους... αποδοτικούς υπαλλήλους

σύνταξη

Πολλαπλάσιο πριμ που μπορεί να φτάσει και τα 7.800 ευρώ ετησίως θα λαμβάνουν οι άριστοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ οι οποίοι επιφορτίζονται τόσο με την ταχύτερη έκδοση των εκκρεμών συντάξεων όσο και με την διεκπεραίωση υποθέσεων μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1555.

Το νέο σύστημα καταβολής πριμ που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, θα συνδέεται με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους (συντελεστές βαρύτητας) που θα τίθενται ανά Γενική Διεύθυνση. Θα είναι δικαιότερο και αναλογικότερο καθώς θα διευρυνθούν οι κλίμακες και θα ανταμείβονται χωρίς «κόφτη» τόσο οι άριστοι όσο και οι απλώς επιμελείς καθώς και εκείνοι που έδειξαν να προσπαθούν περισσότερο.

Σήμερα ο στόχος που έχει τεθεί είναι η έκδοση τριών συντάξεων ημερησίως, δηλαδή έως 60 μηνιαίως. Το μπόνους μπορεί να φθάσει και τα 480 ευρώ μηνιαίως ανά υπάλληλο ο οποίος όμως δεν ανταμείβεται αν εκδώσει περισσότερες συντάξεις καθώς ισχύει πλαφόν στην έξτρα αμοιβή.

Με το νέο σύστημα, πριμ έστω και μικρότερο θα λαμβάνει και ο υπάλληλος που κατάφερε να εκδώσει 20- 30 συντάξεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν ο εν λόγω υπάλληλος παίρνει ως πριμ 100 ευρώ, αν αυξήσει την αποδοτικότητά του και περάσει σε ανώτερο επίπεδο εκδίδοντας 50 συντάξεις μηνιαίως, δε θα πάρει 150 ευρώ πριμ, αλλά 250. Το νέο πλαφόν που θα θεσπιστεί ανά υπάλληλο θα είναι 7.800 ευρώ ετησίως ενώ τα κλιμάκια των έξτρα αμοιβών θα καθοριστούν από επιτροπή.

Πριμ με το ίδιο πλαφόν συνδεδεμένου με τα αποτελέσματα της δουλειάς προβλέπεται και για τους υπαλλήλους που εργάζονται στο back office του τηλεφωνικού κέντρου 1555. Αν η υπόθεση που καλούνται να φέρουν εις πέρας είναι πολύπλοκη (πχ μια υπόθεση διαδοχικής ασφάλισης) το πριμ θα είναι μεγαλύτερο.

Ωστόσο οι καθυστερήσεις δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό των υπαλλήλων αλλά και της διοίκησης του ΕΦΚΑ.

Με ένα χρόνο καθυστέρηση , έως τις 10 Δεκεμβρίου αναμένεται να εισπράξουν το μπόνους του 2020 470 εισηγητές και υπάλληλοι του ΕΦΚΑ επί συνόλου 746 ,οι οποίοι «αρίστευσαν» πιάνοντας το στόχο για την ταχύτερη έκδοση των εκκρεμών συντάξεων.

Εκτός όμως από τις ανταμοιβές στους αποδοτικούς υπαλλήλους, αυστηρότερες γίνονται οι κυρώσεις σε εκείνους που καθυστερούν αδικαιολόγητα.

Εως και δύο χρόνια κατά μέσο όρο «σέρνονται» ακόμα και σήμερα οι εκκρεμείς υποθέσεις εις βάρος υπαλλήλων του ΕΦΚΑ στα πειθαρχικά συμβούλια με αποτέλεσμα αρκετά συχνά άτομα που κατηγορούνται για σοβαρά παραπτώματα να επιστρέφουν και να ασκούν τα καθήκοντά τους. Σύμφωνα πληροφορίες, σήμερα εκκρεμούν 115 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 97 είναι στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Την τελευταία διετία έχουν συνολικά εκδοθεί μόλις 58 αποφάσεις: 40 καταδικαστικές αποφάσεις και 18 αποφάσεις απαλλακτικές-παύσης πειθαρχικής δίωξης. Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αφορούν υποθέσεις κακής ή ανεπαρκούς εξυπηρέτησης, μη ενημέρωσης των πολιτών για ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά ζητήματα και αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην απονομή συντάξεων που σχετίζεται και με την ίδια την επιβίωση των καταγγελόντων.

Ειδικά για τις 10 υποθέσεις που εστάλησαν από τον Υπουργό Εργασίας προς τον ΕΦΚΑ για πειθαρχικό έλεγχο τον περασμένο Ιούνιο, οι 6 είναι στη φάση της προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, ενώ οι υπόλοιπες 4 δεν έχουν προχωρήσει καθόλου (βρίσκονται ακόμη υπο νομική διερεύνηση στο νομικό γραφείο της Διοίκησης).

Οι καθυστερήσεις αναμένεται να λάβουν τέλος με τις νέες ταχύτερες διαδικασίες που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης θα γίνεται σε 1 μήνα (αντί 3 μηνών) και θα ολοκληρώνεται σε ένα μήνα από την κλήση σε απολογία (αντί 2 μηνών). Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμεροληψίας των ελέγχων, οι ΕΔΕ θα διενεργούνται υποχρεωτικά από υπάλληλο άλλου Υπουργείου. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συγκροτείται με τρία μέλη (πρόεδρος δικαστικός, πάρεδρος ΝΣΚ και μόνιμο υπάλληλο εκτός Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), με κατάργηση της συμμετοχής των αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων του ΕΦΚΑ.

Παράλληλα προβλέπεται η σύσταση νέας Μονάδας Εσωτερικών Υποθέσεων με επικεφαλής πρώην ανώτερο δικαστικό (π.χ. Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου), επιφορτισμένη με την άμεση διερεύνηση καταγγελιών και αιτημάτων και τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων (π.χ. επί υπέρμετρων καθυστερήσεων), σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και εξουσίες αντίστοιχες με αυτή. Εάν το πόρισμά της Μονάδας καταλήγει σε πειθαρχική δίωξη, αυτό θα δεσμεύσει τα πειθαρχικά όργανα. Επιδιώκεται η αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς σήμερα εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών δεν αντιμετωπίζονται και δεν αξιολογούνται εγκαίρως.

πηγή: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συντάξεις: Αύξηση για 140.000 συνταξιούχους στα τέλη Δεκεμβρίου

Καφές: Στα ύψη η τιμή του - «Χτύπησε» ρεκόρ 10ετίας

Υπ. Εργασίας: Η ρύθμιση για την καταβολή του έκτακτου βοηθήματος των 250 ευρώ

ESPA BANNER