Οικονομία

Προσφορά από Inter M - Blackhawk για τα ναυπηγεία Ελευσίνας

ναυπηγειο.jpg

Μία προσφορά από την κυπριακή εταιρεία Inter M Traders έλαβε η KPMG, που διενεργεί τον διαγωνισμό εξεύρεσης επενδυτή για τα ναυπηγεία Ελευσίνας, για λογαριασμό του υπερχρεωμένου ναυπηγικού ομίλου και της πιστώτριας τράπεζας Alpha Bank σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομίας. Αν και μέχρι αργά χθες το βράδυ, οπότε έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής προσφορών, τόσο το υπουργείο όσο και η συμβουλευτική εταιρεία τηρούσαν σιγήν ιχθύος για την ταυτότητα του επενδυτή, αλλά και τη σύνθεση της προσφοράς του, η «Κ» είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο βασικός υποστηρικτής της Inter M Traderς είναι το αμερικανικών συμφερόντων επενδυτικό κεφάλαιο Blackhawk Capital Partners. Η εν λόγω υποψηφιότητα φέρεται να ταυτίζεται με αυτή που εκπροσωπήθηκε από τη Νομική Εταιρεία Μπρέγιαννου.

Περαιτέρω η προσφορά φέρεται να έχει αιρεσιμότητες, μεταξύ των οποίων η ολοκλήρωση ναυπηγικού προγράμματος για δύο τορπιλακάτους του Πολεμικού Ναυτικού, συντηρήσεις πλοίων του και εξασφαλίσεις σχετικά με το απασχολούμενο προσωπικό που θα αναλάβει ως νέος ιδιοκτήτης. Πηγές, που δεν στάθηκε δυνατό να διασταυρωθούν, φέρουν την αποτίμηση της εταιρείας με βάση την προσφορά του αμερικανικού ομίλου στα επίπεδα των 90 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά δανεισμό που δυνητικά θα αναλάβει ο υποψήφιος επενδυτής και επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση των ναυπηγείων Ελευσίνας. Δεν υποβλήθηκε προσφορά από την ONEX Shipyards –η οποία έχει εξαγοράσει τα ναυπηγεία Σύρου– καθώς κύκλοι της αναφέρουν στην «Κ» πως έχουν ενστάσεις σχετικά με τη διαδικασία που ακολούθησε η KPMG, τις οποίες και έχουν γνωστοποιήσει σε όλους τους εμπλεκομένους. Οι ίδιες πηγές της ONEX Shipyards αναφέρουν πως εξακολουθεί να υφίσταται αμείωτο το επενδυτικό ενδιαφέρον της για τα ναυπηγεία Ελευσίνας, όπως εγγράφως έχει κατατεθεί και στην κυβέρνηση με την οποία συνεχίζουν να βρίσκονται σε συζητήσεις. Εφόσον ο διαγωνισμός αυτός δεν κριθεί άγονος, οι πιστωτές και η ιδιοκτησία των ναυπηγείων (Ν. Ταβουλάρης) θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να συμφωνήσουν για το επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου. Το μοντέλο εξυγίανσης που προωθείται, από τη βασική πιστώτρια τράπεζα Alpha Bank και δευτερευόντως από το ελληνικό Δημόσιο, βασίζεται στις προβλέψεις του πτωχευτικού δικαίου (άρθρο 106 β και δ), δηλαδή στη συμφωνία μεταξύ του σημερινού μετόχου των πιστωτών και του επενδυτή.

Οι συνολικές υποχρεώσεις των ναυπηγείων Ελευσίνας στο τέλος του 2016, οπότε και ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός, ανερχόταν στα 255 εκατ. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη 128 εκατ. για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος εξαγοράς του ενεργητικού, το υπόλοιπο του οποίου στις 31 Δεκεμβρίου του 2016 ήταν 46,549 εκατ. πλέον τόκων υπερημερίας 17,81 εκατ. και τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων, το υπόλοιπο των οποίων είναι 23,926 εκατ. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας σε προμηθευτές, φορολογική αρχή, ασφαλιστικούς οργανισμούς και αμοιβές προσωπικού ανέρχονταν σε 77 εκατ.

Οικονομία

Εξοικονομώ: Ο αναλυτικός οδηγός – Τα κριτήρια επιλογής και τα ποσά για κάθε κατηγορία

εξοικονομώ

Μπόνους επιδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών που είναι νοικιασμένες προβλέπει ο τελικός Οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ» που πρόκειται να παρουσιαστεί επίσημα ίσως και σήμερα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα τα ποσοστά επιδότησης του «Εξοικονομώ» σε κατοικίες που είτε είναι μισθωμένες είτε έχουν παραχωρηθεί δωρεάν, κλιμακώνονται από 40 έως 65%, ανάλογα με το εισόδημα του ιδιοκτήτη, ενώ με την αρχική εκδοχή του Οδηγού που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το ποσοστό ήταν 40% για όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Πρόκειται για ένα αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων που έγινε δεκτό από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε περισσότερες κατηγορίες κατοικιών.

Τα ποσά ενίσχυσης

Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75% στα ιδιοκατοικούμενα και 65% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό, ποσοστό 70% στα ιδιοκατοικούμενα και 60% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55% στα ιδιοκατοικούμενα και 45% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45% στα ιδιοκατοικούμενα και 40% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40% στα ιδιοκατοικούμενα και 40% επίσης στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να καλύψουν το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια ή με άτοκο δάνειο. Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας.

Τα κριτήρια

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να υφίσταται νόμιμα, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και να έχει καταταγεί βάσει Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ. Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Για όλους τους τύπους αίτησης (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών), προβλέπεται υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%. Κατά την ολοκλήρωση του έργου και βάσει του δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα γίνουν έλεγχοι επίτευξης τόσο για τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο, όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τι περιλαμβάνει

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) και αναβάθμιση φωτισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ΥΠΕΝ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου και πιθανότατα θα μείνει ανοιχτή ως το τέλος Ιανουαρίου.

Δείτε ΕΔΩ όλο το κείμενο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

Κορωνοϊός - Ιταλία: Aρνητής παρουσιάστηκε για να κάνει το εμβόλιο με... ψεύτικο χέρι σιλικόνης!

Κρήτη - Μετάλλαξη Όμικρον: Στο τέταρτο τεστ αποκαλύφθηκε ότι είναι ο ασθενής «μηδέν»

Ανετράπη ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες στην Κω - Δύο νεκροί

ESPA BANNER