Skip to main content
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Από σήμερα οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς

Image
 clock 06:20 | 10/05/2018 writer icon newsroom ekriti.gr

Από σημερα μέχρι τις 31 του μήνα θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς να καταθέτουν αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά,για φοίτηση των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, είτε μέσω ΕΣΠΑ ενώ ο κανονισμός δεν αποκλείει η αίτηση να γίνει και για τα δύο. Παράλληλα από φέτος δικαίωμα να κάνουν αίτηση έχουν και γονείς που δεν είναι δημότες Ηρακλείου αλλά έχουν τόπο κατοικίας τους το Ηράκλειο.
Πέρυσι φοίτησαν στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Ηρακλείου 1759 παιδιά ενώ ο ίδιος αριθμός υπολογίζεται και για φέτος
Αναλυτικά οι οδηγίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια στις 31/09/2018 και μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης που το νήπιο δεν έχει συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια η αίτηση να μην εξετάζεται.
Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει τους 8 μήνες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.
 Τα εγγραφόμενα βρέφη και νήπια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής των βρεφών και νηπίων που διαμένουν σε όμορο Δήμο αν υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή τους εξυπηρετείται οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται από τους ενδιαφερόμενους γονείς. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/2017 ‘‘Νέος πρότυπος κανονισμός λειτουργίας βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών’’.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου άρθρο 3 παρ.2 του ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/2017. Διόρθωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δηλαδή μέχρι και τις 31 Μαΐου.
Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης αυτόματα θα μοριοδοτείται και η αίτηση.
Μετά το τέλος υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση τα δικαιολογητικά των αιτήσεων που ορίζει η παρούσα ανακοίνωση για έλεγχο, βάση πινάκων επιλογής σε όσους ζητηθεί ή ηλεκτρονικά από την συγκεκριμένη φόρμα αν υποστηρίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα μοριοδότησης.
 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο3 παρ. 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017, θα γίνει από επιτροπή η οποία θα ορισθεί από το Δ.Σ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και θα αποτελείται από μέλη του Δ.Σ - παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών.
 Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα υπάρξει ανακοίνωση με τα προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης όπου οι αιτήσεις τους θα χαρακτηρίζονται ως πλήρεις όταν τα δικαιολογητικά που θα έχουν κατατεθεί είναι όσα ορίζονται βάσει της απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Ως ελλιπείς όταν απουσιάζουν κάποια δικαιολογητικά - εκτός των φορολογικών δικαιολογητικών που σε αυτή την περίπτωση θα αποκλείονται - τα οποία θα μπορούν να τα προσκομίσουν για επανέλεγχο της αίτησης και τέλος ως αλλαγής μορίων όταν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν αποδεικνύουν την ηλεκτρονική μοριοδότηση. Θα δοθεί προθεσμία πέντε (5) ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Τις ενστάσεις θα εξετάσει η επιτροπή ενστάσεων η οποία θα οριστεί από το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Η επιτροπή μετά την εξέταση των ενστάσεων θα συντάξει τους πίνακες μοριοδότησης και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες επιλογής καθώς και οι πίνακες επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, αν μέχρι την ημερομηνία αυτή έχει εγκριθεί η υποβολή πρότασή μας στην ΕΕΤΑΑ για συμμετοχή του Οργανισμού στη δράση “Επαγγελματική και οικογενειακή ζωή” οπότε θα γνωρίζουμε τις εγκεκριμένες θέσεις προς την ΕΕΤΑΑ και τις θέσεις εκτός. Διαφορετικά θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού που θα ορίζει τη νέα ημερομηνία έκδοσης των τελικών αποτελεσμάτων.
.
Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. 1.Αίτηση , εκτυπωμένη η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση
2. 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (άρ. 3 παρ 4α Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν της ανακοίνωσης ή μετάφρασή του αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα . Σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει έγγραφο οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση με επίσημη μετάφραση.
α) Για μονογονεϊκές οικογένειες , άγαμες μητέρες, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση δεν προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που υποβάλλεται. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα παίρνουν μόρια και για την οικογενειακή κατάσταση και για την εργασιακή.
β) Για παιδί ορφανό ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα αν αυτό δεν προκύπτει από το κατατεθειμένο έγγραφο οικογενειακής κατάστασης. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα παίρνουν μόρια και για την οικογενειακή κατάσταση και για την εργασιακή.
γ) Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο διαζευκτηρίου ή σε διάσταση   αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα παίρνουν μόρια για την οικογενειακή τους κατάσταση.
δ) Για γονείς που έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του φοιτητή ή είναι στρατευμένοι βεβαίωση από τη σχολή φοίτησης ότι διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση από το στρατό ότι εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία.
ε) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ ( πατέρας – μητέρα - παιδιά ) πάνω από 67%απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής .
στ) Για ανάδοχη οικογένεια τα παιδιά τους θα εισάγονται κατ΄ εξαίρεση στους Παιδικούς Σταθμούς, κατάθεση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό.
1. 3.Βεβαίωση υγείαςτου παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσματα φυματοαντίδρασης Mantoux όπως προβλέπεται από το Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.
4. α) Δημόσιοι υπάλληλοι
- βεβαίωση εργασίας με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (μόνιμοι και αορίστου χρόνου)
β) Ιδιωτικοί υπάλληλοι
- βεβαίωση εργασίας με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα
- μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του τελευταίου έτους από το ΙΚΑ ή
- αντίγραφο του εργόσημου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 5 μηνών ή
- σε περίπτωση αυτασφάλισης ένσημα που να την αποδεικνύουν.
Γονείς που έχουν προσληφθεί το τελευταίο τρίμηνο εκτός από τη βεβαίωση εργασίας θα πρέπει να καταθέσουν το έντυπο Ε3 του ΟΑΕΔ (αναγγελία πρόσληψης) στην οποία παρουσιάζεται η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστημα απασχόλησης, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα της επιχείρησης. Όμως μέχρι 1-9-2018 και το αργότερο μέχρι 31-12-2018 θα πρέπει να έχει κατατεθεί στον Οργανισμό η μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του ΙΚΑ
γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι
- αντίγραφο του Ε3
δ) Αγρότες
- βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική   ενημερότητα
- να δηλώνουν εισόδημα από τις γεωργικές επιχειρήσεις πάνω από 5.000 ευρώ
- να έχουν αγροτική περιουσία στο όνομά τους
- αν είναι διαχειριστές αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο να έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ
- αν εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές εργασίες θα πρέπει να καταθέσουν
1. βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα
2. υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστημα
3. το Ε9 του εργοδότη από το οποίο να προκύπτει η απασχόληση εργάτη για τουλάχιστον 150 ημερομίσθια
ε) Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου ή των γονέων χωρίς ασφάλιση (σχετικός νόμος 4075/2012)
- υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγίδα της επιχείρησης
- αν στη φορολογική δήλωση δεν παρουσιάζονται εισοδήματα του / της απασχολούμενου/ης θα προστίθεται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη (7.000 ευρώ)
ζ) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση θα παίρνουν αρκεί να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τις συμβάσεις εργασίας ή αναγγελίες πρόσληψης των τελευταίων δύο χρόνων.
5) Άνεργοι γονείς
- απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ
- για απολυμένους μετά την ανακοίνωση εγγραφών και επανεγγραφών απαιτείται το δελτίο ανεργίας καιτο αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο απόλυσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφο απόλυσης, να κατατίθεται αντίγραφο της αρχικής σύμβασης ή η αναγγελία πρόσληψης με ξεκάθαρη την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
6) Γονείς συνταξιούχοι θα πρέπει να κατατεθεί η συνταξιοδοτική πράξη                                                                                                                                                                              
7) Γονείς αλλοδαποί
- άδεια παραμονής σε ισχύ, αν έχει λήξει απαιτείται η τελευταία άδεια και αίτηση ανανέωσής της συνοδευμένη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί αίτηση.
8) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους (2018) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ε1, Ε9 αν χρειάζεται να προσκομισθεί και Ε3 (αν είναι απαραίτητο να κατατεθεί) είναι αληθή . Έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα τόσο το δικό τους όσο και του συζύγου. Αν όμως εμπίπτουν σε περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης τότε θα πρέπει να κατατεθεί και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που το επιτρέπει ( λόγω διακοπής συμβίωσης, όταν ο ένας εκ των δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση).
Σαν εισόδημα υπολογίζεται το εισόδημα επιβολής εισφοράς όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2018 (το οποίο αφορά τα εισοδήματα του 2017).
            Όσοι από τους γονείς δεν προσκομίσουν για οποιονδήποτε λόγο φορολογικά στοιχεία οι αιτήσεις θα απορρίπτονται
9) Επανεγγραφή θεωρείται η αίτηση για εγγραφή στον ίδιο ή άλλο Παιδικό Σταθμό του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, αλλά θα πρέπει να δηλώνεται ο σταθμός που ήδη φοιτά το νήπιο όπως επίσης και η επιλογή ή οι επιλογές σταθμών. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά, αν δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην οποία βεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε καμία μεταβολή σε αυτήν (άρθρο 3 παρ. 6 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών).
Σύμφωνα με την 58/2018 Απόφαση ΔΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, το άρθρο 8 παρ. 6 ΦΕΚ 4249/05-12-2017 τεύχος Β’ Η Υπηρεσία (Διοικητικό Συμβούλιο) έχει δικαίωμα να εγγράφει Παιδιά και πέρα από τη δυναμικότητα των λειτουργούντων Βρεφονηπιακών Σταθμών και μέχρι ποσοστού 10% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.
 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ή ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ 60 ΜΟΡΙΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 20 ΜΟΡΙΑ
ΓΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ή ΦΟΙΤΗΤΗΣ 20 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΑΜΕΑ(ΠΑΤΕΡΑΣ – ΜΗΤΕΡΑ - ΤΕΚΝΑ) ΠΑΝΩ ΤΟΥ 67% 30 ΜΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 5 ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ
ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
Β) ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 60 ΜΟΡΙΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 7.500 ΕΥΡΩ 20 ΜΟΡΙΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 7.500- 12.000 ΕΥΡΩ 10 ΜΟΡΙΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.001 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ 5 ΜΟΡΙΑ
                              
Γ) ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ή ΑΛΛΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ 20 ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40 ΜΟΡΙΑ
                                      
Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΡΙΑ
0 – 10.000 ευρώ 50
10.000 – 15.000 ευρώ 40
15.000 – 25.000 ευρώ 30
25.000 – 30.000 ευρώ 20
30.000 – 40.000 ευρώ 10
40.000 – 50.000 ευρώ 5
50.000 ευρώ και άνω 0
Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις, Η κατάταξη θα γίνεται υπολογίζοντας το εισόδημα/ανήλικο παιδί και σε περίπτωση ενδεχόμενης ξανά ισοψηφίας, θα γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων.
                    
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α) Σταθμοί προτίμησης μέχρι δύο (2)
β) Για τις αιτήσεις επανεγγραφών χρειάζονται όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, αν δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην οποία βεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε καμία μεταβολή σε αυτήν.
γ) Εφόσον υπάρξουν κενά στους σταθμούς μετά την επιλογή των νηπίων - βρεφών γίνεται αναπλήρωση από τις αιτήσεις επιλαχόντων που έχουν κατατεθεί για το συγκεκριμένο σταθμό και οι οποίες έχουν μοριοδοτηθεί.
δ) Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.
ε) Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται τα νήπια που επανεγγράφονται ενώ σταδιακά προσέρχονται τα νήπια - βρέφη που εγγράφονται για πρώτη φορά κατόπιν συνεννόησης των γονέων   με την Διευθύντρια του σταθμού. Βασικός στόχος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του σταθμού, η αβίαστη προσαρμογή τους και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους.
στ) Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών άρθρο 7 οι Παιδικοί σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου και ώρες 7.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ. Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους.
Επίσης οι Σταθμοί δεν λειτουργούν :
-                      από 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου
-                      από την Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά
-                      τις επίσημες αργίες των Δημοσίων υπηρεσιών, την ημέρα της τοπικής εορτής του πολιούχου της έδρας του σταθμού
ζ) Σε όλες τις αιτήσεις θα δηλώνονται το κινητό τηλέφωνο των γονιών, το σταθερό της οικίας καθώς και της εργασίας , ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει άμεση επικοινωνία. Επίσης μετά την εγγραφή των νηπίων – βρεφών στους παιδικούς - βρεφικούς σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, οι γονείς θα καταθέτουν στο σταθμό υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ορίζουν το πολύ τρία άτομα που θα παραλαμβάνουν τα νήπια - βρέφη κατά την αποχώρησή τους από τον σταθμό.
η) Αιτήσεις γονέων που συμπεριλαμβάνονται στις οριστικές λίστες των ωφελούμενων μητέρων για εισαγωγή των παιδιών τους σε παιδικό σταθμό μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ και έχουν συγχρόνως καταθέσει αίτηση και για τους σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, θα διαγράφονται από τις λίστες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, με το σκεπτικό της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών.
θ) Κοινωνικά περιστατικά που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες θα εξετάζονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.
Σύμφωνα με το Οικογενειακό Εισόδημα καθορίζεται μηνιαία οικονομική εισφορά                          
                    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
Κατηγορία ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος Μηνιαία οικονομική
εισφορά
από 0-15.000,00€ 30,00 €
Από 15.000,01- 20.000,00 € 50,00 €
Από 20.000,01-30.000,00 € 60,00 €
Από 30.000,01- 35.000,00 € 80,00 €
Από 35.000,01- 40.000,00€ 100,00 €
Από 40.001,00 και άνω 120,00€
Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι με εισόδημα
άνω των 20.001,00 50,00€
Για κάθε δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας , που θα φιλοξενηθεί, έκπτωση της τάξεως του 30%, της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.
     Η οικονομική εισφορά των γονέων θα καταβάλλεται στην Προϊσταμένη του κάθε Κ.Ε.Π.Α. το πρώτο δεκαήμερο έκαστου μηνός και θα εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης. Στη συνέχεια θα παραδίδονται στην Ταμειακή Διαχείριση του Οργανισμού και θα εκδίδεται συγκεντρωτικό γραμμάτιο είσπραξης, από τον εκάστοτε εκτελών χρέη Ταμία του Οργανισμού»
Απαλλαγές από την μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια όπως φαίνεται στον πίνακα
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ
Οικογένειες με 1 εως 2 παιδιά και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€
Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή Γονείς ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω με εισόδημα μέχρι 20.000,00€.
Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για ειδικά κοινωνικά περιστατικά κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς μετά από έκθεση από αρμόδια κοινωνική υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες
Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου – ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Διεύθυνση
Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο
Email
[email protected]
 Τηλέφωνο
2810 300100, 300090

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 - 2021 ekriti.gr | Όροι Χρήσης.
Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis