Οικονομία

Στο ΥΠΟΙΚ τα φορο-πρόστιμα για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Εφορία

Αντιμέτωποι με την υποχρέωση πληρωμής παράλογων φορολογικών προστίμων βρίσκονται χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για πρόστιμα που επιβλήθηκαν για την υποβολή τυπικά εκπρόθεσμων καταστάσεων ΜΥΦ οι οποίες, ουσιαστικά, ήταν εμπρόθεσμες διότι είχε δοθεί σιωπηρή παράταση.

Η όλη υπόθεση ξεκίνησε το 2014, την πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε η υποβολή των τριμηνιαίων καταστάσεων προμηθευτών πελατών, των γνωστών και ως ΜΥΦ. Μετά από παρατάσεις η τελική προθεσμία για την υποβολή των καταστάσεων ήταν η 20η Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζονταν στην εφαρμογή, δόθηκε σιωπηρή παράταση έως τις 25 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, η διάταξη για την παράταση δεν κατατέθηκε ποτέ στη Βουλή με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τις καταστάσεις εντός της σιωπηρής παράτασης να είναι εκπρόθεσμοι. Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα από την εφορία ότι τους βεβαιώθηκε πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για κάθε τρίμηνο και έτσι φθάνει ακόμη και τα 400 ευρώ.

Το θέμα βρίσκεται στα χέρια της ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να επιλυθεί. Το ζήτημα έχει αναδείξει με επιστολή της προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ). Στην επιστολή της αναφέρει: "Το θέμα των προστίμων για τις ΜΥΦ του 2014, γίνεται καθημερινά όλο και πιο πιεστικό, καθώς στο τέλος του 2020 παραγράφεται η 5ετής προθεσμία και έχουν αρχίσει να κοινοποιούνται σωρηδόν πρόστιμα.

Είναι γνωστό ότι η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από το 2016 που προέκυψε το ζήτημα αυτό ως νομοθετικό κενό, έχει ζητήσει  να καλυφθεί η παράλειψη για αποφυγή προδήλως των μελλοντικών προστίμων που στην ουσία θα καλούντο ναι μεν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις, αλλά θα είχαμε την διένεξη για υπαιτιότητα των λογιστών – φοροτεχνικών, οι οποίοι όπως θα εκθέσουμε στη συνέχεια δεν έχουν καμία υπαιτιότητα. 

Επιπλέον με επανειλημμένα έγγραφα  έχουμε αναδείξει τις συνέπειες του εν λόγω ζητήματος, όσο και με λήψη προληπτικών μέτρων για την μη απώλεια της προθεσμίας ενδικοφανούς προσφυγής, προκειμένου να προστατεύσουμε τους συναδέλφους Λογιστές -Φοροτεχνικούς με κοινοποίηση σε αυτούς υποδειγμάτων ενδικοφανούς προσφυγής κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, αναφερόμαστε στις περιπτώσεις στις οποίες έχει επιβληθεί πρόστιμο, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει υπαιτιότητα από πλευράς Λογιστών-Φοροτεχνικών και επιχειρήσεων, οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:

Περίπτωση 1: Απόρριψη αρχείου εμπρόθεσμης υποβολής καθυστερημένα από το σύστημα

Σε αυτή την περίπτωση, παρότι είχε γίνει η αποστολή του αρχείου εμπρόθεσμα, αλλά λόγω του φόρτου των πληροφοριακών συστημάτων, η επεξεργασία (από την υπηρεσία της ΓΓΠΣ, αρμοδιότητας ΓΓΔΕ) καθυστέρησε πέραν της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής. Στην συνέχεια λόγω κάποιου λάθους στα στοιχεία (π.χ. λάθος ΑΦΜ), αυτό το αρχείο απορρίφθηκε από το σύστημα. Στην περίπτωση αυτή η όποια διόρθωση του λάθους και επανυποβολή του αρχείου μπορούσε να γίνει, επί των πραγμάτων, μόνο εκπρόθεσμα.

Περίπτωση 2: Επαναλαμβάνετο το αρχείο εσόδων τριμήνων κατά την υποβολή του αρχείου διορθώσεων προμηθευτών

Στην περίπτωση αυτή, κατά το χρονικό διάστημα (21/01/2016 – 22/02/2016) που υπήρχε προθεσμία διορθώσεων αρχείου προμηθευτών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/2016, ορισμένα λογιστικά προγράμματα, συμπεριελάμβαναν εκ νέου μαζί με το αρχείο εξόδων και το αρχείο εσόδων, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν αλλαγές στα έσοδα. Το σύστημα όμως εκλάμβανε εκ νέου εκτός από τα έξοδα που ήταν εμπρόθεσμα, και τα έσοδα ως εκπρόθεσμα. Το κυριότερο είναι ότι κατά την βεβαίωση των προστίμων και ενώ έχει τεθεί στην διάθεση των εφοριών ειδικό πρόγραμμα για την διαπίστωση διαφορών ή όχι μεταξύ του εμπρόθεσμου αρχείου και του επαναλαμβανόμενου των εσόδων, αυτό δεν έγινε και δυστυχώς συνεχίζει να μην γίνεται. (βλ. σχ. παράδειγμα στο τέλος της επιστολής)

Περίπτωση 3: Αποστολή αρχείων για διαφορές κάτω από το όριο των 100€

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις με πρόστιμα για επαναυποβολή αρχείων με τιμολόγια συναλλαγών κάτω του ορίου των 100€. Δεν θα έπρεπε να καταλογίζεται πρόστιμο βάσει της ΠΟΛ.1051/2016, όπου αναφέρεται ότι "Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.".

Περίπτωση 4: Υποβολές κατά την "σιωπηρή" παράταση 21/01/2016 έως 25/01/2016

Παρά τις ανακοινώσεις και τις διαβεβαιώσεις του τότε αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που είχαν δημοσιευθεί σε πληθώρα μέσων ενημέρωσης, δεν ψηφίσθηκε η σχετική διάταξη, προκειμένου να κατοχυρωθεί νομοθετικά η χορηγηθείσα σιωπηρή παράταση. Οι ανακοινώσεις αυτές δημιούργησαν τη δικαιολογημένη πεποίθηση στους Λογιστές-Φοροτεχνικούς και τις επιχειρήσεις ότι η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων εντός του χρονικού διαστήματος από 21/01/2016 ως 25/01/2016 ήταν εμπρόθεσμη και δεν θα επέσυρε κυρώσεις, κάτι το οποίο διαψεύστηκε αρκετά χρόνια αργότερα με την επιβολή των εν λόγω προστίμων.

Ζητάμε την άμεση επίλυση όλου του ζητήματος όπως ανωτέρω περιγράψαμε, τόσο με άμεση διαγραφή όλων των πράξεων επιβολής προστίμων που έχουν καταλογιστεί και επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, όσο και την ρύθμιση για μη συνέχιση κοινοποίησης πράξεων επιβολής προστίμων. Θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτό επιβάλλεται καθόσον, δεν υπάρχει ευθύνη από πλευράς των Λογιστών-Φοροτεχνικών και των επιχειρήσεων, πολύ δε περισσότερο, για το γεγονός ότι το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής αυτής της διαδικασίας".

 

 

Οικονομία

Τράπεζες: Παράταση των μέτρων ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας

γκισέ τράπεζας

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να παρατείνουν, λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, τα υφιστάμενα μέτρα για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες ανακοινώσεις των εποπτικών αρχών, προσδιορίζεται ότι:

Επιχειρήσεις και ιδιώτες με ενήμερες οφειλές την 30/9/2020 που δεν έχουν ενταχθεί έως τώρα σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, θα μπορούν, εάν αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, να αιτηθούν την ένταξη τους σε σχετικό πρόγραμμα μέχρι την 31 Μαρτίου 2021 και για μέγιστη διάρκεια έως 9 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

Επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν πληγεί από την παρούσα κρίση και έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, θα μπορούν να αιτηθούν μέχρι την 31/3/2021 την παράταση του προγράμματος αναστολής δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική παραμονή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.

Με τη λήξη των προγραμμάτων αναστολής δόσεων οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες αναμένεται να συνεχίσουν την ομαλή εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Οι ελληνικές Τράπεζες, προσηλωμένες στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και λαμβάνοντας υπ’ όψη το ενδεχόμενο αντιμετώπισης των προσωρινών δυσκολιών ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες, , πέραν των αναστολών δόσεων που επισημαίνονται ανωτέρω γνωστοποιούν, επίσης τα εξής:

Οι δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση και είναι επιλέξιμοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα» επιδότησης δόσεων δανείων με εξασφάλιση πρώτη κατοικία, θα καταβάλουν, από την ημερομηνία ενεργοποίησης του προγράμματος και για τους επόμενους εννέα μήνες, μόνο το ποσό της δόσης που τους αναλογεί, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από το Δημόσιο. Στη συνέχεια, θα επανέλθουν στο συμβατικό πρόγραμμα καταβολής δόσεων.

Οι δανειολήπτες που οφείλουν να καταβάλουν από 1 Ιανουαρίου 2021 την κανονική, προ των αναστολών, δόση του δανείου τους και αποδεδειγμένα παρουσιάζουν προσωρινές δυσκολίες ρευστότητας, και ενώ, πριν την παρούσα κρίση, εξυπηρετούσαν με συνέπεια τις δανειακές τους υποχρεώσεις, θα δύνανται να αιτηθούν την ένταξη τους σε βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα σταδιακής επαναφοράς στην καταβολή της συμβατικής δόσης. Η αίτηση αυτή θα εξετάζεται από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα των Τραπεζών και εφόσον διαπιστώνεται προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας, θα εγκρίνεται η υπαγωγή στη συγκεκριμένη προσωρινή διευκόλυνση.

Διευκρινίζεται ότι περιπτώσεις επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους, για τις οποίες έχει ήδη αποφασιστεί από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα των Τραπεζών, η ένταξη τους σε πρόγραμμα αναστολής δόσεων κεφαλαίου, με ημερομηνία λήξης πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020, αυτό ισχύει κανονικά σύμφωνα με τους όρους που τους έχουν ήδη επικοινωνηθεί.

Τέλος, οι Τράπεζες υπογραμμίζουν ότι επιχειρήσεις και ιδιώτες που δεν πλήττονται από την κρίση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στουρνάρας: Κατά 12 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι ιδιωτικές καταθέσεις από τις αρχές του έτους