Κοινωνία

Έξι στους δέκα νέους ανέργους θα άλλαζαν τόπο κατοικίας για μια δουλειά

πτυχιουχοι, ανεργοι, νεοι

Πάνω από το ήμισυ των ανέργων ηλικίας 20 έως 34 ετών στην Ελλάδα προτίθεται να αλλάξει τόπο κατοικίας για μια θέση εργασίας, είτε εντός των συνόρων, είτε σε μια άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είτε σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το 59% των ανέργων νεαρής ηλικίας στην Ελλάδα δηλώνει πως δεν θα δίσταζε σε μια μετεγκατάσταση εντός ή εκτός Ε.Ε. για να εργαστεί, ενώ είναι υψηλό και το ποσοστό για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Για την ακρίβεια, το 50% ανέργων ηλικίας 20 έως 34 ετών στην Ε.Ε. δηλώνει πως θα άλλαζε τόπο κατοικίας για μια δουλειά, εκ των οποίων το 21% θα μετέβαινε σε κάποια άλλη περιοχή στη χώρα του, το 13% θα μετανάστευε εντός Ε.Ε. και το 17% σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι το συμπέρασμα της Eurostat, που προκύπτει για όλη την Ε.Ε. και στηρίχθηκε σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ερευνας Εργατικού Δυναμικού, η οποία έλαβε χώρα το 2016.

Διαπιστώνονται, ωστόσο, διαφοροποιήσεις ως προς τις προθέσεις των νέων ανέργων μεταξύ των κρατών-μελών. Στα περισσότερα κράτη-μέλη είναι υψηλότερο των ποσοστό των ανέργων ηλικίας 20 έως 34 ετών οι οποίοι δηλώνουν πως θα μετακινούνταν εντός των συνόρων της χώρας τους για μια θέση εργασίας. Μεταξύ των νέων ανέργων στην Ε.Ε., το 37% των Γερμανών και των Ρουμάνων θα μετανάστευε εντός της χώρας του, όπως και το 35% των Τσέχων και των Ιρλανδών.

Το υψηλότερο ποσοστό των νέων ανέργων που θα μετακινούνταν σε άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε. για μια δουλειά παρουσιάζεται στην Εσθονία και στην Κροατία (26%). Στη Σουηδία, την Ισπανία, τη Φινλανδία και τη Γαλλία καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 20 έως 34 ετών που θα έφευγε εκτός Ε.Ε. εάν έβρισκε μια θέση εργασίας σε τρίτη χώρα. Στη Σουηδία διαμορφώνεται στο 34%, στην Ισπανία και τη Φινλανδία φθάνει το 28% και στη Γαλλία το 27%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από τα δυο τρίτα των νέων ανέργων στην Μάλτα (73%), στην Ολλανδία (69%) και την Κύπρο (68%) δεν επιθυμούν να αλλάξουν τόπο κατοικίας για μια δουλειά, αποτελώντας την εξαίρεση του κανόνα.

Σημαντικό ρόλο παίζει, επίσης, η εκπαίδευση που έχει κάθε εργαζόμενος καθώς καθορίζει το εύρος των επιλογών του. Η κινητικότητα ενός νέου με ανώτατη εκπαίδευση είναι μεγαλύτερη στην εγχώρια αγορά εργασίας σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Η ανεργία των νέων παραμένει ακανθώδες θέμα στην Ευρωζώνη. Αν και έχει παρουσιάσει κάποια πτώση στα περισσότερα κράτη-μέλη του ευρωπαϊκού Νότου, οι νέοι δεν είναι ικανοποιημένη διότι οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης με πολύ χαμηλές αποδοχές. Όπως καταλήγει η Eurostat, στην πράξη πάνω από το 90% των νέων ανέργων σε 15 κράτη-μέλη δεν έχουν μετακινηθεί για μια θέση εργασίας. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ιταλία (98%) και το χαμηλότερο στην Ιρλανδία (60%).

Στην Ιταλία, ειδικότερα, το γεγονός ότι οι εθνικές εκλογές στις αρχές Μαρτίου δεν οδήγησαν στο σχηματισμό κυβέρνησης αποδίδεται στη μεγάλη δυσαρέσκεια των Ιταλών από τις οικονομικές συνθήκες στη χώρα παρά την ανάπτυξη που καταγράφεται επί 14 συναπτά τρίμηνα. Μετά τις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε το κυβερνών κόμμα τον Μάιο του 2014, η προσωρινή εργασία έχει αυξηθεί δραματικά. Προηγουμένως, οι εταιρείες είχαν δικαίωμα να προσλαμβάνουν μόνον το 20% του προσωπικού με συμβάσεις προσωρινής εργασίας. Από το ένα εκατ. νέες θέσεις εργασίας στην Ιταλία, οι 584 χιλιάδες είναι προσωρινής απασχόλησης.

Έντυπη Έκδοση Καθημερινής

Κοινωνία

Τουρισμός: Παράταση για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

ξενοδοχοϋπάλληλοι

Νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στους κλάδους του τουρισμού  και του επισιτισμού, παράταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και μεταφορά της ετήσιας κανονικής άδειας του 2020 προβλέπονται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας.

Συγκεκριμένα, ως προς τα μέτρα στήριξης για τους κλάδους τουρισμού-επισιτισμού:

-Εντάσσονται οι εποχικά εργαζόμενοι που είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης και δεν επαναπροσλήφθηκαν σε ξενοδοχειακά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία ως οδηγοί κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, στην αποζημίωση ειδικού σκοπού με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για το ποσό αυτό. Οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό με υποβολή μονομερούς υπεύθυνης δήλωσής τους, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

-Για αυτούς που θα επαναπροσληφθούν για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο, δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με κάλυψη επιπλέον και των εργοδοτικών εισφορών για το διάστημα που εργάζονται.

-Οι λοιποί εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισιτισμό, μη υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, θα μπορούν να ενταχθούν από 1η Ιουνίου και έως 6 μήνες από την πρόσληψή τους, στο πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, ακόμα και με συμβάσεις μικρότερης διάρκειας του εξαμήνου, και με επιπλέον 200 ευρώ επιδότηση, πλέον της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέτρα:

-Παρατείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι την 30η.9.2021 με αντίστοιχη κάλυψη των εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό για εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση κατά την 31η.3.2021.

-Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς μετά την 30η Ιουνίου το υπόλοιπο της αδείας του 2020 για όσους τελούσαν σε αναστολή, και συγκεκριμένα τμηματικά εντός του 2021 και του 2022, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ώστε να ασκηθεί το δικαίωμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

-Παρατείνεται η θητεία των οργάνων Διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνταξιοδοτικών οργανώσεων, εργοδοτικών οργανώσεων, μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2021 (από 30 Ιουνίου 2021), εφόσον δεν έχουν στο μεταξύ μεσολαβήσει αρχαιρεσίες.

-Ξεμπλοκάρεται η αποπληρωμή προγραμμάτων επανακατάρτισης του ΟΑΕΔ έως το 2020, η οποία στηριζόταν σε στοιχεία χορηγούμενα από τον ΕΦΚΑ (ως προς τις εισφορές της επιχείρησης), χρησιμοποιώντας αντί για αυτά τα στοιχεία που αποτυπώνονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των επιχειρήσεων.

-Αίρονται αντικίνητρα για την κατάρτιση με βραχυχρόνια προγράμματα των πρόσφατα εγγεγραμμένων ανέργων, καθώς προβλέπεται πλέον ότι δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο 12μηνο.

Τέλος, στην τροπολογία περιλαμβάνονται και δυο ρυθμίσεις που αφορούν θέματα πρόνοιας και επιδοματικής πολιτικής.

-Μετατίθεται χρονικά στο επόμενο σχολικό έτος (2021-2022) η προϋπόθεση συνεπούς φοίτησης του τέκνου για τη χορήγηση επιδομάτων παιδιού, στέγασης, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, λόγω των δυσκολιών που εμφανίστηκαν στον τρέχον σχολικό έτος εξαιτίας της πανδημίας.

-Στο επίδομα αναδοχής, προβλέπεται η αναστολή χορήγησης των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων προς τους βιολογικούς γονείς, καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησης του επιδόματος αναδοχής, και η αντίστοιχη προσαύξηση του επιδόματος αναδοχής προς τον ανάδοχο.

 

Διαβάστε επίσης:

Θρίλερ με 37χρονο που βρέθηκε νεκρός

Κρήτη: Στο νοσοκομείο οδηγός ΙΧ μετά από τροχαίο

Μητέρες ανηλίκων: Σύνταξη πριν από τα 62 - Οι προϋποθέσεις