Κρήτη

Ηράκλειο

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Περιφερεια Κρητης

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής: 

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη:

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ κ.κ.:

- Β1. Κοπάση Ελευθερίου με θέμα: «Παρακολούθηση των στόχων του ΠΕΣΔΑ Κρήτης». 

- Β2. Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «την καταδίκη από την περιφέρεια της επικίνδυνης πολιτικής  εμπλοκής της χώρας στα σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και την επέκταση της βάσης της Σούδας, που εκθέτει τον λαό της Κρήτης σε μεγάλους κινδύνους».

-Β3. Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Η Θέση της περιφέρειας για ΒΟΑΚ : Με διόδια ή χωρίς διόδια;».

- Β4. Μερωνιανάκη Γεωργίου με θέμα: «Σύνδεση του δρόμου Μεσσαρά – Ηράκλειο με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι».

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση : α) Πλημμυρικών Φαινομένων β) Χιονοπτώσεων & Παγετού και γ) Έντονων Καιρικών Φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. 66/5-2-2020 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου.

- (εισηγήτρια η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου Ελένη Πλουμίδη) .

 

1.2 Κατάρτιση Προϋπολογισμού των τομέων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2020,  σύμφωνα με το αρ.  31133/6-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

- (εισηγητές οι κ.κ.: Φασουλάκης Κων/νος εντεταλμένος ΠΣ στον Τομέα Πολιτισμού και Επιτροπάκης Σπύρος Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ).

1.3 Κατάρτιση Προϋπολογισμού για Κοινωνικές Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων το έτος 2020, σύμφωνα με το αρ.  27209/3-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

- (εισηγητές οι κ.κ.: Βαμβακάς Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και Επιτροπάκης Σπύρος Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

2.1 Τροποποίηση της αριθ. 111/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, ως προς την αντικατάσταση εκπροσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως ισχύει και τη σχετική εισήγηση του Προέδρου του περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 38635/14-2-2020 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

 - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Μπαριτάκης Παύλος).

 

2.2 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνης, για την αντιμετώπιση αναγκών στο Πρόγραμμα του εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνης.

 - (εισηγήτρια η κα Ελευθερίου Χρύσα Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

2.3 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ' Τριμήνου 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

 - (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ).

2.4 Ψήφιση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΠΚ και ΠΕ έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

- (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επί της Επαρχιακής Οδού Ν.28 (Ιεράπετρα - Σητεία) στην περιοχή "Περιστεράς", στα πλαίσια της κατασκευής υπόγειας διάβασης εξυπηρέτησης πεζών, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 35919/12-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Γουλιδάκης Ιωάννης).

 

3.2 Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση και συντήρηση οδικού άξονα Ηράκλειο-Μαλάδες», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.   /-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Συριγωνάκης Νίκος). 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΩΝ 

4.1 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων - εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου έτους 2020, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 9/07-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δασών ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Συριγωνάκης Νίκος). 

4.2 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων - εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Χανίων έτους 2020, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 594/22-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δασών ΠΕ Χανίων.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Καλογερής Νίκος).

4.3 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων - εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Λασιθίου έτους 2020, σύμφωνα με  το αριθμ. πρωτ. 179/21-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δασών ΠΕ Λασιθίου.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Γουλιδάκης Ιωάννης).

5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

5.1 Αποδοχή υλοποίησης του νέου Ευρωπαϊκού Έργου “Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth” με ακρωνύμιο “MOVING”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Horizon 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κρήτης.

5.2 Τροποποίηση της αρ. 84/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (ΑΔΑ: Ψ73Π7ΛΚ-6Δ6) για το Ευρωπαϊκό Έργο «DTRAIN» με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA202-062997 στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

5.3 Τροποποίηση της αριθμ 86 Πρακτικό Νο 9 /19-8-2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης περί αποδοχής της υλοποίησης του προγράμματος AdriSeismic, λόγω αλλαγής του προϋπολογισμού του έργου,  σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

- (εισηγητής των αριθ. 5.1, 5.2 και 5.3 θεμάτων ο κ. Αλεξάκης Γιώργος Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων ΠΚ).

6. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 13/15-11-2019, 14/15-11-2019 και 16/19-12-2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ 3 του Ν. 3852/2010. 

   - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης    Παύλος).

Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Θέμα συζήτησης ο ξυλοδαρμός για το κρέας

Ξυλοδαρμός

Θέμα συζήτησης σε παρέες σε καφενεία αλλά και φυσικά στο διαδίκτυο αποτέλεσε το απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού με θύμα έναν 46χρονο άνδρα και πρωταγωνιστή ιδιοκτήτη κρεοπωλείου.

Όπως έγραψε πρώτο το ekriti το βράδυ του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου, ο 46χρονος είχε πάει στο κρεοπωλείο για την αγορά προϊόντων ωστόσο όπως ισχυρίζεται, άλλη τιμή αναγράφονταν στο ταμπελάκι και άλλη του χτύπησαν στην ταμειακή μηχανή με αποτέλεσμα να μην θέλει στη συνέχεια να αγοράσει το προϊόν που είχε επιλέξει.

Και πριν προλάβει να μπει στο αυτοκίνητό του, κατήγγειλε ότι δέχθηκε πισώπλατη επίθεση από τον 40χρονο ιδιοκτήτη του κρεοπωλείου, με χτυπήματα στο κεφάλι αλλά και με την πόρτα του οχήματος που την έκλεισε με συνέπεια να του προκαλέσει κάταγμα στο πόδι.

Ο επιχειρηματίας, μόλις αντιλήφθηκε ότι το θύμα κάλεσε την αστυνομία, τράπηξε σε φυγή και οι Αρχές δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν ενώ πλέον έχει λήξει και το αυτόφωρο. 

Σύμφωνα με το θύμα της επίθεσης, όλα έγιναν μπροστά στα μάτια του ανήλικου γιου του ο οποίος σαστισμένος είδε να επιτίθενται στον πατέρα του.

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Τους πέταξε κροτίδα και τους απείλησε με ρόπαλο!

Σύνδεσμος Κρεοπωλών: Καταδικάζει την επίθεση κρεοπώλη σε βάρος καταναλωτή

ESPA BANNER