Κρήτη

Χανιά

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

συνεταιριστική τράπεζα χανίων

Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων που εκλέχθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.:                 Μαρακάκης Μιχαήλ

(εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.:           Ανδρουλάκης Γεώργιος

                                        (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)

Γραμματέας Δ.Σ.:              Περιβολάκης Αλέξανδρος (εκτελεστικό μέλος)

Ταμίας Δ.Σ.:                     Φαραντάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος)

 

Μέλη Δ.Σ.:                        Αποστολάκης Εμμανουήλ (εκτελεστικό μέλος)

                                        Αποστολάκης Σπυρίδων (εκτελεστικό μέλος)

Βάμβουκας Αναστάσιος (εκτελεστικό μέλος)

                                        Κουλιεράκης Ιωάννης (μη εκτελεστικό μέλος)

                                        Μαλανδράκης Ιωάννης (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)

                                        Μπαουράκης Γεώργιος (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)

                                        Ντοκάκης Δημήτριος (εκτελεστικό μέλος)

                                        Σπερελάκη Μαρία (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)

                                        Χιωτάκης Ιωσήφ (με εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παγκρήτια Τράπεζα και Τράπεζα Χανίων ενώνουν τις δυνάμεις τους

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ 25 με 29 Οκτωβρίου

Εφορία: Πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών

Κρήτη

Εν χηρεία κηρύχθηκε ο Αρχιεπισκοπικός Θρόνος της Εκκλησίας της Κρήτης

ειρηναίος

Εν χηρεία κηρύχθηκε ο Αρχιεπισκοπικός Θρόνος της Εκκλησίας της Κρήτης!

 Όπως σας είχε πληροφορήσει σήμερα το ekriti.gr, το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, όπου, μεταξύ άλλων, εξετάστηκε η εισήγηση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για την απαλλαγή του Αρχιεπισκόπου, κκ Ειρηναίου, από τα καθήκοντά του, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του.

Η Ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης:

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν σήμερον, Πέμπτην, 2αν Δεκεμβρίου 2021.

Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε γνῶσιν, ἐκ τῶν ἐν Κρήτῃ Ποιμεναρχῶν τοῦ Θρόνου, περί τῆς ἐν γένει καταστάσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Εἰρηναίου, τόν ὁποῖον, φιλαδέλφως καί ἐκ πολλῆς ἀγάπης καί τιμῆς κινουμένη, κατατάσσει ἐν τοῖς ἐφ᾿ ἑξῆς μεταξύ τῶν ἐφησυχαζόντων Ἱεραρχῶν, γνωριζόμενον πλέον ὡς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον πρώην Κρήτης, κηρύσσουσα τόν Θρόνον αὐτοῦ ἐν χηρείᾳ.

Ἐξ ἄλλου, ἡ Ἐκκλησία προέτρεψε τήν ἐν Κρήτῃ Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον ὅπως, κατά τά, τό γε νῦν ἔχον, κρατοῦντα, χωρήσῃ εἰς καταρτισμόν τριπροσώπου καί ὑποβολήν αὐτοῦ τῷ Ἱερῷ Κέντρῳ πρός ἐκλογήν ἐντεῦθεν τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τήν στοργήν καί τήν πλήρη εὐαρέσκειαν αὐτῆς πρός τόν πολιόν Ἱεράρχην κ. Εἰρηναῖον, ὅστις ἠνάλωσεν ἑαυτόν εἰς τήν διακονίαν τῶν ἱερῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ χριστωνύμου λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

ESPA BANNER