Κόσμος

Κομισιόν: Νέοι κανόνες για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία

κομισιόν,Βρυξέλλες

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές να λαμβάνουν ευκολότερα και ταχύτερα τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται, π.χ. ηλεκτρονικά μηνύματα ή έγγραφα που βρίσκονται στο υπολογιστικό νέφος, για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταδίκη εγκληματιών και τρομοκρατών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη της ΕΕ να διερευνούν αποτελεσματικότερα ενδείξεις εγκληματικών πράξεων ηλεκτρονικά και διασυνοριακά, παρέχοντας συγχρόνως επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των εμπλεκομένων.
Ο πρώτος Aντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά: «Τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις ποινικές διαδικασίες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εγκληματίες και στους τρομοκράτες να εκμεταλλεύονται σύγχρονες και ηλεκτρονικές τεχνολογίες επικοινωνίας για να κρύβουν τις εγκληματικές τους ενέργειες και να ξεφεύγουν από τη δικαιοσύνη. Οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες δεν πρέπει να έχουν μέρος να κρυφτούν στην Ευρώπη, ούτε εντός ούτε εκτός του διαδικτύου. Οι σημερινές προτάσεις θα δημιουργήσουν για πρώτη φορά εργαλεία που θα επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές όχι μόνο να συλλέγουν ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία διασυνοριακά, γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά και να παρέχουν συγχρόνως ισχυρές εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των εμπλεκομένων».

Η κ. Βέρα Γιούροβα, Eπίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε σχετικά: «Ενώ οι αρχές επιβολής του νόμου εξακολουθούν να εργάζονται με δύσκαμπτες μεθόδους, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ταχύτατες τεχνολογίες αιχμής για τη δράση τους. Πρέπει να εξοπλίσουμε τις αρχές επιβολής του νόμου με μεθόδους του 21ου αιώνα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ακριβώς όπως και οι εγκληματίες χρησιμοποιούν μεθόδους του 21ου αιώνα για να διαπράξουν τα εγκλήματά τους.»

Όλοι οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν μηνύματα κειμένου, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφαρμογές για να επικοινωνούν. Σήμερα πάνω από τις μισές ποινικές έρευνες περιλαμβάνουν διασυνοριακά αιτήματα για λήψη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων που τηρούνται από παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος ή εκτός της ΕΕ. Για τη λήψη αυτών των στοιχείων χρειάζεται δικαστική συνεργασία και αμοιβαία δικαστική συνδρομή, αλλά η σχετική διαδικασία είναι σήμερα πολύ αργή και δυσκίνητη. Σήμερα, σχεδόν τα δύο τρίτα των εγκλημάτων για τα οποία υπάρχουν ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία σε άλλη χώρα δεν μπορούν να διερευνηθούν ή να διωχθούν σωστά, κυρίως λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων ή του κατακερματισμού του νομικού πλαισίου. Επιταχύνοντας και κάνοντας πιο αποτελεσματική τη διαδικασία απόκτησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, οι σημερινές προτάσεις θα βοηθήσουν να κλείσει αυτό το κενό.

Οι προτάσεις:

-θα θεσπίσουν ευρωπαϊκή εντολή υποβολής στοιχείων: Το εν λόγω μέτρο θα δίνει τη δυνατότητα σε δικαστική αρχή κράτους μέλους να ζητά ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενα ή μηνύματα σε εφαρμογές) απευθείας από πάροχο υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση και είναι εγκατεστημένος ή εκπροσωπείται σε άλλο κράτος μέλος, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα στοιχεία, και ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να απαντήσει μέσα σε 10 μέρες, και μέσα σε 6 ώρες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (σε σύγκριση με τις 120 ημέρες που προβλέπονται για την υπάρχουσα ευρωπαϊκή εντολή έρευνας ή τους 10 μήνες που προβλέπονται για τη διαδικασία αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής)·
-θα αποτρέπουν τη διαγραφή στοιχείων μέσω της πρόβλεψης μιας ευρωπαϊκής εντολής διατήρησης στοιχείων: Αυτό το μέτρο θα δίνει τη δυνατότητα σε δικαστική αρχή κράτους μέλους να υποχρεώσει έναν πάροχο υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση και είναι εγκατεστημένος ή εκπροσωπείται σε άλλο κράτος μέλος να διατηρήσει συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε να μπορέσει η αρχή να ζητήσει αυτά τα στοιχεία αργότερα μέσω αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, ευρωπαϊκής εντολής έρευνας ή ευρωπαϊκής εντολής υποβολής στοιχείων.

-θα περιλαμβάνουν ισχυρές εγγυήσεις και μέσα έννομης προστασίας: Και οι δύο εντολές μπορούν να εκδοθούν μόνο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και θα ισχύουν όλες οι δικονομικές εγγυήσεις του ποινικού δικαίου. Οι νέοι κανόνες εγγυώνται ισχυρή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως συμμετοχή των δικαστικών αρχών και πρόσθετες απαιτήσεις για τη λήψη ορισμένων κατηγοριών στοιχείων. Περιλαμβάνουν επίσης εγγυήσεις για το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι πάροχοι υπηρεσιών και τα πρόσωπα των οποίων ζητούνται δεδομένα θα καλύπτονται από διάφορες εγγυήσεις, όπως η δυνατότητα του παρόχου υπηρεσιών να ζητήσει επανεξέταση αν, για παράδειγμα, η εντολή παραβιάζει προδήλως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

-θα υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών να ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο στην Ένωση: για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις, ακόμη και αν η έδρα τους βρίσκεται σε τρίτη χώρα, υποχρεούνται να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο στην Ένωση για την παραλαβή, τη συμμόρφωση και την εκτέλεση των αποφάσεων και των εντολών που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές διαδικασίες·

-θα παρέχουν ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις και τους παρόχους υπηρεσιών: ενώ σήμερα οι αρχές επιβολής του νόμου εξαρτώνται συχνά από την καλή θέληση των παρόχων υπηρεσιών να τους παράσχουν τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται, στο μέλλον η εφαρμογή των ίδιων κανόνων για την εντολή παροχής ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων θα βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου για τις αρχές και για τους παρόχους υπηρεσιών.

Κόσμος

Έτοιμος ο Τραμπ να απονείμει 100 «προεδρικές χάρες» - Υποψήφιος και ο Τζάρεντ Κούσνερ

Τραμπ

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για την αλλαγή φρουράς στον Λευκό Οίκο. Η ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν θα λάβει χώρα σε λιγότερο από δύο 24ωρα, με τον απερχόμενο πρόεδρο να εγκαταλείπει τον Λευκό Οίκο ενόσω αυτή εξελίσσεται. Το Καπιτώλιο έχει αποκλειστεί, όπως και πολλά ακόμα κυβερνητικά κτήρια. Όλη η αμερικανική πρωτεύουσα έχει, άλλωστε, τεθεί υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης με 30.000 Εθνοφρουρούς να είναι στους δρόμους.

Εν αναμονή της αλλαγής σκυτάλης, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να απονείμει σχεδόν 100 χάρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών που του απομένουν στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με αξιωματούχους, όμως, το επιτελείο του τον έχει συμβουλεύσει να μην απονείμει χάρη στον εαυτό του ή σε κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Εξάλλου, ο Τραμπ έχει ήδη υπερβεί τα εσκαμμένα, δίνοντας χάρη στον πατέρα του γαμπρού του. Σήμερα αργά το βράδυ ή αύριο θα ανακοινωθούν οι μαζικές χάρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, επικεφαλής αυτού που πολλοί περιπαικτικά χαρακτηρίζουν φάμπρικα είναι ο γαμπρός Τζάρεντ Κούσνερ.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ αρχικά δεν είχε αποκλείσει την πιθανότητα να δώσει χάρη στον εαυτό του. Το είχε συζητήσει αρκετές ώρες με συνεργάτες του, οι οποίοι επιχείρησαν να τον αποτρέψουν. Το βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι η κίνηση αυτή, εκτός από αμφιλεγόμενη, θα τον έκανε να μοιάζει ως ένοχος όλων αυτών που του προσάπτουν.
Οι παρασκηνιακές αυτές διαβουλεύσεις έγιναν χθες στον Λευκό Οίκο παρουσία της Ιβάνκα και του Τζάρεντ Κούσνερ. Οι τρεις τους συνέταξαν τη λίστα εκείνων που θα λάβουν την προεδρική χάρη. Συνταγματολόγοι εξέφρασαν την άποψη ότι στην περίπτωση που ο Τραμπ έδινε χάρη στον εαυτό του θα καταπατούσε το Σύνταγμα. Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να κρίνει τη δική του υπόθεση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η υπόθεσή του είναι η επικείμενη δίκη του στη Γερουσία για τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου. Δίχως το προεδρικό αξίωμα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ευάλωτος και σε άλλες διώξεις, ομοσπονδιακών και πολιτειακών αρχών που αφορούν κυρίως στις επιχειρήσεις του. Όταν ανακοινωθεί η λίστα όλων όσων λαμβάνουν την προεδρική χάρη θα γίνει γνωστό αν πρόκειται για νέα ακόμα πρόσωπα του στενού κύκλου του απερχόμενου προέδρου. Έχει συζητηθεί το όνομα του Στιβ Μπάνον, και του Ρούντι Τζουλιάνι. Και με τους δύο πρώην στενούς συνεργάτες του ο Τραμπ, όμως, βρίσκεται σε κόντρα.

Η λίστα θα περιλαμβάνει και διάφορες ποινικές υποθέσεις. Μεταξύ άλλων, αυτή του Σάλομον Μέλγκεν. Πρόκειται για έναν πετυχημένο οφθαλμίατρο, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, επειδή καταδικάστηκε για δεκάδες απάτες με ασφάλειες ασθενών. Η κυριακάτικη έκδοση των New York Times έκανε λόγο για ένα σκληρό παζάρι, το οποίο διεξάγεται παρασκηνιακά, σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσουν κάποιοι την προεδρική χάρη. Υπήρξε, μάλιστα, η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι στον δικηγόρο Τζουλιάνι η χάρη θα κόστιζε δύο εκατομμύρια δολάρια!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Σε συναγερμό η χώρα για το ενδεχόμενο ένοπλων διαδηλώσεων

ΗΠΑ - Καπιτώλιο: Το FBI ερευνά γυναίκα που προσπάθησε να πουλήσει laptop της Πελόζι στη Ρωσία