Κρήτη

Επιστροφή στα κέρδη για την ΑΝΕΚ

ανεκ

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ κατά τη χρήση 2015 επέστρεψε στην κερδοφορία, ενώ στο α’ εξάμηνο του 2016 βελτίω- σε περαιτέρω τα αποτελέσματά του σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 
Μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης πλοίων και δρομολογίων επιτεύχθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών και ταυτόχρονη μείωση του κόστους πωληθέντων. Πραγματοποιώντας συνολικά 8% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2016 δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκναυλώσεις πλοίων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και για το λόγο αυτό τα έσοδα και τα λειτουργικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν είναι ενδεικτικά των ετήσιων. 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε ευρώ 65,0 εκατ. έναντι ευρώ 62,9 εκατ. τη συγκρίσιμη περσινή περίοδο. 
Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 57,8 εκατ. έναντι ευρώ 54,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015. 

Μικτά Κέρδη 
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε € 11,2 εκατ. έναντι € 6,5 εκατ. το α’ ε- ξάμηνο του 2015, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 10,1 εκατ. έναντι € 5,9 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο και διαμορφώθηκε σε ευρώ 53,8 εκατ. από ευρώ 56,4 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 47,7 εκατ. από ευρώ 49,1 εκατ. 

EBITDA 
Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2016 τα οποία διαμορφώθηκαν σε ευρώ 4,9 εκατ. έναντι ευρώ 0,4 εκατ., ενώ για τη Μητρική διαμορφώθηκαν σε ευρώ 5,5 εκατ. έναντι ευρώ 1,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015. 

Καθαρά αποτελέσματα 
Τέλος, βελτιωμένα εμφανίζονται και τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2016 τα οποία ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 9,1 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 13,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρι- κής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 7,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 12,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. 

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι εντός της τρέχουσας χρήσης θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναδιάρ- θρωσης των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής, γεγονός που θα έχει άμεσα θετική επίπτωση στα απο- τελέσματα και στην καθαρή θέση λόγω μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους. 

Σε λειτουργικό επίπεδο, η διακύμανση των τιμών των καυσίμων σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνι- α, είναι θετικός παράγοντας για τον Όμιλο που συνεχίζει την πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε την προηγού- μενη χρήση. Οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης για το 2016 επικεντρώνονται στη βελτίωση της κερδοφορίας και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Μητρικής.

Κρήτη

Ηράκλειο - κορωνοϊός: δεύτερος κύκλος εμβολιασμού από τις κινητές μονάδες

foto4.jpg

Με σύνθημα «Μήνυμα Ζωής – Γιορτή Ελευθέριας» ξεκίνησε σήμερα, ο δεύτερος κύκλος (β δόση)  εμβολιασμού στις απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές στην Κρήτη από τις Κινητές Εμβολιαστικές Ομάδες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. Ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε από το Τυμπάκι και την Αγία Γαλήνη όπου η προσέλευση των πολιτών ήταν μεγάλη.

Το πρόγραμμα του εμβολιασμού υλοποιείται  από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους του νησιού, τους Δήμους και τις τοπικές κοινότητες, την Περιφέρεια Κρήτης η οποία σήμερα διέθεσε και  την Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής  για την υλοποίηση των εμβολιασμών, την Π.Ε.Δ και άλλους συναρμόδιους φορείς.

Η Διοίκηση  της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους εμπλεκόμενους για την συμβολή τους στην επιτάχυνση της εμβολιαστικής κάλυψης  στο νησί. 

Με αφορμή την έναρξη  του δεύτερου  κύκλου και  των κατ΄ οίκον  εμβολιασμών σε  συμπολίτες που αδυνατούν να μετακινηθούν, η Διοίκηση της  Υγειονομικής Περιφέρειας καλεί όλους τους πολίτες της Κρήτης να προβούν στον εμβολιασμό τους, χτίζοντας το τείχος ανοσίας στον τόπο μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - κορωνοϊός: Νέα "έκρηξη" με 356 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο

Κρήτη - κορωνοϊός: 11 ασθενείς διασωληνωμένοι

Εμβόλιο για τον κορωνοϊό: Pfizer και Moderna ξεκινούν τις κλινικές δοκιμές για παιδιά 5-11 ετών