Οικονομία

Κίνητρα και μειωμένα τιμολόγια ρευματος για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

elec2-600-x-450-600x420.jpg

Εκπτώσεις στα τιμολόγια για τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αξιοποίηση των συσσωρευτών των οχημάτων για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας προτείνει μελέτη του Πολυτεχνείου για την ηλεκτροκίνησηπου πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).
Η ΡΑΕ έθεσε, στα τέλη του 2018, σε δημόσια διαβούλευση (τα αποτελέσματα αναμένονται εντός των ημερών) το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, που βρίσκεται στη χώρα μας σε στάδιο αρχικής ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει στο ΑΜΠΕ ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Νίκος Μπουλαξής, η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον και θα πρέπει να υποστηριχθεί με κίνητρα από την Πολιτεία, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο και την υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων.
Σύμφωνα με τη μελέτη του Πολυτεχνείου (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών), ένα από τα κίνητρα που θα μπορούσε να δοθεί είναι να υπολογίζονται οι χρεώσεις χρήσης δικτύου και συστήματος μόνο ως προς το σκέλος της ενέργειας (να απαλλάσσονται δηλαδή οι υποδομές φόρτισης από τη χρέωση ισχύος που περιλαμβάνεται στα τιμολόγια δικτύου και συστήματος για τους λοιπούς καταναλωτές), για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. 5 ετών), ως κίνητρο για την αρχική ανάπτυξη των υποδομών. Επίσης, προτείνεται η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση των ενεργειακών κοινοτήτων προκειμένου να εγκαταστήσουν υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Ως προς τον τρόπο χρέωσης των καταναλωτών, οι εναλλακτικές είναι χρέωση ανά kWh (βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά επαναφόρτιση), η χρονοχρέωση (βάσει του χρόνου χρήσης του σημείου επαναφόρτισης), η χρέωση με ενιαίο ποσό ανά επαναφόρτιση ή συνδυασμός των παραπάνω λύσεων με αντίτιμο εισόδου, μηνιαίο πάγιο κλπ. Επίσης, προτείνονται ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές ώστε όλα τα οχήματα να μπορούν να επαναφορτίζονται σε όλους τους σταθμούς και εφαρμογή συστήματος «roaming» (ανάλογο με αυτά που εφαρμόζονται στην κινητή τηλεφωνία) για φόρτιση από διαφορετικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή / και σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Ως προς το μοντέλο ανάπτυξης της αγοράς, προτείνεται από το Πολυτεχνείο να υιοθετηθεί το μοντέλο της ελεύθερης/ανταγωνιστικής αγοράς (ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τον ιδιωτικό τομέα), στην κατεύθυνση που προδιαγράφει και η Κοινοτική νομοθεσία και, αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από την αγορά, τότε το δίκτυο να αναπτυχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, θα πρέπει να αντιστοιχεί ένας τουλάχιστον σταθμός φόρτισης ανά δέκα ηλεκτρικά οχήματα. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΜΠ η αναλογία αυτή τηρείται σήμερα καθώς στη χώρα κυκλοφορούν 450 ηλεκτρικά οχήματα και υπάρχουν 50 σημεία επαναφόρτισης. Σε βάθος χρόνου σύμφωνα με τις προβλέψεις ο πληθυσμός των οχημάτων προβλέπεται να αυξηθεί σε 3.500 το 2020 (με 2.000 σημεία φόρτισης), 8.000 το 2025 (με 12.000 σημεία) και 15.000 οχήματα το 2030 (με 25.000 σημεία φόρτισης). Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έχει υιοθετήσει η ΕΕ.

Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Σαφάρι” ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

ΑΑΔΕ

Στο «φουλ» βάζει τις μηχανές του ελεγκτικού μηχανισμού, από το τέλος του τρέχοντος μηνός, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με κεντρική επιδίωξη την επίτευξη του φετινού στόχου που έχει τεθεί και με βάση το επιχειρησιακό της σχέδιο προβλέπει τη βεβαίωση έως το τέλος του 2021 φόρων ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό και ταυτόχρονα με την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ξεκινούν εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, αποσκοπώντας στην έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων καθώς και στον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

Στο στόχαστρο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός θα επικεντρωθεί σε διασταυρώσεις που περιλαμβάνουν επτά βασικούς «στόχους», με σκοπό τον εντοπισμό:

των φορολογούμενων που ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα, υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.
των διαφορών μεταξύ των συνολικών ετήσιων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
των υπόχρεων νομικών προσώπων σε υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.
των φυσικών προσώπων που πρέπει να προβούν στην υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για πρόσθετες αποδοχές.
των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
των αναδρομικών εισοδημάτων ή πρόσθετων αποδοχών.
των αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις με δεδομένα από κάρτες.
Συγκεκριμένα οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών τα οποία απέκτησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Γι' αυτό άλλωστε και φέτος η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με μεγάλες πλατφόρμες διάθεσης ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις συγκεντρώνει ήδη τα στοιχεία για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από ακίνητα τα οποία διατέθηκαν στην Ελλάδα.

Διασταυρώσεις

Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα τα επεξεργαστούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προβαίνοντας σε διασταυρώσεις με τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών πρωτίστως για τα έτη 2018 και 2019.

Επισημαίνεται ότι σε όσες περιπτώσεις οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διαπιστώσουν ότι τα εισοδήματα αυτά δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς θα αποστείλουν στους ιδιοκτήτες ειδοποιητήρια για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Όσοι ανταποκριθούν στα ειδοποιητήρια θα κληθούν να καταβάλουν τους επιπλέον φόρους εισοδήματος που θα προκύψουν, προσαυξημένους μόνο με τους αναλογούντες τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Όσοι δεν ανταποκριθούν θα κληθούν να πληρώσουν και τους επιπλέον φόρους αλλά και πρόστιμα για την υποβολή ανακριβών δηλώσεων και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Έρευνες φοροδιαφυγής

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις έρευνες φοροδιαφυγής σχετικές με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίας κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων κ.λπ., καθώς και έρευνες απάτης ΦΠΑ.

Στη διενέργεια όλων των εν λόγω ελέγχων αναμένεται φυσικά να συμβάλουν και τα τεχνολογικά μέσα, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στους φορολογικούς ελέγχους και τις διασταυρώσεις, με τα οποία θα συλλεχθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες για τα εισοδήματα που τυχόν έχουν αποκρυφθεί ή παραλείφθηκαν να δηλωθούν.

Αδήλωτα εισοδήματα

Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ο ελεγκτικός μηχανισμός το επόμενο διάστημα, μεταξύ των άλλων, θα «στοχοποιήσει» κυρίως τα αδήλωτα εισοδήματα που σχετίζονται με τη φορολογία εισοδήματος τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων. Επισημαίνεται ότι τέτοια εισοδήματα μπορεί να είναι τόκοι και μερίσματα που έχουν πιστωθεί σε αλλοδαπούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα οποία δεν έχουν δηλωθεί κατά το φορολογικό έτος που αφορούν, αδήλωτα μισθώματα, εικονικά έσοδα ή έξοδα νομικών προσώπων κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογούμενοι που τυχόν κινδυνεύουν να μπουν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών πρέπει να διακριβώσουν την ύπαρξη τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων και εφόσον υπάρχουν τέτοια να προβούν στην υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων προτού εκδοθούν σε βάρος τους σημειώματα ελέγχου ή καταλογιστικές πράξεις.

Σαρωτικοί έλεγχοι

Μπορεί οι έλεγχοι να σχεδιάζονται σαρωτικοί, όμως οι εντολές που έχουν τα στελέχη της ΑΑΔΕ είναι πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιούν και συνυπολογίζουν σε κάθε περίπτωση τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία στην αγορά, αφού κεντρική οδηγία του οικονομικού επιτελείου είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και η αγορά.

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή στην παραβατικότητα και στη φοροδιαφυγή. Έτσι, οι έλεγχοι ειδικά το «καυτό» τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου θα διενεργούνται σε ημερήσια βάση, κατά τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες. Και για όσους δεν το κατανόησαν, ετοιμάζονται έλεγχοι 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο.

Φορολογικό - φορολογία

Σε κάθε περίπτωση βασικός «οδηγός» για τους εν λόγω ελέγχους θα είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο προβλέπει:

30.000 μερικούς επιτόπιους ελέγχους (εμφανείς και μη) από τις ΔΥΟ
10.000 μερικούς επιτόπιους ελέγχους (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών από τις ΥΕΔΔΕ
6.000 εμφανείς ελέγχους από τις ΥΕΔΔΕ
720 ειδικούς στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.
Ψηλά οι προσδοκίες εισπράξεων

Μέχρι το τέλος του 2021 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να εισπράξει 49,6 δισ. ευρώ από φόρους και 2,1 δισ. ευρώ από ληξιπρόθεσμα χρέη, όπως επίσης και:

Να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,3 δισ. από ελέγχους και διασταυρώσεις
Να προχωρήσει σε τουλάχιστον 23.000 ολοκληρωμένους φορολογικούς ελέγχους, όπως και σε τουλάχιστον:
-800 έρευνες από τις Υπηρεσίες Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων

-15.000 πράξεις επιβολής διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου για αδήλωτα εισοδήματα που θα εντοπιστούν κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

-44.000 ελέγχους δίωξης από τα Τελωνεία και άλλους 22.000 ελέγχους δίωξης από τις ΚΟΕ -Κινητές Ομάδες Ελέγχου της ΑΑΔΕ

-επιπλέον 12.400 «εκ των υστέρων» ελέγχους από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

Να «σκανάρει» τουλάχιστον 9.000 φορτηγά ή κοντέινερ με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY των τελωνείων
400 στοχευμένες επιθεωρήσεις -κατόπιν πληροφοριών- σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων
Να ολοκληρωθούν εργαστηριακοί έλεγχοι σε τουλάχιστον 24.000 δείγματα αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, νερών (εκτός αυτών του προγράμματος ΕΣΠΑ), ενεργειακών προϊόντων, πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και περιβαλλοντικών δειγμάτων, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Πηγή: naftemporiki.gr

 

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε 21χρονη!

Ηράκλειο: Λύματα από ξενοδοχείο μετέτρεψαν τη θάλασσα σε ...βούρκο

Σκέτσος: Τέλος το υποχρεωτικό self-test για τους εμβολιασμένους

Τουρισμός Για Όλους: Επιδότηση διακοπών έως και 100%