Αγροτικά

Κατάθεση αιτήσεων για βιολογική γεωργία

Γεωργοι

Ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, συνολικής χρηματοδότησης 443 εκατ. ευρώ (εθνική και κοινοτική συμμετοχή). 

Σε επόμενη προκήρυξη αναμένεται να δοθούν άλλα 160 εκατ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν αγρότες που καλλιεργούν ή προτίθενται να καλλιεργήσουν ελιές, σταφίδα, επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια, μήλα, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, καλαμπόκι για ζωοτροφή και βρώσιμο, χειμερινά σιτηρά, ρύζι, κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, βαμβάκι, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθο, σόργο. 

Για τους κτηνοτρόφους προβλέπονται ενισχύσεις για εκτροφή αιγοπροβάτων και βοοειδών για γάλα ή για κρέας. 

Με το συγκεκριμένο μέτρο ενισχύονται γεωργοί και κτηνοτρόφοι, είτε για να μετατρέψουν τη συμβατική τους εκμετάλλευση σε βιολογική είτε για να διατηρήσουν την ήδη υφιστάμενη βιολογική τους εκμετάλλευση. 

Για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους δίνονται 100.000.000 ευρώ και για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους, 343.000.000 ευρώ.

Η οικονομική στήριξη παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής από την εφαρμογή βιολογικών πρακτικών, τις πρόσθετες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται, καθώς τα οργανικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα έχουν σημαντικά υψηλότερη τιμή, αλλά και για το κόστος των μεταβολών που ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσουν στην εκμετάλλευσή τους. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα στον επόμενο μήνα.

ΠΗΓΗ: enikonomia.gr

ESPA BANNER