Οικονομία

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλα θύματα της εισφοράς αλληλεγγύης

Φωτό αρχείου

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναδεικνύονται στα μεγάλα θύματα της εισφοράς αλληλεγγύης. Η εισφορά επιβλήθηκε το 2011 ως ένα από τα πρώτα μνημονιακά μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα και έκτοτε βαρύνει σημαντικά τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων. Ωστόσο, υπάρχει προοπτική ελάφρυνσης καθώς το 2021 η εισφορά αλληλεγγύης αναστέλλεται για τα όλα τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή θα εξακολουθήσει να επιβάλλεται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα και στο εισόδημα από συντάξεις.

Τα στατιστικά στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων είναι αποκαλυπτικά για το ποιους πλήττει, κατά κύριο λόγο, η εισφορά αλληλεγγύης. Σύμφωνα τα στοιχεία με τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018) βεβαιώθηκε συνολική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ύψους περίπου 611 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, περίπου το ένα τρίτο, δηλαδή 209 εκατομμύρια ευρώ βεβαιώθηκαν στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εισφορά βαρύνει κατά κύριο λόγο το εισόδημα από ακίνητη περιουσία καθώς πολλοί εκμισθωτές έχουν παράλληλα εισόδημα και από άλλες πηγές. Έτσι, με δεδομένο ότι η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο σύνολο του εισοδήματος των φυσικών προσώπων από κάθε πηγή, το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων βαρύνεται με την εισφορά και μάλιστα με υψηλούς συντελεστές.

Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό εισφοράς αλληλεγγύης βεβαιώθηκε σε όσους έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρόκειται για ποσό ύψους 170,3 εκατ. ευρώ

Το τρίτο μεγαλύτερο ποσό εισφοράς αλληλεγγύης έχει βεβαιωθεί στους μισθωτούς και ανέρχεται σε 111,7 εκατ. ευρώ και το τέταρτο μεγαλύτερο ποσό στους συνταξιούχους με 94,2 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι για το φορολογικό έτος 2020 αναστέλλεται η εισφορά αλληλεγγύης στο εισόδημα από κεφάλαιο (ενοίκια, μερίσματα κλπ) και επιχειρηματική δραστηριότητα. Για το φορολογικό έτος 2021 η εισφορά αλληλεγγύης έχει ανασταλεί για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, το όφελος στην τσέπη των φορολογούμενων θα φανεί το 2021 στην μείωση της παρακράτησης φόρου των ιδιωτικών υπαλλήλων και στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ιδιοκτητών ακινήτων και ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εισφορά αλληλεγγύης                                                

                                                                2017                       2018                       Διαφορά

Εισοδηματίες                                    203,009,052        208,801,123                 5,792,071

Επιχειρηματική δραστηριότητα         179,048,391        170,391,187           -8,657,204

Αγροτική δραστηριότητα                     26,929,127           25,773,793            -1,155,334

Μισθωτοί                                            105,985,494        111,775,376                5,789,882

Συνταξιούχοι                                     101,884,770        94,231,118                   -7,653,652

                                       

Σύνολο                                                 616,856,834        610,972,597                -5,884,237

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εξής:

– 0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος,

– 2,2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,

– 5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,

– 6,5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,

– 7,5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,

– 9% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και

– 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

 

Οικονομία

Μείωση ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή κατά 40% για το Νοέμβριο

ενοίκιο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Νοέμβριο 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφεται από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020 ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, ήτοι:

Επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο ειδικό παράρτημα.
Επιχείρηση της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020.