Skip to main content
ΚΡΗΤΗ

Αρχιεπισκοπή Κρήτης σε εκκλησίες: Κάντε οικονομία στο ρεύμα, μειώστε τη χρήση πολυελαίου

Image
πολυέλαιος
 clock 14:47 | 10/11/2022 writer icon newsroom ekriti.gr

Ενημερωτική εγκύκλιο προς όλες τις Εκκλησίες και τα Μοναστήρια του νησιού, απέστειλε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης αλλά και οι κατά τόπου Μητροπόλεις, ζητώντας τους να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας και να πάρουν μέτρα ώστε να τοποθετηθούν συσκευές ενεργειακής εξοικονόμησης.

Αναλυτικά στην εγκύκλιο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ἱερά Ἐπαρχιακή ΢ύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τή υνοδική υνεδρία τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 2022, μετά καί ἀπό σχετική συζήτηση τοῦ ἐπικαίρου θέματος τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως ἀπεφάσισε ὅπως ἀπευθυνθεῖ σέ ὅλους ἐσᾶς μέ αὐτή τή ΢υνοδική Ἐγκύκλιο, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες ἀπό τό πρόβλημα αὐτό, τό ὁποῖο τόν τελευταῖο καιρό ἔχει αὐξηθεῖ ἀνησυχητικά. Μετά ἀπό ΢υνοδική συζήτηση καί προκειμένου νά μετριάσουμε προσωρινά τίς συνέπειες τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως λόγῳ τῶν δυσμενῶν διεθνῶν γεωπολιτικῶν συγκυριῶν καί νά ἐπιτύχουμε τελικῶς νά ξεπεράσουμε τό ζήτημα αὐτό, παραγγέλλουμε πατρικῶς τά παρακάτω: Ἐφεξῆς νά μήν καταναλώνουμε περισσότερη ἀπό τήν ἀπαραίτητη μόνον ἐνέργεια. Νά μήν κάνουμε σέ καμία περίπτωση ἀλόγιστη χρήση τῶν ἐνεργειακῶν πόρων.

Ἀπό σεβασμό πρός τό περιβάλλον νά λέμε ὄχι σέ κάθε μορφή ἐνεργειακῆς καταχρήσεως καί νά μήν σπαταλᾶμε ἐνέργεια, κατά τήν καθημερινή μας δραστηριότητα, στίς οἰκίες, στό χῶρο τῆς διακονίας μας, ἀκόμη καί στούς Ἱερούς μας Ναούς. Νά ἀποφύγουμε τήν ἄσκοπη χρήση ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. Πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο νά χρησιμοποιοῦνται μόνο μέ μέτρο. Ἐνεργειακή χρήση σύμφωνα μέ τίς συγκεκριμένες ἀνάγκες, εἰδικά σέ κάθε περίπτωση, ὥστε νά μήν ξοδεύεται σέ καμία περίπτωση ἄσκοπα ἐνέργεια. Μοναδική ἐξαίρεση χρήσης πολυελαίων θά μποροῦσε νά ἀποτελεῖ ἡ ἡμέρα τῆς πανηγύρεως τῆς Μονῆς ἤ τῆς Ἐνορίας, καί στίς τελετές καί τά μυστήρια μέ μέτρο, ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση μέ τήν ἀπαραίτητη διάκριση.

Χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή, προκειμένου νά γίνεται συχνά ἔλεγχος γιά περιττά φῶτα ἤ θερμαντικά σώματα, περιορισμένη καί λελογισμένη χρήση τοῦ ἐξωτερικοῦ φωτισμοῦ τῶν Ναῶν καί προσεκτική μέ ἐπιλεκτική χρήση τύπου «Led» λαμπτήρων ἤ ἄλλου ἐξοπλισμοῦ οἰκονομικῆς κατανάλωσης ἐνέργειας. Παραγγέλλουμε νά ἐπιδεικνύετε ἰδιαίτερη μέριμνα, ὥστε νά τοποθετηθοῦν, ὅπου εἶναι δυνατόν, συσκευές ἐνεργειακῆς ἐξοικονομήσεως καί ἐφόσον ὑπάρχει δυνατότητα νά ἀντικατασταθοῦν οἱ ἐνεργοβόρες συσκευές ψύξης καί θέρμανσης. (Νά τοποθετηθοῦν ἐάν αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο καί δυνατό σύγχρονα κουφώματα, ὡς γνωστόν τά παράθυρα καί οἱ πόρτες τῶν Ναῶν συγκρατοῦν ἤ μειώνουν τήν θερμοκρασία ἀναλόγως τῆς κατασκευῆς τους.

Σέ κάθε περίπτωση νά ἐνεργοῦνται τά δέοντα, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν χάνεται ἄδικα ἐνέργεια). Καλό εἶναι νά ἀποφεύγεται ἡ ἄσκοπη καί ὑπερβολική χρήση τῶν ἐνργειακῶν πόρων. Ἐπιλογή μας ἡ ἐνσυνείδητη καί μετρημένη κατανάλωση καί μάλιστα μέ σταθερή προτίμηση τῶν ἀνανεώσιμων μορφῶν ἐνέργειας. Γενικῶς εἶναι προτιμητέα ἡ λεγόμενη πράσινη ἐνέργεια καί νά ἐνισχυθεῖ ἡ εὐαισθησία καί ἡ φροντίδα ὅλων μας συνολικῶς, ὥστε συλλογικά νά ἀντιμετωπίσουμε καί αὐτό τό πρόβλημα, ἑνωμένοι καί ἀγαπημένοι μέ τήν θέρμη τῆς πίστεως καί μέ τήν ἐλπίδα τῆς συντόμου λήξεως τῆς δύσκολης περιστάσεως.

Ἡ Ἱερά ΢ύνοδος ἐκφράζει τή βεβαιότητα ὅτι μέ προσοχή καί συναίσθηση τῆς εὐθύνης ὅλων σας, θά ἐφαρμοσθοῦν τά ἀνωτέρω, ὥστε νά διασφαλισθεῖ ἐπαρκής ἐνέργεια καί νά προστατευθοῦν οἱ ἐν ἀνάγκαις ἀδελφοί μας. Μέ αὐτά ἐκφράζομε τήν πατρική ἀνησυχία μας, ἀλλά καί τήν στοργή μας κατά τήν δύσκολη περίοδο τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως, ἡ ὁποία ταλαιπωρεῖ τόν Λαόν μας, προκειμένου νά σᾶς ἐνημερώσωμε γιά τήν ἀνάγκη νά ἐντείνετε τήν προσοχή σας σέ κάθε μορφή ἐξοικονόμησης ἐνέργειας, στήν κατανάλωση κυρίως ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, σέ διάφορες περιπτώσεις τῆς καθημερινότητάς σας.

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, παιδιά τῆς Ἐκκλησίας, Μέ τίς παραπάνω προτροπές καί παραγγελίες, εὐχόμαστε σέ ὅλους πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή καί τά ἔργα σας καί νά περάσουμε τόν δύσκολο ἐξ ἐπόψεως ἐνεργειακῆς αὐτάρκειας, χειμῶνα καί νά φτάσουμε μέ χαρά τό γλυκύ «ἔαρ», χωρίς στερήσεις, ἄνευ διακοπῆς ρεύματος, δίχως ἐλλείψεις καυσίμων, μέ ἐπάρκεια καί ὀρθή χρήση, σέ καιρούς ποικίλως χαλεπούς, κατά τούς ὁποίους ὅσο θά κάνουμε συνετή χρήση τῶν ἐνεργειακῶν πόρων, θά ἐπαρκοῦν καί γιά τίς ἑπόμενες γενεές. Ὁ δρόμος τῆς εὐθύνης προβάλλει ξανά μπροστά μας καί δίδει  πάντοτε διέξοδο στά ἐνεργειακά καί τά λοιπά ἀδιέξοδα, μέ τήν πίστη καί μέ τήν πλούσια εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Εὐχόμαστε πατρικά νά ἔχετε ὅλοι ἀνεξάντλητες δυνάμεις μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου καί διαρκῆ τόν φωτισμόν τοῦ Θεοῦ στή ζωή καί τά ἔργα σας.

 

Διαβάστε επίσης:

Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος στο Ράδιο Κρήτη: Παράδειγμα για την κοινωνία ο Άγιος Μηνάς - Τι είπε για τον Καζαντζάκη

Ηράκλειο: Πέθανε ενώ ράβδιζε ελιές...

Επιδοτούν τη μεταφορά καυσίμων στα νησιά ... αλλά όχι στην Κρήτη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 - 2023 ekriti.gr | Όροι Χρήσης.
Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis