Κρήτη

Ηράκλειο

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

δημοτικο συμβουλιο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 33 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα τα θέματα είναι τα εξής:
  
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – εγγραφή νέου κωδικού του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης (απόφαση 364/2016 Οικονομικής επιτροπής).  
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη συντήρηση της Διαδημοτικής Πλατφόρμας Προώθησης στην Απασχόληση (απόφαση 381/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για εκτέλεση της συνεχιζόμενης δράσης με τίτλο «Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Παλιανής και Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη – Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Α.Δ.Σ. 189/08 Δ. Παλιανής) Δ.Ε. Παλιανής (απόφαση 392/2016 Οικονομικής Επιτροπής).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 397/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
5. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή όψεων 6ου, 9ου και 11ου  Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου (Απόφαση 399/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2016 για την «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης γραφείων αιθουσών του κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού της Τοπικής Κοινότητας Βουτών (απόφαση 412/2016 σε Ορθή Επανάληψη).  
7. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού με την εγγραφή νέων Κ.Α. για την χρηματοδοτούμενη πράξη «Αποκατάσταση – διαρρύθμιση  1ου Λυκείου Ηρακλείου «Καπετανάκειο» Προσθήκη κατ΄ επέκταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (απόφαση 413/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη σύμβαση συντήρησης του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος του Δήμου» (απόφαση 414/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά» (απόφαση 415/2016 Οικονομικής Επιτροπής).    
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Κέντρου Αστέγων (απόφαση 416/2016 Οικονομικής Επιτροπής).  
11. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ενός ψηφιακού καταγραφέα ήχου δημοσιογραφικού τύπου και ακουστικών για την κάλυψη των αναγκών ηχογράφησης των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 
12. Διακανονισμός οφειλών δημοτών. 
13. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας. 
14. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ανοικτού θεάτρου Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασιτών» . 
15. Έγκριση 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση ΙΒ’ Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου». 
16. Έγκριση 7ου Τελικού ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ενίσχυση – αντικατάσταση στέγης και προσθήκη κατ’ έκταση νέου τριώροφου τμήματος στο κτίριο που στεγάζει το 6ο και 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου». 
17. Κανονισμός Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ηρακλείου, μετά την δημόσια διαβούλευση για την τρίμηνη πιλοτική εφαρμογή (απόφαση 39/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
18. Εξέταση ένστασης – πρότασης κατά της απόφασης 382/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Κρήτης στο Ο.Τ. 349 της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» (απόφαση 43/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
19. Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας 4/2015 που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης μας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης) – (απόφαση 44/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
20. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη» για την πράξη «Περιβαλλοντική αναβάθμιση πάρκου ¨Γεωργιάδη¨ ». 
21. Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων έως 6m3. 
22. Προμήθεια απορριμματοφόρου μέχρι 10 m3.
23. Προμήθεια κρανών δικυκλιστών της Δημοτικής Αστυνομίας. 
24. Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια – τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου για την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων. 
25. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου. 
26. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού για την δημιουργία και επέκταση Ασυρμάτων Δικτύων. 
27. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 
28. Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού για υλοποίηση της Π/Σ με το Ι.Τ.Ε. για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων νέων τεχνολογιών. 
29. Έγκριση προμήθειας βιβλίων. 
30. Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου κ. Garancini Gian Andrea  Paolo στην Ιταλία. 
31. Σύνταξη προσύμφωνου εκποίησης κατεχόμενων δημοτικών εκτάσεων. 
32. Έκδοση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών . 
33. Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών. 

Κρήτη

Ηράκλειο

Δήμος Μινώα Πεδιάδος: Προχωρά η διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών

δήμος μινώα πεδιάδος

Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υποδομών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εσωτερικών αναφορικά με την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών του Δήμου μας και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6-7ης Νοεμβρίου 2020 στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Με την εν λόγω απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1763/28-4-2021/τχ Β’, οριοθετούνται ως πλημμυρόπληκτες περιοχές στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας: α) όλη η Δημοτική Ενότητα Καστελλίου και β) οι Κοινότητες Βόνης, Ζωφόρων και Θραψανού της Δημοτικής Ενότητας Θραψανού ενώ ορίζεται πως το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του θέματος, που έπληξαν τις προαναφερόμενες περιοχές, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Ν. Χανίων).

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ιδιοκτήτες (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/- στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίων που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του περασμένου Νοεμβρίου, όπως καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ως άνω αρμόδια Υπηρεσία εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών (από την 28/4/2021), εφόσον επιθυμούν τον έλεγχο και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου.

Για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή, οι πληγέντες θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας του κτιρίου. Για απευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής η προθεσμία ορίζεται στο ένα (1) έτος (από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ) όπως επίσης σ’ ένα (1) έτος ορίζεται και η προθεσμία για κατάθεση αίτησης για έκδοση άδειας επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Η χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής ανακατασκευής αφορά οικίες και βοηθητικούς χώρους αυτών, ιερούς ναούς και κωδωνοστάσια, κτίρια κοινωφελούς χρήσης, αποθήκες, στάβλους, αγροικίες εποχιακής χρήσης καθώς και κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικούς χώρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Ν. Χανίων), Δ/νση: Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανίων και στο Τηλέφωνο: 28210 29287.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Οι πρώτοι τουρίστες έφτασαν στην Κρήτη

Χωρίς σφαγεία Ηράκλειο και Λασίθι και μια εταιρεία ... "φάντασμα"

Στην Κρήτη ο Στέλιος Πέτσας - Επαφές με Αρναουτάκη, Κουράκη και Δημάρχους