ηρακλής φίλιος

Το ανυπόστατο ενός αμφίσημου γεγονότος. Του Ηρακλή Φίλιου

Το ανυπόστατο ενός αμφίσημου γεγονότος. Του Ηρακλή Φίλιου

Η αείμνηστη Κική Δημουλά είχε χαρακτηρίσει τον θάνατο ως ‘’ύλη αδίδακτη’’. Κι αυτό δεν απέχει από την...

Ο Χριστός ανοίγει διάλογο. Του Ηρακλή Φίλιου

Ο Χριστός ανοίγει διάλογο. Του Ηρακλή Φίλιου

Ο τρόπος του Χριστού υπήρξε ανένταχτος. Το πρόσωπο Του πάνω από νόμους, κώδικες, ήθη, εντολές. Εξάλλου, σημασία έχει ο...

Η ύπαρξη ως σχέση. Του π. Ηρακλή Φίλιου

Η ύπαρξη ως σχέση. Του π. Ηρακλή Φίλιου

Κάθε σχέση σημαίνει την ύπαρξη. Δεν
μπορείς να είσαι σε σχέση εάν δεν
υπάρχεις. Απαραίτητη, λοιπόν, προϋπόθεση
είναι η...

Εξόριστη αγάπη. Του Ηρακλή Φίλιου

Εξόριστη αγάπη. Του Ηρακλή Φίλιου

Η δοκιμασία που διανύουμε δεν σημαίνει
μία ακόμη αποτυχία, ένα αδιέξοδο, έναν
όλεθρο. Αυτά δεν συναντιούνται στη ζωή...

Σχέση Ευχαριστίας. Του π. Ηρακλή Φίλιου

Σχέση Ευχαριστίας. Του π. Ηρακλή Φίλιου

Όταν ο Ντεκάρτ ξεκινούσε τον τρίτο στοχασμό με σκοπό να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού σημείωνε: ‘’Θα κλείσω τώρα τα...

Η ανόητη αλαζονεία του υπεράνθρωπου αδυνάτου. Του Ηρακλή Φίλιου

Η ανόητη αλαζονεία του υπεράνθρωπου αδυνάτου. Του Ηρακλή Φίλιου

Η πληγή του πόνου ενός τραύματος το οποίο δείχνει, τελικά, ανένταχτο σε οποιεσδήποτε εκφάνσεις ενός άλλου τρόπου που...

Αυτός ο "άλλος", αυτός ο "ξένος". Του π. Ηρακλή Φίλιου

Αυτός ο "άλλος", αυτός ο "ξένος". Του π. Ηρακλή Φίλιου

‘’Μήπως η φιλοξενία συνίσταται στο να υποβάλλεις ερωτήματα στον ερχόμενο, ρωτώντας πρώτα απ’ όλα το όνομα του ή...

Εράσμιος Λόγος. Του π. Ηρακλή Φίλιου

Εράσμιος Λόγος. Του π. Ηρακλή Φίλιου

Θεωρώ πως ελάχιστοι θα εισέρχονταν στη διαδικασία να συνδέσουν την πρώτη λέξη του τίτλου με την Εκκλησία, τη ζωή της,...

  •