Πολιτικό Παρασκήνιο

Υπουργός έβαλε στο βιογραφικό του ότι στο σχολείο είχε πάει σε τηλεπαιχνίδι

κυπρος βουλη

Ο Νίκος Αναστασιάδης πήρε τις αποφάσεις του και ανακοίνωσε τον ανασχηματισμό. Μεταξύ των νέων προσώπων ήταν και αυτό του Νίκου Νουρή, ο οποίος διορίστηκε ως ο νέος υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας..

Όπως είναι φυσικό, για όλα τα νέα πρόσωπα στο Υπουργικό δημοσιεύθηκαν τα βιογραφικά τους.

Για τον κ. Νουρή όμως, μια λεπτομέρεια ήταν αρκετή ούτως ώστε να πέσει θύμα «τρολαρίσματος» στο διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον των χρηστών ήταν η λεπτομέρεια στο βιογραφικό του ότι «στην έκτη δημοτικού εκπροσώπησε το σχολείο του στο μαθητικό τηλεπαιχνίδι «απαντήστε παιδιά» με τον αείμνηστο Φρίξο Πετρίδη στο οποίο και βραβεύτηκε για την επίδοση του στα μαθηματικά».

Ελλάδα

Πόση άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς αν κλείσει το σχολείο λόγω κρουσμάτων

σχολείο λουκέτο

Χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή της άδειας προληπτικής καραντίνας, ανάλογα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι γονείς, σε περίπτωση που ολόκληρο το σχολείο ή μόνο το σχολικό τμήμα των παιδιών τους κλείσει λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος κορωνοϊού COVID-19.

Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε νέα εγκύκλιο που ορίζει το πλαίσιο για τους εργαζόμενους γονείς, στην περίπτωση που τα παιδιά πρέπει να μείνουν σπίτι λόγω κρούσματος κορωνοϊού στο σχολείο τους ή στη μονάδα φροντίδας παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, αν εμφανιστεί επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα κορονοϊού στο σχολείο ή στη μονάδα φροντίδας παιδιού, ο εργαζόμενος γονέας ενημερώνει τον εργοδότη προσκομίζοντας με κάθε πρόσφορο μέσο σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή μονάδα φροντίδας του παιδιού ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία συνολικά της δομής ή τμήματος αυτής.

Στην βεβαίωση αναφέρεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του σχολείου, εξαιτίας του οποίου έχει συσταθεί αρμοδίως στα παιδιά ή και στους γονείς αυτών κατ' οίκον παραμονή. Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι γονείς έχουν δυο εναλλακτικές:

Σε περίπτωση που εκτός από το παιδί και ο ίδιος ο εργαζόμενος γονέας απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., τότε ο εργαζόμενος απουσιάζει δικαιολογημένα από την εργασία του κάνοντας χρήση της άδειας προληπτικής καραντίνας που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα. Με απόφαση του εργοδότη μπορεί να παρέχει εξ' αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για το διάστημα που μένει στο σπίτι. Εφόσον δεν είναι εφικτή η παροχή εξ' αποστάσεως εργασίας τότε, μετά τη λήξη του κατ' οίκον περιορισμού του, ο εργαζόμενος αναπληρώνει το 50% των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής του κατ' οίκον, με υπερεργασία πέραν του συμβατικού του ωραρίου, με 1 ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες.
Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύσταση στους γονείς των παιδιών για κατ' οίκον παραμονή, τότε για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας του σχολείου, συστήνεται η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή. Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή εξ' αποστάσεως εργασίας, τότε ως εναλλακτική χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού. Υπενθυμίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί ένα ειδικό σχήμα άδειας τριών ημερών που ακολουθείται από τη χορήγηση μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες. Αναλυτικότερα, οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνται με αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου. Το σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται κυκλικά, σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου, κατά το διάστημα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εν λόγω σχολικής ή μονάδας φροντίδας του παιδιού.
Ωστόσο, προκειμένου για εργαζόμενους που έχουν ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής άδειας για το 2020, γίνεται αποδεκτό ότι, κατά την τέταρτη μέρα του ανωτέρω σχήματος, μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές, όπως π.χ. άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών.

Σημειώνεται ότι η βεβαίωση της οικείας σχολικής μονάδας ή μονάδας φροντίδας του παιδιού για την αναστολή της λειτουργίας της συνολικά ή τμήματος αυτής, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19 θα πρέπει να αναφέρει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας της, το όνομα του παιδιού το οποίο αφορά αυτή και τα ονόματα των γονέων του. Η βεβαίωση αυτή τηρείται στο χώρο εργασίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση νόσησης των παιδιών από τον κορονοϊό COVID- 19, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό.