Skip to main content
ΚΡΗΤΗ

Οι επενδυτές για τον ηλιοθερμικό σταθμό στο Αθερινόλακκο

Image
Αθερινόλακκος
 clock 18:32 | 07/09/2016 writer icon newsroom ekriti.gr

"Ο ηλιοθερμικός σταθμός με την συγκεκριμένη τεχνολογία (πύργου με σύστημα αποθήκευσης) έχει ελάχιστο περιβαλλοντικό φορτίο, δεν αποτελεί ‘καταστροφική επένδυση’ και έργα της τεχνολογίας αυτής δεν έχουν παρουσιάσει κανένα περιβαλλοντικό ατύχημα στο παρελθόν" αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της NUR-MOH Α.Ε για τον ηλιοθερμικό σταθμό στο Αθερινόλακκο.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση των επενδυτών επισημαίνονται τα εξής:

Καταρχήν, αναγνωρίζουμε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το ενεργειακό τοπίο και την ανάπτυξη των πολλαπλών ενεργειακών έργων και ως εκ τούτου σεβόμαστε απόλυτα την κίνηση της αίτησης θεραπείας του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ιτάνου, της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου και των υπολοίπων φορέων. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως η επιλογή της τεχνολογίας του έργου μας δεν είναι τυχαία. Παρουσιάζει την μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες και παράλληλα το μεγαλύτερο όφελος για το νησί καθώς παράγει ενέργεια με σταθερό και προβλεπόμενο πρόγραμμα σε αντίθεση με άλλες ΑΠΕ χωρίς αποθήκευση. Έτσι μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη των αιχμών του νησιού και να μην παράγει στις ώρες με χαμηλή ζήτηση ούτως ώστε να μην απαιτούνται υπέρογκες αποζημιώσεις και να μην επιβαρύνεται ο καταναλωτής.
Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς της αιτήσεως θεραπείας, επισημαίνουμε συνοπτικά τα ακόλουθα: 
Ο ηλιοθερμικός σταθμός με την συγκεκριμένη τεχνολογία (πύργου με σύστημα αποθήκευσης) έχει ελάχιστο περιβαλλοντικό φορτίο, δεν αποτελεί ‘καταστροφική επένδυση’ και έργα της τεχνολογίας αυτής δεν έχουν παρουσιάσει κανένα περιβαλλοντικό ατύχημα στο παρελθόν. Το ανάγλυφο δεν θα αλλοιωθεί καθώς τα κάτοπτρα εγκαθίστανται επί του φυσικού ανάγλυφου και απομακρύνονται πολύ εύκολα στο τέλος της ζωής του σταθμού. Η μόνη επέμβαση θα λάβει χώρα στην κεντρική πλατεία του έργου που  εκτείνεται σε 30 στρέμματα. Επίσης, θα λάβουν χώρα δασοτεχνικές εργασίες και δενδροφυτεύσεις περιμετρικά με την ολοκλήρωση της κατασκευής καθώς και πλήρης αποκατάσταση του χώρου με την λήξη της λειτουργίας του έργου (δυνάμει των όρων των εγκρίσεων του έργου). 
Σχετικά με το επιχείρημα ότι ο τόπος παραδίδεται σε καταστροφικές επενδύσεις με μεγάλη ευκολία, είναι άξιο αναφοράς ότι το έργο μας έχει ολοκληρώσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση σε περιφερειακό, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα είχε λάβει τους περιβαλλοντικούς όρους 6529/29.4.2011 από την Περιφέρεια Κρήτης, συγκεντρώνοντας θετικές γνωμοδοτήσεις από όλους τους επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς. Εν συνεχεία το έργο αξιολογήθηκε από την ομάδα DG-CLIMA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος NER300, κερδίζοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη της κατηγορίας του με κριτήρια την οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση. Τέλος, το έργο επανέλαβε την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και σε επίπεδο υπουργείου λόγω της τροποποίησης του σχεδιασμού. 
Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία του Ν.4014/2011 κατά την τροποποίηση της απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων, σημειώνουμε πως η διαδικασία τηρήθηκε στο έπακρο και με μεγάλη σχολαστικότητα. Η όλη διαδικασία της τροποποίησης διήρκησε 2.5 χρόνια. Σημειώνουμε πως η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στην οποία αναφέρεται η ανακοίνωση, είναι συμπληρωματική της πρώτης μελέτης του έργου και δεν είναι αυτόνομη. Πολλά από τα σημαντικά σημεία της μελέτης αναφέρονται στο πρώτο τεύχος.  
Οι τροποποιήσεις που παρουσιάζονται στην μελέτη αυτή (αύξηση του ύψους του πύργου, η αύξηση των υδατικών αναγκών και η αύξηση της έκτασης του γηπέδου εγκατάστασης) απαιτούνται λόγω του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Το σύστημα αποθήκευσης μειώνει σημαντικά και ίσως εξαλείψει πλήρως την ανάγκη κατανάλωσης καυσίμου, όπως προκύπτει και από τις μελέτες προσομοίωσης που αναφέρονται στην μελέτη και στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, βελτιώνοντας σημαντικά την περιβαλλοντική απόδοση του έργου. Το σύστημα αποθήκευσης επιτρέπει στο έργο να αντικαταστήσει στο έπακρο μονάδες συμβατικής παραγωγής με καθαρή ενέργεια χωρίς ρύπους. Σχετικά με την επέκταση του χώρου εγκατάστασης, το έργο δεν θα εκτείνεται σε όλη την αδειοδοτημένη έκταση αλλά στο 70% αυτής, όπως προκύπτει και από τα τοπογραφικά που συνοδεύουν την μελέτη. Επίσης, ο πύργος δεν θα είναι ορατός καθώς τον απομονώνει ιδανικά το ανάγλυφο της περιοχής από τους γύρω οικισμούς. Η λειτουργία του Ηλιοθερμικού Σταθμού θα μειώσει την κατανάλωση πετρελαίου στην Κρήτη και κατά συνέπεια θα μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά εκατό χιλιάδες τόνους το έτος. Τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι προφανή.
Η συμβατότητα του έργου με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008) παρουσιάζεται στην μελέτη του και συγκεκριμένα εξετάζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ ‘Κανόνες Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων Εκμετάλλευσης της Ηλιακής Ενέργειας’, που συμπεριλαμβάνει εξ’ορισμού την ηλιοθερμική ενέργεια. Επίσης είναι άξιο αναφοράς να τονίσουμε ότι η περιοχή του έργου, σε όλα τα στάδια της αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού προορίζεται ως (1) ενεργειακό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας (και για την σημερινή κατάσταση και για περαιτέρω), (2) ως επιχειρηματικό πάρκο τύπου Α/περιοχή αναζήτηση υποδοχέων βιομηχανίας για μονάδες υψηλής όχλησης, (3) ως ενεργειακός κόμβος και υποδοχέας ενεργειακού δικτύου διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής σημασίας, (4) ως περιοχή με μεταποιητικές συγκεντρώσεις και μονάδες SEVESO. 
Στην Έρευνα Χωροθέτησης για την Βιώσιμη Εγκατάσταση Μεγάλων ΦΒ και Ηλιοθερμικών Ισχύος, που εκπόνησε το Πολυτεχνείο Κρήτης για την Περιφέρεια, η περιοχή του έργου ήταν μια από τις βιώσιμες περιοχές χωροθέτησης, συμβατή με τις απαιτήσεις για τις περιοχές αποκλεισμού με σημαντικό ποσοστό προτεραιότητας. 
Σχετικά με την θέση της Περιφέρειας σας παραπέμπουμε στην θετική γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου (70712/3.6.14), στις απόψεις των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος που αναγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης της 5.6.14, στην θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του 2011 και σε όλες τις γνωμοδοτήσεις από τους λοιπούς τοπικούς φορείς που συμμετείχαν στην διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Yπενθυμίζουμε πως το έργο όταν ξεκίνησε δημοπρατήθηκε με ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό του τότε Δήμου Λεύκης και έχει την αμέριστη στήριξή της τοπικής κοινωνίας. 
Σχετικά με τις αδειοδοτικές εκκρεμότητες του έργου και ειδικά για την κάλυψη των υδατικών αναγκών, το έργο έχει λάβει άδεια χρήσης νερού για τις ποσότητες που αναφέρονται ενώ υπάρχει η τεχνική δυνατότητα παροχής από τις μονάδες αφαλάτωσης του Σταθμού της ΔΕΗ του Αθερινόλακκου για την τροφοδοσία νερού. Η διαδικασία της περιβαλλοντική αδειοδότησης των έργων αυτών είναι σαφής στις απαιτήσεις της και όποιες άλλες πτυχές του έργου αναφέρονται στην ανακοίνωση όπως η ασφάλεια των αλάτων εξετάζονται, σύμφωνα με το Νόμο, σε επόμενο στάδιο της αδειοδότησης και όχι στο πλαίσιο των Περιβαλλοντικών Όρων. 
Τέλος, θα θέλαμε να αποσαφηνίσουμε το ενεργειακό τοπίο και τις επιλογές για το ενεργειακό σύστημα της Κρήτης καθώς το έργο μας θα είναι μέρος αυτού. Όπως παρουσιάστηκε στην διημερίδα του Ενεργειακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας στο Ηράκλειο στις 16 Μαΐου 2016, οι Κοινοτικές Οδηγίες 2010/75 IED και 2015/2193 MPCD επιβάλουν σημαντικούς περιορισμούς στην λειτουργία πετρελαϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις οδηγίες αυτές εμπίπτει σημαντικό ποσοστό του συστήματος της Κρήτης, απαιτώντας είτε απόσυρση είτε σημαντικές βελτιώσεις/τροποποιήσεις στις υπάρχουσες μονάδες. Όπως παρουσιάστηκε και από τους θεσμικούς φορείς της χώρας αλλά και από την ΔΕΗ, υπάρχει ορατός κίνδυνος το 2020 η παραγωγή στο νησί να μην επαρκεί για να καλύψει την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Η Κρήτη για να εξασφαλίσει την επαρκή παραγωγή στο νησί θα καταφύγει αναγκαστικά σε ακριβές λύσεις (είτε αυτή είναι η πόντιση των καλωδίων είτε η εγκατάσταση νέων μονάδων οποιασδήποτε τεχνολογίας). 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
(1) την εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας στο νησί, 
(2) την δυσκολία της πόντισης των καλωδίων διασύνδεσης με το σύστημα της Πελοποννήσου και το Ηπειρωτικό όπως περιγράφεται αναλυτικά στο δεκαετές πλάνο του ΑΔΜΗΕ, 
(3) τους περιορισμούς στην θερμική παραγωγή από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, 
(4) την προγραμματισμένη λήξη της λειτουργίας των παλιών μονάδων των Λινοπεραμάτων,  
γίνεται εμφανές ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νέες μονάδες στο νησί άμεσα. Ο Ηλιοθερμικός Σταθμός Αθερινόλακκου μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά όχι μόνο μέσω της ηλεκτροπαραγωγής αλλά και μέσω των βοηθητικών λειτουργιών που θα προσφέρει στο σύστημα της Κρήτης. Ο Ηλιοθερμικός Σταθμός Αθερινόλακκου προσφέρει λύση με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με τις εναλλακτικές και παρέχει την μέγιστη ηλεκτρική παραγωγή κατά τις περιόδους αιχμής, τόσο σε ημερήσιο επίπεδο (μεσημέρι μέχρι βράδυ) όσο και σε ετήσιο επίπεδο (καλοκαίρι). 
Σημειώνουμε επίσης την επιτακτική ανάγκη για άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα παγκοσμίως και το πρόγραμμα δράσεων που απορρέει από την συμφωνία COP21 του Παρισιού. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν την Μεσόγειο και την Κρήτη άμεσα όπως φαίνεται σε πολλές μελέτες. Η σημαντική βοήθεια που προσφέρουν οι ΑΠΕ σε αυτό το πεδίο και συγκεκριμένα οι ηλιοθερμικοί σταθμοί με την δυνατότητά τους για σταθερή παραγωγή καθαρής ενέργειας, έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Ο σταθμός που αναπτύσσουμε συνδυάζει την δυναμική αυτή με το ελάχιστο περιβαλλοντικό φορτίο προς όφελος όλων. 

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 - 2023 ekriti.gr | Όροι Χρήσης.
Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis