Ελλάδα

Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας στις υπηρεσίες Υγείας

Νοσοκομειο

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) ανακοινώθηκε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη δράση «Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) της Περιφέρειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται στο 1.200.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι ο τομέας των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής αναδείχθηκε από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3 της ΠΙΝ ως αναδυόμενος τομέας για την έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχοι της δράσης είναι:

• Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.

• Η ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.

• Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

• Η ενδυνάμωση του περιφερειακού οικοσυστήματος της καινοτομίας.

Επιλέξιμοι φορείς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναλυτικής πρόσκλησης, η δράση απευθύνεται σε:

• Επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει:

Να είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η οικονομική δραστηριότητα, που θα αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, να εμπίπτει στον θεματικό τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) και ατομικές επιχειρήσεις.

Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν από την υποβολή αίτησης ενίσχυσης.

Να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.

Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

• Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη τουλάχιστον με μία επιχείρηση): Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

• Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία επιχείρηση).

Ελλάδα

Στην Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου της Τρίπολης ο Δημήτρης Λιγνάδης

Δημήτρης Λιγνάδης

Στο νοσοκομείο της Τρίπολης και συγκεκριμένα στην Ψυχιατρική Κλινική μετέβη ο Δημήτρης Λιγνάδης.

Ο κατηγορούμενος για βιασμούς κατά συρροή, ο οποίος κρίθηκε προφυλακισμένος και μεταφέρθηκε στις φυλακές Τριπόλεως, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να γίνει μια εκτίμηση της κατάστασής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός προσήλθε στο νοσοκομείο με το βαν των φυλακών, επισκέφτηκε την Ψυχιατρική Κλινική και μία ώρα αργότερα επέστρεψε στις φυλακές.

Ειδήσεις σήμερα 

Υπόθεση Λιγνάδη: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τον 24χρονο ζητεί ο Κούγιας

Πανεπιστήμια -Συρίγος: Πιθανή η παράταση εξαμήνου για την πρακτική άσκηση φοιτητών

Κορωνοϊός - Ισπανία: Στα 4 εκατ. έφτασαν οι άνεργοι τον Φεβρουάριο