Ελλάδα

Η ΓΣΕΕ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων σε επισιτισμό - τουρισμό

ΓΣΕΕ

Τις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στον επισιτισμό-τουρισμό, η οποία έχει προγραμματίσει συλλαλητήριο για την Τετάρτη 10 Ιουνίου έξω από το υπουργείο Εργασίας, στηρίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΓΣΕΕ έχει ήδη επισημάνει, με επιστολή της στο υπουργείο Εργασίας, «την κρίσιμη αυτή κατάσταση, καθώς και τους έντονους κινδύνους, που ελλοχεύουν, για τους εργαζόμενους και την αγορά εργασίας στους κλάδους του επισιτισμού-τουρισμού. Σε αυτήν την κατεύθυνση, συνιστά επιτακτική ανάγκη για τη Συνομοσπονδία η ψήφιση πρόσθετων μέτρων στήριξης, όπως, μεταξύ άλλων, η απαγόρευση των απολύσεων για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, η επέκταση των υπογεγραμμένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), αλλά και επιμήκυνση της παράτασης ισχύος αυτών που έχουν λήξει έως το τέλος του χρόνου».

«Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό-τουρισμό δίνουν αγώνα για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες δουλειάς. Η κυβέρνηση οφείλει γρήγορα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για το σκοπό αυτό» τονίζει η ΓΣΕΕ.

Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 15,5% ανήλθε η ανεργία τον Απρίλιο

ΕΛΣΤΑΤ

Στο 15,5% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2020, έναντι 17,5% τον Απρίλιο του 2019 και 14,5% τον Μάρτιο του 2020.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Απρίλιο του 2020 ανήλθε σε 3.858.588 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 708.655 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.331.748 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 52.221 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (μείωση 1,3%) και κατά 23.820 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (μείωση 0,6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα Κράτη - Μέλη, λόγω της πανδημίας COVID-19, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 123.571 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (μείωση 14,8%) και αυξήθηκαν κατά 52.717 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (αύξηση 8,0%). Η μείωση του αριθμού των ανέργων σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 κατευθύνθηκε κυρίως προς τους οικονομικά μη ενεργούς, καθώς λόγω της πανδημίας COVID-19, αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 133.523 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (αύξηση 4,2%) και μειώθηκαν κατά 30.720 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (μείωση 0,9%).

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, λόγω των μη τυπικών συνθηκών υπό τις οποίες διενεργήθηκε η συλλογή τμήματος των πρωτογενών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα και λόγω της ενδεχόμενης μεταβολής του ποσοστού απόκρισης των ερευνώμενων και του βαθμού στον οποίο αυτή οφείλεται σε αυτές τις μη τυπικές συνθήκες, η ΕΛΣΤΑΤ διενεργεί μεθοδολογικούς ελέγχους διερεύνησης συμβατότητας των εναλλακτικών πρακτικών συλλογής στοιχείων, τα αποτελέσματα των οποίων ενδέχεται να δημοσιεύσει εκτάκτως, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Πηγή CNN.gr