Πολιτική

Πρόταση νόμου από τον Μ. Κεφαλογιάννη για την πρώτη κατοικία

Μανωλης Κεφαλογιαννης

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την εφαρμογή στη χώρα μας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και τον κίνδυνο κατασχέσεων πρώτης κατοικίας κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, προτείνει νόμο αντίστοιχο με αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας που ψηφίστηκε το 2015 για τη πώληση των κόκκινων δανείων όπου θα δίνεται η δυνατότητα του δικαιώματος πρώτης προτίμησης πώλησης του δανείου στο δανειολήπτη, στον εγγυητή  ή άτομο που θα υποδείξει ο ίδιος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις πώλησης στις εταιρείες διαχείρισης.

Αναλυτικά η ερώτηση:
«Μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών αδυνατεί πλέον λόγω πραγματικής οικονομικής αδυναμίας να ικανοποιήσει τις οφειλές του και προς το Δημόσιο και προς τα τραπεζικά ιδρύματα.
Η ελληνική κυβέρνηση με τον νόμο 4389/2016 αποφάσισε την πώληση των δανείων που έχουν χορηγηθεί από τα τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.
Στον αντίστοιχο νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας του 2015 υπάρχει η πρόνοια να δίνεται  η δυνατότητα του δικαιώματος πρώτης προτίμησης πώλησης του δανείου στο δανειολήπτη ή άτομο που θα υποδείξει ο ίδιος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις πώλησης στις εταιρείες διαχείρισης.
 
Στον νόμο 4389/2016  δεν έχει, επίσης ληφθεί καμία πρόνοια προστασίας για τους δανειολήπτες που ζουν στα όρια της φτώχειας ή κάτω από αυτά. Καμία πρόνοια, επίσης δεν έχει ληφθεί για την προστασία της πρώτης κατοικίας των οφειλετών με χρέη προς Δημόσιο, πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων καθώς και εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
Οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας είχαν ανασταλεί μέχρι τις 31/12/2014 με διαδοχικές παρατάσεις νόμων (Ν.3714/2008, ΠΝΠ 16/09/2009)  θέτοντας εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια κατά την τελευταία παράταση.
Στα τέλη Μαρτίου εκτιμάται ότι θα αρχίσουν πιλοτικά οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με το νέο σύστημα οι πλειστηριασμοί (αιτήσεις, προσφορές, εγγυητικές επιστολές κ.λπ.) θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο και η σχετική διαδικασία πλειοδοσίας θα διεξάγεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία κανενός από τους σχετικούς παράγοντες (επισπεύδοντες, οφειλέτες, πλειοδότες κ.λπ.).
Ερωτάται η Επιτροπή:
Αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της Ελλάδος η μη προστασία της πρώτης κατοικίας με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που είχαν τεθεί μέχρι 31/12/2014;
Ποιάς μορφής πρόνοια πρέπει να υπάρξει για οφειλέτες που ζουν στα όρια της φτώχειας ή κάτω από αυτά σύμφωνα και με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ;
 
Ακολουθεί η πρόταση νόμου.
Σχέδιο Νόμου:
Πριν από την πώληση του όλου ή μέρους των πιστωτικών του διευκολύνσεων, πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα:
Α) Είτε κοινοποιεί την πρόθεσή του να πωλήσει ή να διαθέσει το όλον ή μέρος του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων του.
Νοείται, ότι η εν λόγω κοινοποίηση από το πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα γίνεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε τρεις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Νοείται περαιτέρω ότι οι δανειολήπτες και οι εγγυητές τους ή πρόσωπο που θα υποδείξουν αυτοί δύνανται εντός περιόδου σαράντα πέντε (45) ημερών να υποβάλλουν πρόταση εξαγοράς της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης.
Β) είτε καλεί τον εμπλεκόμενο δανειολήπτη και τους εγγυητές του όπως εντός χρονικής περιόδου  σαράντα πέντε (45) ημερών υποβάλλουν πρόταση για εξαγορά της υπό πώληση πιστωτικής του διευκόλυνσης.
Νοείται, ότι η εν λόγω ειδοποίηση κοινοποιείται από το πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων με επιστολή προς το δανειολήπτη και τους εγγυητές αυτού.
Νοείται περαιτέρω ότι ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να υποβάλλει πρόταση εξαγοράς της υπό πώληση πιστωτικής του διευκόλυνσης.
Νοείται έτι περαιτέρω, ότι η πρόταση για εξαγορά της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης υποβάλλεται μόνο μία φορά από το δανειολήπτη και σε περίπτωση που εντός της χρονικής περιόδου των σαράντα πέντε (45) ημερών δεν υποβληθεί τέτοια πρόταση τότε τεκμαίρεται ότι ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί την υποβολή πρότασης.

Απόψεις

Το «τείχος ανοσίας» …ως πρόσχημα εκλογών; του Πέτρου Μηλιαράκη

μηλιαρακης πετρος.jpg

Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πρόσφατη πολιτική ιστορία του τόπου και κυρίως το κύρος που πρέπει να έχει στο εκλογικό σώμα, αλλά και σε συγκεκριμένη «οικονομική ελίτ» ο εκάστοτε ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας.

Η Νέα Δημοκρατία προδήλως είναι δημοκρατικό κόμμα. Ωστόσο, ανήκει στο λεγόμενο «συντηρητικό χώρο» και σε κάθε περίπτωση εκφράζει την παραδοσιακή δεξιά, η οποία βεβαίως έχει, με διάφορες παραλλαγές ηγεσίας και κοινωνικών θέσεων, κυριαρχήσει στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, από τη μετεμφυλιακή περίοδο και μετά. 

Συνεπώς, ο εκάστοτε ηγέτης του χώρου, εάν δεν μπορεί να ανανεώσει τη θητεία του στη θέση του πρωθυπουργού ή εάν δεν είναι σε θέση να πρωθυπουργοποιηθεί, δεν έχει θέση ως ηγέτης του χώρου.

Κοντολογίς, εάν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης νικούσε τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές του 2015, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ήταν πρωθυπουργός, αλλά ενδεχομένως υπουργός υπό τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη... 

Ο κ.πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά τις προδιαγραφές για την ηγεσία στη ΝΔ, καθώς και τους τρόπους ή τους λόγους που παραιτήθηκαν ή οικειοθελώς αποχώρησαν από την ηγεσία της ΝΔ ο Γεώργιος Ράλλης, ο Ευάγγελος Αβέρωφ, ο Μιλτιάδης Έβερτ, ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ασφαλώς δε και ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΦΝΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο υπότιτλος που αναφέρεται στην ύπαρξη «σχεδίου αιφνιδιαστικών εκλογών» δεν είναι αυθαίρετος. Προκύπτει από σειρά δημοσιευμάτων έγκυρων αναλυτών, που έχουν πρόσβαση στα «υπό επεξεργασία σχέδια» για τις προσεχείς εξελίξεις, που εξυφαίνονται ή μελετώνται στο «Μέγαρο Μαξίμου». Άλλωστε, αφενός η οικονομική κρίση, όπως αυτή επέρχεται, επειδή θα είναι πρωτόγνωρη για τη μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου και αφετέρου τα εθνικά θέματα, όπως θα αναδεικνύονται σε βραχύ χρονικό διάστημα, αναγόμενα: α) στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και β) στις ανάγκες κύρωσης των παρεπόμενων συμφωνιών με τη Βόρεια Μακεδονία, προδήλως βέβαιο είναι ότι θα φέρουν σε οριακή κατάσταση τον κ.Κυριάκο Μητσοτάκη ως προς την παραδοχή των «ποιοτικών του χαρακτηριστικών», σε σχέση με τις αντιλήψεις του εκλογικού σώματος. Δεν αποκλείεται δε σταδιακή, αλλά βέβαιη, αποσυσπείρωση σημαντικού τμήματος του εκλογικού σώματος από εκείνο που στις εκλογές του 2019 ανέδειξε στη θέση του πρωθυπουργού τον κ.Κυριάκο Μητσοτάκη και ανέθεσε στη ΝΔ κυβερνητικές ευθύνες. 

Στα προαναφερόμενα, δεν θα πρέπει να παραλείπεται, αλλά να συνεκτιμάται ότι οποιαδήποτε προπαγάνδα για μελλοντική οικονομική ανάπτυξη ή «καλύτερες ημέρες», (κατά τη συνθηματολογία του ΠΑΣΟΚ του 1985) πολύ δύσκολα θα ευδοκιμήσει. Ούτε, άλλωστε, ο υπερτονισμός της «ροής χρημάτων» από την Ευρώπη, θα προσελκύσει θετικά την κοινωνία. 

Και τούτο διότι η κοινωνία πολύ καλά γνωρίζει, και θα το βιώσει άλλωστε, ότι τα κονδύλια αυτά θα κατευθυνθούν σε ορισμένους αποδέκτες, που επουδενί θα επηρεάσουν το κοινωνικό σύνολο. Ίσως, λίαν εμμέσως, αλλά όχι ουσιωδώς, συμβάλλουν στην αύξηση στο ΑΕΠ – και μάλιστα σε απώτερο χρόνο. Αλλά ως εκεί για τις άμεσες ανάγκες να πειστεί το εκλογικό σώμα ότι από την Ευρώπη έρχεται ανάκαμψη... 

Προφανώς, συνεκτιμώμενα όλα τα προαναφερόμενα από τους «επιτελείς του Μαξίμου», αλλά και τον κ.πρωθυπουργό ατομικώς, οδηγούν στο λογικό πολιτικό συμπέρασμα ότι: το 2021 πρέπει να είναι έτος εκλογών. 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ «ΤΕΙΧΟΣ ΑΝΟΣΙΑΣ»

Ουδείς μπορεί να ισχυριστεί, στο πλαίσιο της καλόπιστης εκτίμησης των πραγμάτων, ότι η επιδίωξη δημιουργίας του λεγόμενου «τείχους ανοσίας» μέσω των εμβολιασμών δεν αποβλέπει στη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Αλίμονο! Άλλωστε, το σύνολο των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου στηρίζουν τη διαδικασία αυτή και μάλιστα ανεπιφυλάκτως. Εξαιρούνται, βεβαίως, ακραίες εκδοχές ως προς τον «αναγκαστικό καθολικό εμβολιασμό». 

Στηρίζεται, όμως, ο επιβαλλόμενος σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις «αναγκαστικός εμβολιασμός» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πανικός, συνεπώς, και η υπερβολική εμμονή από τα συστημικά ΜΜΕ, αλλά και από το σύνολο των μέσων που στηρίζουν πρωτευόντως τον κ.Κυριάκο Μητσοτάκη και δευτερευόντως τη ΝΔ, δίνουν την εντύπωση ότι το λεγόμενο «τείχος ανοσίας» μπορεί να αποτελέσει τη «δικαιολογία» προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία, κατά τα συμφέροντα των επιτελών του «Μεγάρου Μαξίμου» και προσωπικώς του κ.πρωθυπουργού. 

Και τούτο διότι ο κ.Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εγκλωβισμένος από την εξάπλωση της μετάλλαξης της COVID-19, τύπου Δ, ώστε να προβεί σε πρωτοβουλίες κήρυξης εκλογών, σύμφωνα με τις συνταγματικές πρόνοιες. 

Το ζήτημα, συνεπώς, που τίθεται είναι: 

Μήπως η μανιώδης και με επίταση επικοινωνιακή τακτική για «καθολικό εμβολιασμό» αφορά, πέραν της υπεράσπισης της δημόσιας υγείας, και το «πρόσχημα» ότι, λόγω ύπαρξης του συγκεκριμένου «τείχους» υφίστανται προϋποθέσεις διεξαγωγής εκλογών; 

Με το παρόν κείμενο απλώς μόνο υπόνοιες και ερωτηματικά κατατίθενται...

Ο Πέτρος Μηλιαράκης δικηγορεί στα Ανώτατα Ακυρωτικά Δικαστήρια της Ελλάδας και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου (ECHR και GC – EU).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η «τουρκική πονηριά», ο «τούρκικος τσαμπουκάς» και η αλήθεια. Του Πέτρου Μηλιαράκη*