Ψηφοδέλτια

Εντάσεις στις μεταξύ τους σχέσεις για τα "γαλάζια ψηφοδέλτια"

Εντάσεις στις μεταξύ τους σχέσεις για τα "γαλάζια ψηφοδέλτια"

∆εν διανύουν και τις καλύτερες των
σχέσεών τους οι «γαλάζιοι» γραµµατείς που
επιθυµούν να διεκδικήσουν την εκλογική...