Κρήτη

Προς αξιοποίηση οι υφάλμυρες πηγές της Κρήτης

αλμυρός

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο, «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», προχωρά στην υλοποίησή της και αναρτά προς διαβούλευση το 2 ο παραδοτέο τεύχος της.

Στο συγκεκριμένο προς διαβούλευση παραδοτέο, παρατίθενται οι λύσεις αξιοποίησης κάθε υφάλμυρης πηγής και αναπτύσσεται μέθοδος βαθμολόγησης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ιεράρχησή τους.

Παράλληλα με τη διαδικασία διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει έως 30/11/2020, θα πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση των λύσεων από αξιολογητές – βαθμολογητές, οι οποίοι έχουν οριστεί από συναφείς με το αντικείμενο ή και την περιοχή Φορείς.

Η όλη διαδικασία είναι δυναμική και θα διαμορφώσει το τελικό παραδοτέο, το οποίο θα περιλαμβάνει την τελική πρόταση για την ιεράρχηση των έργων αξιοποίησης κάθε υφάλμυρης πηγής, όπως θα προκύψει μετά τη διαβούλευση.

Κρήτη

Τρεις μήνες απεργίας από τους οδηγούς στα τουριστικά λεωφορεία

τουριστικά λεωφορεία

Τρεις μήνες απεργίας κλείνουν οι οδηγοί του σωματείου τουριστικών λεφορείων Κρήτης ο "Ερμής" - Ανακοίνωσαν νέα 24ωρη απεργία από αύριο στις 8 το πρωί.

"Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μας.Συνεχίζουμε μέχρι την δικαίωση" αναφέρουν χαρακτηριστικά.