Κρήτη

Ηράκλειο

Ο Γιάννης Κουράκης στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ για το «Αντ. Τρίτσης»

κουρακης

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 15 Απριλίου, παρουσία και του Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα, συμμετείχε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης κ. Γ. Κουράκης.

Το βασικό θέμα που απασχόλησε τη συνεδρίαση ήταν η τροποποίηση των όρων του προγράμματος « Αντ. Τρίτσης» μετά την ΚΥΑ που εκδόθηκε από το ΥΠΕΣ και βάσει της οποίας προβλέφθηκε η κατηγοριοποίηση των ΟΤΑ σε συνδυασμό με τη θέσπιση πλαφόν χρηματοδότησης ανά Δήμο.

Ο Γιάννης Κουράκης μετέφερε στον κ. Υπουργό και τα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ την έκδηλη ανησυχία των εκπρόσωπων της αυτοδιοίκησης της Κρήτης για τις εξελίξεις στο «Αντ. Τρίτσης», καθώς η νέα ΚΥΑ προβλέπει ότι στον καθορισμό του πλαφόν, θα συνυπολογίζονται τα ποσά που έχουν λάβει οι Δήμοι από το «Φιλόδημο1».

Τούτο συνεπάγεται ότι αρκετοί ΟΤΑ της Κρήτης θα απορροφήσουν περιορισμένες χρηματοδοτήσεις από το «Αντ. Τρίτσης», μιας και έχουν εντάξει μια σειρά έργων στο προηγούμενο πρόγραμμα και επομένως έχουν ήδη καλύψει μεγάλο μέρος του πλαφόν που τέθηκε.

Κουράκης: Να μη συνυπολογιστούν τα έργα του «Φιλόδημος 1»

Η έγκαιρη και απρόσκοπτη χρηματοδότηση βασικών έργων υποδομής που έχει ανάγκη το νησί μας και οι τοπικές κοινωνίες αποτελεί προτεραιότητα ύψιστης σημασίας όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και για το λόγο αυτό πρότεινε την εξαίρεση των έργων που είχαν ενταχθεί στο «Φιλόδημο 1» ώστε να μην συνυπολογιστούν στο πλαφόν.

Ο κ. Κουράκης επεσήμανε επίσης ότι ΟΤΑ της Κρήτης έχουν διαφοροποιημένες ανάγκες στα έργα υποδομής σε σχέση με τα πολεοδομικά συγκροτήματα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να εκτελέσουν επιπλέον έργα που αφορούν την αγροτική οδοποιία, την αποχέτευση, την ύδρευση καθώς και μια σειρά άλλα έργα που ο κάθε Δήμος θέτει σε προτεραιότητα,  και επομένως απαιτείται η εξαίρεση των έργων αυτών από το πλαφόν ή σε κάθε περίπτωση η αύξηση των προϋπολογισμών των συγκεκριμένων προσκλήσεων.

Τέθηκε επίσης, για μια ακόμη φορά, το ζήτημα της τεχνικής υποστήριξης των Δήμων που δεν διαθέτουν στελεχωμένες υπηρεσίες και επεσήμανε ότι η καθυστέρηση των διαδικασιών για το σκοπό αυτό από την ΕΕΤΑΑ, έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή απορροφητικότητα πόρων από τους ΟΤΑ.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στα ζητήματα που έθεσε ο κ. Κουράκης  και τόνισε ότι θα εξετάσει λύσεις προκειμένου οι Δήμοι της Κρήτης να υλοποιήσουν δράσεις και έργα από το «Αντ. Τρίτσης» βάσει των αναγκών τους.

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης τόνισε ότι σε σχετική επιστολή προς την ΚΕΔΕ αποτυπώνονται  αναλυτικά οι θέσεις και οι προτάσεις της ΠΕΔ για την τροποποίηση του προγράμματος «Αντ. Τρίτσης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Εκτός Δασικών χαρτών οι εκτάσεις με φρύγανα και ασπάλαθους

Κουράκης σε Σκρέκα για δασικούς χάρτες: Να διασφαλιστούν οι ιδιοκτησίες πολιτών και ΟΤΑ

ΠΕΔ Κρήτης: Εξορθολογισμός του τέλους 5% για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Κρήτη

Κρήτη - Κλιματική Αλλαγή: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Περιφέρειας

κλιματική αλλαγή

Η ανάπτυξη στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί Εθνική και Περιφερειακή υποχρέωση, που απορρέει από τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC, 1992), τη Συμφωνία του Παρισιού και τις δεσμεύσεις στην ΕΕ.

Η Περιφέρεια Κρήτης πρόσφατα ολοκλήρωσε, τη Μελέτη του "Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης" η οποία αποτελεί τη στρατηγική για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής, με βασικό στόχο τη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής.

Το έργο της εκπόνησης του ΠΕΣΚΠΑ, οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο του οποίου εξειδικεύονται από την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 11258/2017 (ΦΕΚ 873/τ.Β/16-03-2017), έχει χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, άξονας προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο δράσης «Δράση 5.b.4: Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) Κρήτης». 

Για την εκπόνηση της Μελέτης αυτής έχει εργαστεί μία ομάδα 22 εμπειρογνωμόνων από την πλευρά της κοινοπραξίας του αναδόχου και αντίστοιχα από την πλευρά της Περιφέρειας μία δεκαμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, σε συνεργασία με μία 14μελή ομάδα εργασίας από δεκατέσσερις καθηγητές και ερευνητές του ΙΤΕ, Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου του νησιού, που υποστηρίζουν, αμισθί, το έργο αυτό της Περιφέρειας.  

Κατά την εκπόνηση της Μελέτης εκτιμήθηκαν οι αλλαγές που πρόκειται να συμβούν τις επόμενες δεκαετίες στην Περιφέρεια και καθορίστηκαν 14 βασικοί τομείς που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν και ιεραρχήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για τα επόμενα 5 έως και 15 χρόνια, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος τους, σε επίπεδο στρατηγικής. Παράλληλα το ΠΕΣΠΚΑ μέσα από αυτή τη διαδικασία προβλέπει την ενδυνάμωση των δομών της Περιφέρειας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, και την ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης τόσο του ίδιου του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής όσο και της υλοποίησης του προγράμματος προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΠΕΣΠΚΑ, είναι να εμπλέξει την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους σε ένα διάλογο με στόχο να δημοσιοποιηθεί το πρόβλημα και να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία, ώστε να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής για την προσαρμογή. Ήδη η Περιφέρεια έχει πραγματοποιήσει, εκτεταμένη διαβούλευση για τα "Μέτρα και Δράσεις" προσαρμογής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης του ΠΕΣΠΚΑ, με σκοπό την καταγραφή των πραγματικών αναγκών σε σχέση με τις προτάσεις της Μελέτης. Παρόλο που αυτή η διαδικασία έγινε διαδικτυακά λόγω COVID-19, είχε θετικά αποτελέσματα και υπήρξαν αρκετές προτάσεις που λειτούργησαν βελτιωτικά στο πόνημα της Μελέτης. 
 
Σήμερα το ΠΕΣΠΚΑ βρίσκεται στη διαδικασία της οριστικής διαβούλευσης όλης της Μελέτης του, όχι μόνο με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά με ανοικτή πρόσκληση προς όλους όσους ενδιαφέρονται να εκφράσουν άποψη. Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία να προηγηθεί, προκειμένου στη συνέχεια η Περιφέρεια να προχωρήσει στην  οριστική έγκριση του ΠΕΣΠΚΑ μέσα από τα συλλογικά της όργανα.

Επισημαίνεται ότι η μελέτη του ΠΕΣΠΚΑ θα αποτελέσει οδηγό για την Περιφέρεια και θα επιτρέψει στους αρμόδιους φορείς την προπαρασκευή και ωρίμανση όλων των έργων, τα οποία σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για την επιτυχή ένταξή τους στη νέα προγραμματική περίοδο για το ΕΣΠΑ (2021 – 2027).
 
Ως εκ τούτου, από σήμερα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση στο ευρύ κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, το περιεχόμενο του κεφαλαίου 8 της Μελέτης, με τίτλο "Ενιαίο ΠΕΣΠΚΑ", το οποίο αποτελεί την ουσιαστική σύνοψη όλων των κεφαλαίων της Μελέτης του ΠεΣΠΚΑ Κρήτης. 
 
Το "Ενιαίο ΠΕΣΠΚΑ" έχει αναρτηθεί στο site της Περιφέρειας στη θέση «Σημαντικές Δράσεις». Μπορείτε επίσης να το βρείτε στον μόνιμο σύνδεσμο Dropbox:
 https://www.dropbox.com/s/7kiaqpmkwjjggqt/Paradoteo_8_PeSPKA_Crete_upd_2...
 
Παρακαλούμε οι προτάσεις και οι απόψεις των πολιτών και των φορέων, να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Κρήτης, μέχρι την 10 Ιουνίου 2021, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
d.pexws@crete.gov.gr
kargaki@crete.gov.gr 
a.sakalis@enviroplan.gr  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

"SafeCrete.gr": Η πύλη της Περιφέρειας Κρήτης για την κλιματική αλλαγή

Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την υγεία

Η Κρήτη επηρεάζεται από την αύξηση θερμοκρασίας στην Αν. Μεσόγειο