Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Υλοποίηση σημαντικού ευρωπαϊκού διακρατικού έργου

ενδοοικογενειακή βία

Το έργο "Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής " (OSSPC) υλοποιείται από τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο του Bournemouth στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Κέντρο Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) στην Ιταλία, το Σύνδεσμο Μελών Γυναικών Σωματείων Ηρακλείου και ν. Ηρακλείου στην Ελλάδα, το European Knowledge Spot στην Ελλάδα, και το Social and Medical Services Directorate (DASM) στην Ρουμανία.

Ένα από τα πακέτα εργασίας του έργου, Ώρα για αλλαγή: έρευνα βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία για νέες πρακτικές προσεγγίσεις (Πακέτο εργασίας 2), αποσκοπεί στην χαρτογράφηση και τη συγκριτική ανάλυση των πρακτικών που αφορούν δράστες στις συμμετέχουσες χώρες, στην εκτίμηση της κλίμακας του προβλήματος, στην αξιολόγηση των αναγκών και την ανακάλυψη πιθανών οδών παραπομπής, προτείνοντας σχετικό πρόγραμμα δραστών σε επαγγελματίες/ ειδικούς χωρίς την παρέμβαση της ποινικής δικαιοσύνης. Στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας εκπονήθηκαν 5 εθνικές εκθέσεις αναφοράς και μια διακρατική έκθεση (συγκριτική ανάλυση).

Στην έρευνα συμμετείχαν 173 συμμετέχοντες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω: ομάδων εστίασης με ειδικούς σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία (20 ομάδες), ηλεκτρονικής έρευνας για επιζήσασες ενδοοικογενειακής βίας (95), και συνεντεύξεων με δράστες που είχαν πρόσβαση σε υποστήριξη (18).

Επισημάνθηκαν οι βασικοί θεματικοί τομείς που επηρεάζουν την πρόσβαση και την παροχή του έργου των δραστών. Σχετίζονται με την ανάγκη για Συντονισμένη Κοινοτική Απόκριση (Coordinated Community Response), συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για συνοχή των οδών παραπομπής σε τοπικό επίπεδο, της ανάγκης για επαρκή χρηματοδότηση, την εκπαίδευσης των εργαζομένων πρώτης γραμμής, καθώς και της ανάγκης για δημοσιότητα προκειμένου να βοηθηθούν τα θύματα και οι δράστες να αναγνωρίζουν την κακοποίηση - με τρόπο που μειώνει το στίγμα των δραστών, αλλά συγχρόνως αναγνωρίζει την ευθύνη τους.

Τελικά, η έρευνα υπογράμμισε ένα μεγάλο ποσό ορθών πρακτικών στις χώρες-εταίρους και αποδείχθηκε ότι η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους δράστες μπορεί να επιφέρει αλλαγή συμπεριφοράς, μείωση των επιπτώσεων και θετικές μελλοντικές εξελίξεις.

Με βάση την εθνική έρευνα και συγκριτική ανάλυση, κάθε εταίρος λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας του, έχει διαμορφώσει ένα σύνολο συστάσεων χάραξης πολιτικής σχετικά με τα προγράμματα παρέμβασης για δράστες ενδοοικογενειακής βίας, και την έχει αποστείλει στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα θέματα αυτά.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (2014-2020).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Οργή για τη στείρωση των ζώων - Δημιουργείται γραμμή καταγγελιών

Γιατί θα αργήσουμε φέτος να δούμε κεράσια στην αγορά;

 

 

Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Με προηγμένη ιατρική τεχνολογία λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο Βενιζέλειο

Τα νέα μηχανήματα στο Βενιζέλειο

Το Βενιζέλειο νοσοκομείο και η Γενική Χειρουργική Κλινική του αναβαθμίζεται εγκαθιστώντας προηγμένη ιατρική τεχνολογία τρισδιάστατης όρασης σταθερού οπτικού πεδίου και απεικόνισης, υψηλής ανάλυσης , κατέχοντας έτσι ένα από τα πιο σύγχρονα λαπαροσκοπικά συστήματα της χώρας.Σε ανακοίνωση του Βενιζελείου αναφέρονται τα εξής:

"Η τρισδιάστατη όραση κατά τη λαπαροσκόπηση δίνει στο χειρουργό και σε όλη την ομάδα τη δυνατότητα προβολής τρισδιάστατου χειρουργικού πεδίου σε οθόνη δύο διαστάσεων. Μας δίνεται η ευκαιρία για καλυτερη αίσθηση βάθους και αντίληψης χειρουργικού πεδίου αυξάνοντας την ακρίβεια και την ασφάλεια των χειρουργικών επεμβάσεων.

Ακόμη, το πλεονέκτημα της ρομποτικής χειρουργικής έναντι των υπολοίπων λόγω του καλού οπτικού πεδίου εξαλείφεται με τη 3D λαπαροσκοπική χειρουργική, καθώς δίνει τη δυνατότητα  όρασης και αντίληψης. Οι ασθενείς λοιπόν λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χωρίς το υπέρογκο κόστος της ρομποτικής χειρουργικής που για τους περισσότερους είναι απαγορευτικό.

Η τεχνολογία των νέων εγκαταστάσεων στη χειρουργική αίθουσα δεν σταματάει εκεί. Υπάρχουν τα νεότερα συστήματα όχι μόνο ανίχνευσης επιπλοκών διεγχειρητικά αλλά και συνεπικουρικά για το χειρουργό και την ομάδα του ως προς τη λήψη αποφάσεων για την καλύτερη έκβαση του χειρουργείου. Αναφορικά λοιπόν διατίθεται σύστημα καθοδηγούμενης από φθορισμό χειρουργικής υβριδικής απεικόνισης με τεχνολογία  NIR/ICG, που μπορεί να είναι άγνωστα προς το ευρύ κοινό, αλλά πολύ δημοφιλή στη χειρουργική παγκόσμια κοινότητα, πολλές φορές υποβοηθώντας και βελτιστοποιώντας τη διεγχειρητική λήψη αποφάσεων.

Το Βενιζέλειο γίνεται το πρώτο νοσοκομείο της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία τρισδιάστατης Λαπαροσκόπησης επιτυγχάνοντας την αναβάθμισή του ιατρικού του εξοπλισμού, δίνοντας στο ιατρονοσηλευτικό του προσωπικό τις πλέον προηγμένες ιατρικές τεχνολογίες προκειμένου και αυτό με τη σειρά του να προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς.

Η Κλινική της Γενικής Χειρουργικής στο ΓΝΒΠ έχει αποδείξει σε βάθος χρόνου πως πρωτοπορεί και θέλει να προσφέρει το καλύτερο δυνατό στον κάθε ασθενή, όχι μόνο σε μικρής  ή μεσαίας βαρύτητας επεμβάσεις αλλά και σε μεγαλύτερης βαρύτητας χειρουργεία. Αναφορικά, από το 2015 έως το 2021 έχουν πραγματοποιηθεί εφτακόσιες πενήντα (750) επεμβάσεις παχέος εντέρου κι ορθού με διακόσιες πενήντα (250) από αυτές να διενεργούνται λαπαροσκοπικά, δηλαδή ελάχιστα επεμβατικά, καθιστώντας την Κλινική μας ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα σε αυτό το αντικείμενο στην Ελλάδα. Ασφαλώς λαπαροσκοπικά πραγματοποιούνται πολύ μεγάλος αριθμός άλλων επεμβάσεων όπως χολοκυστεκτομές, κήλες κοιλιακού τοιχώματος, διαφραγματοκήλες κλπ.

Εν κατακλείδι , βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση και δηλώνουμε πως οι χειρουργικές αίθουσες της Χειρουργικής κλινικής του Βενιζελείου έχουν πλέον επανδρωθεί με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής, αναμένοντας εντός λίγων μηνών και τη δημιουργία ψηφιακής αίθουσας για λαπαροσκόπηση που έχει ήδη εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης".

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Ελπίδες για τον τουρισμό από τέλη Ιουνίου αρχές Ιουλίου

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν αύριο σούπερ μάρκετ και καταστήματα -Κλειστές οι τράπεζες