Ελλάδα

Εργασιακό νομοσχέδιο: Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας με το «καλημέρα» στη Βουλή

βουλή

Με φυσική παρουσία των βουλευτών σε 12μελείς κύκλους, θα εξελιχθεί η τριήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, όπως ανακοίνωσε με την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων Νικήτας Κακλαμάνης. Αν και ο τελικός κατάλογος δεν έχει ακόμα διανεμηθεί στα κόμματα, κοινοβουλευτικές πηγές αναφέρουν ότι οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο ξεπερνούν τους διακόσιους.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης ενημέρωσε την Ολομέλεια ότι το κόμμα του θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης δήλωσε ότι το κόμμα του καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας. Και οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είπαν, εκ προοιμίου, ότι η πρόταση κατατίθεται αλλά το νομοσχέδιο πρέπει κανονικά να αποσυρθεί.

Την απόσυρση των άρθρων 55 έως 125 (βασικός πυρήνας του νομοσχεδίου με τις διατάξεις περί «προστασίας της εργασίας») ζήτησε ο εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Μουλκιώτης, σημειώνοντας ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος του δέχεται διατήρηση μόνο του σκέλους του νομοσχεδίου που αναφέρεται στην κύρωση των διεθνών συμβάσεων.

Στον δημόσιο διάλογο, αλλά και στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, τις προηγούμενες ημέρες στις επιτροπές της Βουλής, στην αιχμή της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης βρέθηκαν:

-οι διατάξεις για την πρόσθετη εργασία των απασχολούμενων μερικής απασχόλησης (δυνατότητα υπερωριών σε διακεκομμένο ωράριο με προσαύξηση 12%) (άρθρο 57). Όπως ειδικότερα ορίζεται, «αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Η πρόσθετη εργασία μπορεί να παρασχεθεί, εφόσον συμφωνεί ο εργαζόμενος και κατά ωράριο που δεν είναι συνεχόμενο σε σχέση με το συμφωνημένο ωράριο της ίδιας ημέρας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί ημερήσιας ανάπαυσης. Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. O μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ' ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου.» Η αντιπολίτευση ζητάει την κατάργηση της διάταξης επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα, όπου η υποδηλωμένη εργασία, ιδιαίτερα σε παραγωγικούς κλάδους είναι σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα στους νέους, οι συγκεκριμένες διατάξεις μπορεί να έχουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, με εξοντωτικά διακεκομμένα ωράρια για τους εργαζομένους με χαμηλούς μισθούς.

- Οι διατάξεις για την αμοιβή της υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας (άρθρο 58). Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει αύξηση του ανώτατου ορίου υπερωριών σε 150 κατ΄έτος, από 120 ώρες κατ΄έτος για τις υπηρεσίες και 96 ώρες κατ΄έτος για τη βιομηχανία. H ανάγνωση του άρθρου από κυβερνητική πλειοψηφία και αντιπολίτευση δεν ταυτίζεται. Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει πως «προβλέπεται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 150 ώρες νόμιμης υπερωρίας κατ' έτος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εργασίας μπορεί να χορηγείται άδεια πραγματοποίησης επιπλέον των 150 υπερωριών, οι οποίες αμείβονται με προσαύξηση 60%, αντί του 40% που ισχύει για τις συνήθεις υπερωρίες. Για την πραγματοποίηση 'παράνομων' υπερωριών ο εργαζόμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το ωρομίσθιό του προσαυξημένο κατά 120%». Η αντιπολίτευση που ζητάει την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου, επισημαίνει, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν βοηθάει στη μείωση της ανεργίας αλλά παρακινεί τις επιχειρήσεις με το υπάρχον προσωπικό να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση. Αυτό θα οδηγήσει στην εξουθένωση του υφιστάμενου προσωπικού, με υπερωριακή εργασία και κινδύνους ασφάλειας και υγείας. Εξίσου ανησυχητική χαρακτηρίζει την πρόβλεψη ότι με απόφαση του ΓΓ Εργασίας θα είναι δυνατό να χορηγείται άδεια στην επιχείρηση για υπερωριακή απασχόληση των μισθωτών, επιπλέον των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (150 ώρες). Υπογραμμίζει εξάλλου ότι η αμοιβή προσαυξημένη μόνο κατά 60%, έρχεται σε αντιδιαστολή με την πρόβλεψη προσαύξησης παράνομης υπερωρίας κατά 120%.

-Η συμφωνία διευθέτησης του χρόνου εργασίας (άρθρο 59). Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι η συμφωνία για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί να συναφθεί και με ατομική συμφωνία, μετά από αίτημα του εργαζομένου, εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση ή δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του εργοδότη, τηρουμένων κατά τα λοιπά όλων των ρυθμίσεων που ορίζουν τις προϋποθέσεις, τη διάρκεια, τον χρόνο αναφοράς και τα λοιπά στοιχεία της διευθέτησης. Απαγορεύεται η απόλυση εργαζομένου, ο οποίος δεν υπέβαλε αίτημα για διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μολονότι του ζητήθηκε από τον εργοδότη του. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση κατά την οποία λυθεί η σύμβαση εργασίας χωρίς ο εργαζόμενος να λάβει το χρονικό αντιστάθμισμα που προβλέπεται για την αυξημένη απασχόληση, ο εργαζόμενος θα αποζημιωθεί για τις υπερβάλλουσες ώρες κατά τις διατάξεις περί υπερεργασίας και υπερωρίας, ανάλογα με τις ώρες που έχει εργασθεί καθ' υπέρβαση του ωραρίου. Η αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να ανακληθεί, διότι μπορεί να υποκρύψει φαινόμενα εξαπάτησης των εργαζομένων, όπως προσαρμογή της εργασίας με βάση τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αντισταθμική ανάπαυση και χορήγηση μειωμένης απασχόλησης σε περιόδους αναιμικής δραστηριότητας. «Η έλλειψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των εργοδοτών για καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», υπογραμμίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

-η άδεια άνευ αποδοχών (άρθρο 62). Με τις διατάξεις που εισάγει το υπουργείο Εργασίας, καθιερώνεται για πρώτη φορά ρητά ο θεσμός της άδειας άνευ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για συμφωνημένη αναστολή της σύμβασης εργασίας, η οποία διαρκεί μέχρι ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης με νέα συμφωνία μεταξύ των μερών. Η αναστολή της σύμβασης είναι πλήρης, με την έννοια ότι δεν οφείλονται και ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών. Μετά τη λήξη της άδειας η σύμβαση εργασίας λειτουργεί όπως ήταν πριν τη λήψη της άδειας, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις μπορεί να αποδειχθούν εκμεταλλευτικές και επιζήμιες για τον εργαζόμενο.

-εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση της Κυριακής (άρθρο 63). Στις επιχειρήσεις που επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό τις Κυριακές και τις αργίες προστίθενται οι επιχειρήσεις logistics, shared services centers, data centers, ψηφιοποίησης εγχάρτου αρχείου, παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου και τεχνικής υποστήριξης πελατών, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και security.

προστασία από τις απολύσεις (άρθρο 66). Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι, με τις διατάξεις που εισάγονται, απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε απόλυση που γίνεται ως αντίδραση για την άσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματος του εργαζομένου. Η προστασία των εργαζομένων ενισχύεται και από την πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, εάν κατ' αρχήν αποδειχθούν πραγματικά περιστατικά που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η απόλυση είναι απαγορευμένη, ο εργοδότης φέρει το βάρος να ανατρέψει αυτό το τεκμήριο. Με βάση τις διατάξεις αυτές είναι πλέον πολύ δύσκολο για τον εργοδότη να απειλήσει, αμέσως ή εμμέσως, τον εργαζόμενο με απόλυση, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ασκήσει νόμιμο δικαίωμά του καθώς, πλέον, όχι μόνον προβλέπεται ρητή ακυρότητα σε μία τέτοια περίπτωση, αλλά και προβλέπεται ρητά η αντιστροφή του βάρους αποδείξεως υπέρ του εργαζομένου. Για απολύσεις που δεν πάσχουν από τόσο σοβαρό ελάττωμα, ακολουθείται η γαλλική ρύθμιση για τις αδικαιολόγητες απολύσεις, κατά την οποία, μετά από αίτημα είτε του εργοδότη, είτε του εργαζομένου, αντί για οποιαδήποτε άλλη συνέπεια ο εργοδότης καταβάλλει αυξημένη αποζημίωση στον εργαζόμενο. Η αποζημίωση αυτή αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον στις τακτικές αποδοχές τριών μηνών και κατά μέγιστον οδηγεί σε τριπλασιασμό της αποζημίωσης καταγγελίας. Την αποζημίωση αυτή μπορεί να ζητήσει, αντί για αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας, κάθε εργαζόμενος, ακόμη και όποιος απολύθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου. Επίσης, τίθεται η δυνατότητα για διόρθωση τυπικών ελαττωμάτων της καταγγελίας, ιδίως όταν το σφάλμα που εμφιλοχώρησε οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη/ εύλογη αμφιβολία, ενώ διευκρινίζεται ότι δικόγραφο που, επί της ίδιας πραγματικής και νομικής βάσης, σωρεύει αίτημα για επαναπασχόληση με αίτημα για πρόσθετη αποζημίωση είναι απαράδεκτο. Η ανάγνωση της αντιπολίτευσης όμως είναι διαφορετική και επισημαίνει ότι «αν απολυθείς εργαζόμενος αποδείξει ενώπιον δικαστηρίου πραγματικά περιστατικά ικανά να στηρίξουν την πεποίθηση ότι η απόλυσή του είναι άκυρη, εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει ότι η απόλυση δεν έγινε για τον προβαλλόμενο λόγο». Εισάγεται δηλαδή αντιστροφή απόδειξης. Επίσης, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής μισθών υπερημερίας, που υποκαθίσταται από την πληρωμή πρόσθετης αποζημίωσης (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις αποδοχές 3 μηνών, ούτε μεγαλύτερη από αποδοχές 24ων μηνών). Δηλαδή, ενώ μέχρι σήμερα συνέπεια της άκυρης απόλυσης ήταν η επαναπρόσληψη του εργαζομένου, πλέον δίνεται η δυνατότητα για μη επαναπρόσληψη με μια επιπλέον αποζημίωση από τον εργοδότη. Η επιλογή επαναπρόσληψης ή της λήψης πρόσθετης αποζημίωσης οφείλει να είναι αποκλειστικό προνόμιο των εργαζομένων και όχι των εργοδοτών, αναφέρει η αντιπολίτευση.

-οι παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό νόμο και το πλαίσιο για την κήρυξη απεργίας. Μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, προβλέπεται δυνατότητα εξ αποστάσεως παρουσίας στις γενικές συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και συμμετοχής στις ψηφοφορίες, ακόμα και όταν αυτές πρέπει να είναι μυστικές, ώστε οι αποφάσεις να έχουν την ευρύτερη δυνατή δημοκρατική νομιμοποίηση (άρθρο 86). Εξασφαλίζεται και στις ψηφοφορίες των αιρετών οργάνων και εκπροσώπων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής. Όλες οι οργανώσεις οφείλουν να παρέχουν αυτή τη δυνατότητα στα μέλη τους με λογισμικό που μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (άρθρο 87). Αναδιαμορφώνεται στην η διατύπωση των λόγων απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών (άρθρο 88). Η προηγούμενη προειδοποίηση των 24 ωρών για το έγκυρο της κήρυξης της απεργίας ισχύει για όλες τις μορφές απεργίας, ήτοι και για τις ολιγόωρες στάσεις εργασίας, ενώ η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή (άρθρο 91). Εξασφαλίζεται η δυνατότητα των εργαζομένων να παρέχουν εργασία, όταν έχει κηρυχθεί απεργία. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται φαινόμενα παρεμπόδισης της ενάσκησης του δικαιώματος αυτού είναι δυνατό με δικαστική απόφαση να διακοπεί η κηρυχθείσα απεργία και καθιερώνεται αστική ευθύνη για τους υπαίτιους παρεμπόδισης εργαζομένων να προσέλθουν στην εργασία τους (άρθρο93). Ορίζεται η υποχρέωση στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, πέραν του προσωπικού ασφαλείας που οφείλουν να διαθέτουν στις απεργίες, να εξασφαλίζεται και η ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία, ώστε οι υπηρεσίες που παρέχουν να ανταποκρίνονται στο 1/3 της συνήθους παρεχόμενης υπηρεσίας (άρθρο 95). Ικανότητα σύναψης συλλογικών συμβάσεων - νομιμοποίηση εκπροσώπων (άρθρο 96).

-μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Συνιστάται ανεξάρτητη αρχή, χωρίς νοµική προσωπικότητα, υπό την επωνυµία «Επιθεώρηση Εργασίας», η οποία απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας, δεν υπόκειται σε έλεγχο ούτε σε εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, και καθίσταται καθολική διάδοχος του προτεινόµενου να καταργηθεί Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) και του Γενικού Επιθεωρητή.

Το εργασιακό νομοσχέδιο που εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην κύρωση της σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας, όπως και στην ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας. Μεταξύ άλλων εισάγεται η αυξημένη προστασία του νέου πατέρα και θεσμοθετείται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων ημερών με αποδοχές κατά τη γέννηση του παιδιού. Γονικές άδειες 2+2 μηνών και για τους δύο γονείς, με επιδότηση του ΟΑΕΔ. Ο νέος πατέρας θα προστατεύεται από την απόλυση μετά τον τοκετό της μητέρας του παιδιού του.

Με το νομοσχέδιο εισάγονται διατάξεις για την καθιέρωση των διαλειμμάτων στην ημερήσια εργασία. Προβλέπεται η εξομοίωση των εργατοτεχνιτών με τους υπαλλήλους, ως προς τις προϋποθέσεις και την αποζημίωση απόλυσης. Επίσης θεσμοθετείται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας που θα αποτελέσει εργαλείο για τους ελέγχους και έχει στόχο τη μείωση της παραβατικότητας των εργοδοτών.

Με δεδομένες τις μεταβολές που προκλήθηκαν στον εργασιακό χώρο από την πανδημία αλλά και αυτές που θα επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, εισάγεται θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία, με ρυθμίσεις για το δικαίωμα αποσύνδεσης, και για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ορίζεται, επίσης, η έννοια των «ψηφιακών πλατφορµών» και εισάγονται κριτήρια για τον καθορισμό της μορφής της συμβατικής σχέσης τους µε τους παρόχους υπηρεσιών.

ειδησεις σημερα

Πανελλήνιες 2021: Το μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στους υποψηφίους

Πανελλήνιες 2021: Αυτά είναι τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ηράκλειο: "Βόμβα" τα ξερά χόρτα στον αύλειο χώρο της Μονάδας Υγείας Εσταυρωμένου (φωτο)

Ελλάδα

Αστυνομία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ανατίναζε ATM

ΑΤΜ εκρηξη

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις ΑΤΜ Τραπεζών, με τη χρήση εύφλεκτων αερίων (μέθοδος PLOFKRAAK) και εκρηκτικών υλών, στην Αττική και στην περιφέρεια.

Συνελήφθησαν την 22-7-2021, πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωση, εκ των οποίων 4 ημεδαποί ηλικίας 22, 25, 26 και 27 ετών και 25χρονος αλλοδαπός. Οι 3 ημεδαποί (22χρονος, 26χρονος και 27χρονος) καθώς και ο 25χρονος αλλοδαπός, εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας στην περιοχή του Θεολόγου Φθιώτιδας, ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθησαν. Ο 25χρονος ημεδαπός εντοπίσθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, στο Ολυμπιακό Χωριό.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρας ανθρωποκτονίας, ληστειών, διακεκριμένων κλοπών και απόπειρες αυτών, εκρήξεις κατά συναυτουργία και λοιπές παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφιών, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα ο 25χρονος ημεδαπός κατηγορείται για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα και όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του έτους 2020, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά διέπρατταν διαρρήξεις Α.Τ.Μ. με εκρηκτικά και εύφλεκτα αέρια, κλοπές ΙΧΕ αυτοκινήτων και χρήσης αυτών για την τέλεση των πράξεων, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, προκειμένου να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ο τρόπος δράσης (modus operandi) και η μεθοδολογία των δραστών, καταδεικνύει άτομα με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον τρόπο των εκρήξεων και ιδιαίτερη επιμέλεια στην επιλογή του τόπου και του χρόνου των πράξεών τους, καθόσον οι ώρες που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους ήταν οι πρώτες πρωινές, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό την πιθανότητα να γίνουν αντιληπτοί.

Εντόπιζαν Αυτόματες Ταμειολογικές Μηχανές υποκαταστημάτων τραπεζών, οι οποίες ήταν εγκατεστημένες είτε σε Σούπερ Μάρκετ είτε σε εξωτερικούς χώρους, στις οποίες με χρήση εύφλεκτων υλικών, άλλα και στην συνέχεια με εκρηκτικές ύλες, πραγματοποιούσαν έκρηξη.

Αποτέλεσμα των εκρήξεων ήταν και η πρόκληση μεγάλων φθορών στους πέριξ χώρους αλλά και η διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας ή ακόμα και της ζωής των εργαζομένων στην φύλαξη των χώρων που ήταν εγκατεστημένα τα ΑΤΜ.

Ακολούθως, αφαιρούσαν είτε ολόκληρες τις κασετίνες είτε τα χρήματα που αυτές περιείχαν και διέφευγαν επιβιβαζόμενοι σε κλεμμένα οχήματα μεγάλης ιπποδύναμης.

Λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας, αφού κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες (full face , κουκούλες από μπλούζες φούτερ, μαντίλια και κουκούλες των μπουφάν τους), ενώ φορούσαν γάντια και μακρυμάνικες μπλούζες ή μπουφάν, προκειμένου να μην αφήσουν ίχνη τους στα σημεία, ενώ έφεραν λοστούς και σφυριά για να διαρρήξουν τα ΑΤΜ.

Στο πλαίσιο αυτό, τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για την τέλεση των αδικημάτων είτε τα εγκατέλειπαν και τα πυρπολούσαν, είτε χρησιμοποιούσαν πλαστές πινακίδες προκείμενου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους

Επίσης, κατά την διάπραξη των διαρρήξεων έφεραν βαρύ οπλισμό (πολεμικά τυφέκια, τύπου KALASHNIKOV AK-47) τον οποίο δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν για να εξασφαλίσουν την διαφυγή τους, όταν έγιναν αντιληπτοί από Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. την 11-2-2021, μετά από έκρηξη ΑΤΜ στην Λ. Κηφισού στο Περιστέρι.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι κατά τον χρόνο που πραγματοποιήθηκαν οι διαρρήξεις σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε παρουσία εργαζομένων (φύλακες, υπάλληλοι) οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν τραυματιστεί ενώ σε μια περίπτωση επήλθε τραυματισμός υπαλλήλου συνεπεία της έκρηξης.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επεδίωκαν και διέπρατταν συστηματικά νομιμοποίηση των εσόδων που αποκόμιζαν από το σύνολο των εγκληματικών τους πράξεων.

Όλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διήγαν πολυτελή βίο, τον οποίο επιδείκνυαν με κάθε ευκαιρία τόσο στις καθημερινές τους συναναστροφές, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( Social Media ).

Από τις έρευνες σε οικίες χώρους και οχήματα βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πιστόλι, περίστροφο, αεροβόλο πιστόλι, ξύλινο ομοίωμα πυροβόλου όπλου, πλήθος από γεμιστήρες και φυσίγγια
πλήθος από σουγιάδες και μαχαίρια μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος, αστυνομική ράβδος
πυροκροτητής σπρέι πιπεριού εκρηκτική ύλη – ζελατοδυναμίτιδα, συνολικού βάρους -604- γραμμαρίων,
άγνωστη χημική ουσία, προφανώς εκρηκτική ύλη, σε μορφή σκόνης συνολικού μικτού βάρους -168- γραμμαρίων,
πλήθος από εργαλεία που χρησιμοποιούνται για διαρρήξεις-εκρήξεις ΑΤΜ, πλήθος ενδυμάτων που φορούσαν κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων των Α.Τ.Μ., το χρηματικό ποσό των -6.705- ευρώ και -1.160- λιρών Αγγλίας,
πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, πλήθος κλειδιών, πλήθος πλαστικών μερών (θραύσματα) κασετίνων A.T.M. συσκευή εντοπισμού GPS, μικροποσότητα φυτικής κάνναβης, 6 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Εξιχνιάσθηκαν -27- περιπτώσεις εκρήξεων ΑΤΜ εκ των οποίων:

-22- στην Αττική
-2- στην Φθιώτιδα
-1- στη Βοιωτία
-1- στην Αργολίδα
-1- στην Αχαΐα και
-9- περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων.
Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της, ανέρχεται στις -915.000- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για την εξιχνίαση και άλλων παρόμοιων περιπτώσεων συνεχίζονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμος Μυλοποτάμου: Εντοπίστηκαν τρεις "ορφανές" χασισοφυτείες

Κρήτη: Τουρκικός... τσαμπουκάς με φρεγάτες την ώρα της διάσωσης των μεταναστών

Μαύρη επέτειος: Τρία χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι (βίντεο - φωτο)