Ροζα Παρκς

Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ: Έχω ένα όραμα... (βίντεο)

Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ: Έχω ένα όραμα... (βίντεο)

/Οι ζωές μας ξεκινάνε να τελειώνουν την
ημέρα που σιωπούμε για ζητήματα που είναι
σημαντικά/

/(Our lives begin to end the day we become...