Πρόληψη

Πώς θα προστατέψουμε το σπίτι μας από τον σεισμό

Πώς θα προστατέψουμε το σπίτι μας από τον σεισμό

Πόσοι εξ’ ημών έχουμε πει τη φράση «το
δικό μου σπίτι είναι παλιό. Έχει αντέξει
τόσους σεισμούς και δεν έχει πάθει...

ESPA BANNER