Διασύνδεση Κρήτης

Με «προκαταβολές» από εθνικούς πόρους, σημαντικό έργο για την Κρήτη

Με «προκαταβολές» από εθνικούς πόρους, σημαντικό έργο για την Κρήτη

Ουσιαστικά επιχειρείται να αναληφθεί ένα «λελογισμένο ρίσκο»

Ξεκινά η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με τις Κυκλάδες

Ξεκινά η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με τις Κυκλάδες

Ποιό είναι το πρώτο έργο που ξεκινά εντός της εβδομάδας

Διασύνδεση Κρήτης: Ανάμεσα στις έξι επενδύσεις που αλλάζουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας

Διασύνδεση Κρήτης: Ανάμεσα στις έξι επενδύσεις που αλλάζουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας

Σημαντικές επενδύσεις που αναμένεται να
αλλάξουν τη μορφή του ενεργειακού
συστήματος της χώρας βρίσκονται σε...

Υπεγράφη η σύμβαση για την μικρή διασύνδεση της Κρήτης

Υπεγράφη η σύμβαση για την μικρή διασύνδεση της Κρήτης

Τα οφέλη για τους καταναλωτές, το περιβάλλον και την ...