Πολιτική

Προτάσεις Μιχελογιαννάκη για την αγροτική ανάπτυξη στην Κρήτη

μιχελογιαννακης

Ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μιχελογιαννάκης, κατέθεσε τις προτάσεις του σχετικά με την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη, τόσο στον πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό, όσο και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και τα αντίστοιχα κομματικά όργανα, ενόψει του αναπτυξιακού συνεδρίου Κρήτης. Το κείμενο έχει ως εξής:
 
«Ο πρωτογενείς τομέας στην Κρήτη παρά την σημαντική του συνεισφορά στην οικονομία του νησιού και της χώρας (η αγροτική οικονομία της Κρήτης είναι εξωστρεφής και εξαγωγική)
δεν αποδίδει όσα πραγματικά θα μπορούσε να αποδώσει.
 
Η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη που αποτελούσε πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας τα τελευταία χρόνια συρρικνώνεται, πολλά από τα βασικά της προϊόντα μένουν στα αζήτητα η πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής. Ο αγρότης ήρθε αντιμέτωπος με μια σκληρή πραγματικότητα οπού οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα για να τον προετοιμάσουν. Βρέθηκε αντιμέτωπος με μια αγορά που πλέον δεν εφάρμοζε τον προστατευτισμό και τις σταθερές τιμές ενώ ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες είχε ενταθεί μέσω του ελευθέρου εμπορίου, χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, με προϊόντα χωρίς πιστοποίηση και απουσία των σύγχρονων εργαλείων του marketing, έχασε έδαφος και από τις προηγμένες γεωργικά χώρες, αλλά και από τις τρίτες χώρες που κατέκλεισαν τις αγορές με χαμηλού κόστους προϊόντα.
 
Ο κρητικός αγρότης πρέπει να στραφεί στην η παραγωγή ποιοτικού και βιώσιμου προϊόντος, στην συνεχή επιμόρφωση, στην ορθή διαχείριση φυσικών πόρων και εισροών, στην πιστοποίηση του προϊόντος του ώστε να εξασφαλίζεται προστιθέμενη αξία σε αυτό, στην παραγωγή νέων προϊόντων, νέων ποικιλιών και νέων μεθόδων καλλιέργειας, στην ανάπτυξη καινοτόμων διαφοροποιημένων προϊόντων που αυτή την στιγμή ζητάει η αγορά.
 
Η πολιτεία χρειάζεται να χαράξει εθνική στρατηγική τόσο όσο αφορά την παραγωγή (αλλαγή παραγωγικού μοντέλου) αλλά και να καλύψει την έλλειψη εξαγωγικής στρατηγικής, για τη στοχευμένη διείσδυση ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, να επενδύσει στην καινοτομία και την στοχευμένη έρευνα και να συνδέσει την επιστημονική γνώση με την παραγωγική διαδικασία, να ενισχύσει την συνεργασία των συντελεστών της παραγωγής (παραγωγών, γεωπόνων, εταιρειών, επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, υπουργείου γεωργικής ανάπτυξης) με σκοπό ο αγροτικός τομέας να σταματήσει την τόσο μεγάλη εξάρτηση του από τις ξένες εισροές (πολλαπλασιαστικό υλικό κλπ.) και μέσω της εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης να παραχθούν ασφαλή-πιστοποιημένα και ανταγωνιστικά προϊόντων. Η πολιτεία θα πρέπει να δώσει κίνητρα για αύξηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, να μείωση την φορολογία και δώσει επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία συλλογικών επιχειρηματικών δράσεων από παραγωγούς, οφείλει να ενισχύσει τα περιφερειακά κέντρα προστασίας φυτών, πρέπει να υπάρξει απολογισμός για την κατανομή των προηγούμενων επιδοτούμενων προγραμμάτων με σκοπό να διδαχθούμε από τα λάθη μας και τα μελλοντικά προγράμματα να επενδυθούν με τρόπο που θα δώσουν πραγματικές διεξόδους στην ελληνική γεωργία.
 
Προτάσεις όπως οι κάτωθι θα βοηθούσαν στην αγροτική ανάπτυξη της Κρήτης:
Το ΥΠΑΑΤ πρέπει να αποκτήσει στενή επαφή με τους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης επαγγελμάτων. Πρέπει να γίνει γνωστό στους Έλληνες, ότι η διαδικασία πιστοποίησης του αγροτικού επαγγέλματος έχει ξεκινήσει ήδη πιλοτικά και θα ολοκληρωθεί στα προσεχή 2 χρόνια, έχοντας ως αποτέλεσμα πιστοποιημένους αγρότες αλλά και πιστοποιημένους αγρο-εργάτες από Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία. Μετά από αυτό το διάστημα θα υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης του αγροτικού επαγγέλματος για κάθε ενδιαφερόμενο. Σημαντικό είναι δε και να τονισθεί ότι στο Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται και από τοErasmus, ηγείται το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ η πιστοποίηση των επαγγελμάτων αυτών σε όλες τις προαναφερθείσες χώρες θα γίνει από Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης. Πρόκειται για το πρόγραμμαSAGRI (Skills Alliance for Sustainable Agriculture). Το ΥΠΑΑΤ λοιπόν πρέπει να λάβει μέτρα προετοιμασίας των αγροτών για την επερχόμενη πιστοποίηση τους.
Εκτός από την αύξηση των τελωνειακών ελέγχων και την εγκατάσταση σε πύλες εισόδου στη χώρα μας εγκαταστάσεων σκαναρίσματος των αγροτικών προϊόντων που εισέρχονται σε αυτή, για την αποφυγή παράνομων «ελληνοποιήσεων» ΠΓΕ προϊόντων προτείνεται και η δημιουργία ηλεκτρονικών λιστών από τους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης, όπου θα διατίθενται οι απαραίτητες πληροφορίες-πιστοποιήσεις των προϊόντων αυτών έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής και ο κάθε ενδιαφερόμενος να διασταυρώσει αν τα στοιχεία που αναγράφονται είναι αληθή μέσω του διαδικτύου (αποτροπή προσμίξεων και ελληνοποιήσεων αμφιβόλου προελεύσεων προϊόντων με το κρητικό ελαιόλαδο και μέλι κ.α. προϊόντων).
Άρση των παραγόντων που επιφέρουν αδυναμία τυποποίησης των πιστοποιημένων ΠΟΠ προϊόντων στην περιοχή προέλευσης τους και ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων των παραγωγών, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση των Σητειακών που έχουν ήδη πιστοποιήσει κατά ΠΟΠ το ελαιόλαδο τους και το αίτημα τους έχει γίνει γνωστό στο αρμόδιο Υπουργείο.
Δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Βιοκαλλιεργητών.
Δημιουργία μέτρων μέσα στα προβλεπόμενα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα για την πιστοποίηση αυτών, τα οποία θα συμβάλλουν στην ενημέρωση και κατανόηση των όρων πιστοποίησης και τυποποίησης για όσους ασχολούνται πρακτικά και όχι συμβουλευτικά στον αγροτικό χώρο.
Παροχή πιστοποιημένης εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν τις εξαγωγές που θα παρέχεται έπειτα από την απαραίτητη κατάρτιση.
Πάταξη της παράνομης διακίνησης ατυποποίητων αγρο-διατροφικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά.
Αναθεώρηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για ορισμένα προϊόντα, έτσι ώστε η πιστοποίηση τους να παρέχει την βέλτιστη δυνατή αύξηση της προστιθέμενης αξίας.
Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων με μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΥΠΑΑΤ στην Περιφέρεια Κρήτης.
10    Η Δακοκτονία να εκτελείται από την Περιφέρεια Κρήτης αφού πλέον έχει διαφανή η αδυναμία και η αναποτελεσματικότητα στην δακοκτονία τα τελευταία χρόνια (δεν υπάρχει παρακολούθηση με παγίδευση, χρησιμοποιούνται δεκαετίες τα ίδια φυτοφάρμακα, καθυστερεί η χρηματοδότηση κ.α. προβλήματα).
11    Η μετεξέλιξη και η επιτέλους χρήση, με ταυτόχρονη προώθηση του σήματος των κρητικών προϊόντων από την Περιφέρεια Κρήτης.
12    Άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου της ερημοποίησης με οριοθέτηση απειλούμενων περιοχών, θέτοντας αυστηρότατα κριτήρια στην χρήση τους, εξασφάλιση επάρκειας υδάτινων πόρων και μείωση της άσκοπης χρήσης τους, να γίνουν αναδασώσεις και Φύτευση φυτικών ειδών που έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν στο νησί της Κρήτης, να επιταχυνθούν τα εγγειοβελτιωτικά έργα που έχουν δρομολογηθεί, να γίνει χρήση των κονδυλίων της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή που παραμένουν αχρησιμοποίητα.
13    Να δημιουργηθεί νέο πρόγραμμα αναμπέλωση με στόχο την αντικατάσταση του κακού πολλαπλασιαστικού υλικού που είχε γίνει χρήση στο παρελθόν αλλά και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με σκοπό την επιμήκυνση της αμπελουργικής περιόδου και την κάλυψη των αγορών με ποικιλίες που εμφανίζουν τεράστια ζήτηση στις αγορές του εξωτερικού.
14    Επίλυση του προβλήματος έλλειψης προσωπικού στον τοπικό ΕΛΓΑ.
15    Προώθηση για την κατοχύρωση στον ξυνόχοντρο, το κεφαλοτύρι, το τυροζούλι, το ανθόγαλο, την κεφαλογραβιέρα, τον ανθοτυροσώξηρο, την νωπή γαλομυζήθρα και τη σφήνα ως ΠΟΠ και ΠΓΕ καθώς και το αιγοπρόβειο κρέας Κρήτης.
16    Ίδρυση γαλακτοκομικής σχολής στην Κρήτη.
17    Να αλλάξει το πλαίσιο που διέπει το πρόγραμμα νέων αγροτών και να γίνει πιο αυστηρό αλλά και πιο ρεαλιστικό ταυτόχρονα.
 
 

Πολιτική

Κατρούγκαλος: Τώρα είναι η στιγμή να πιεστεί η Τουρκία για τη Χάγη

κατρούγκαλος

"Η Τουρκία θέλει να επιβεβαιώσει τη θέση της στη Δύση, διατηρώντας όμως ένα μεγάλο περιθώριο αυτονομίας" δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Εξωτερικών του κόμματος, Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

"Τώρα είναι η στιγμή να πιεστεί η Τουρκία για τη Χάγη, γιατί στο μέλλον θα είναι δύσκολο να βρεθεί ανάλογη συγκυρία" τόνισε.

Αναφορικά με το θέμα που προέκυψε με τη φανέλα της Βόρειας Μακεδονίας στο Euro 2020 σημείωσε ότι "δεν υπάρχουν κενά στη Συμφωνία των Πρεσπών είτε σε αυτό το θέμα είτε σε άλλα ζητήματα".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στις Βρυξέλλες

Τσίπρας: Η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί το θετικό μομέντουμ για να στριμώξει την Τουρκία

Nordic Monitor: Αποκαλύπτει σχέδιο του Τουρκικού Στρατού για εισβολή σε Ελλάδα, Κύπρο, Αρμενία