Πολιτική

Κρήτη

"Οδηγία Πλαίσιο για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών του νερού"

σπυρος δανελλης

Σε ερώτηση προς τους Αρμόδιους Υπουργούς: 1) Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 3) Υποδομών Μεταφορών &Δικτύων και 4) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με την Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60/Ε.Κ, για την διαχείριση των υδάτων, και την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών του νερού.
Με την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας, η χώρα μας θα πρέπει να θεσπίσει εντός του 2016 ενιαίους κανόνες με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., για την τιμολόγηση του νερού ανάλογα με την χρήση του.
Συνεπικουρικά με τα παραπάνω θα πρέπει επιπλέον να εκπονηθούν έγκαιρα μελέτες καταγραφής και κοστολόγησης του νερού πανελλαδικά, να υπάρξει ελεγχόμενη επάρκεια της κατανάλωσης, συνεχείς δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και των φορέων ως προς την σωστή χρήση του νερού, αλλά και χρησιμοποίηση εναλλακτικών τρόπων ανεύρεσης και διάθεσης του ανελαστικού αυτού αγαθού.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς 1) Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2)Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 3) Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 3) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Θέμα: «Οδηγία – Πλαίσιο για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών του νερού».

Στην Οδηγία - πλαίσιο 2000/60/Ε.Κ, για την διαχείριση των υδάτων, γίνεται αναφορά στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών νερού, διευκρινίζοντας τις διαφορετικές συνιστώσες που θα πρέπει να συνυπολογίζονται, και οι οποίες είναι:

Το χρηματοοικονομικό κόστος, δηλαδή η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών.
Το κόστος του πόρου, που προσδιορίζεται με βάσει τις διαθέσιμες εναλλακτικές, αν υπάρξει υπερβολική κατανάλωση.
Το περιβαλλοντικό κόστος, δηλαδή η οικονομική διάσταση της όποιας περιβαλλοντικής ζημιάς προκαλείται.
Με βάσει την Οδηγία – Πλαίσιο, η χώρα μας πρέπει εντός του 2016, να θεσπίσει ενιαίους κανόνες για την τιμολόγηση του νερού ανάλογα με την χρήση του, ( ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία). Παράλληλα πρέπει να δημιουργήσει μία κοινωνική τιμολογιακή πολιτική, ούτως ώστε αυτό το ανελαστικό αγαθό του νερού να είναι διαθέσιμο εκεί που πραγματικά χρειάζεται.

Για να επιτευχθεί αυτό και η έννοια του κοινωνικού αγαθού να υφίσταται, θα έπρεπε η χώρα μας να είχε εναρμονισθεί με την εν λόγω Οδηγία, έγκαιρα, μελετώντας, καταγράφοντας και κοστολογώντας, το χρηματοοικονομικό κόστος του νερού πανελλαδικά, (λόγω της ιδιαίτερου γεωγραφικού ανάγλυφου που έχει η χώρα μας), έτσι ώστε η κατανάλωσή του να γίνεται με ελεγχόμενη επάρκεια, σωστή χρήση, αλλά και την χρησιμοποίηση εναλλακτικών τρόπων ανεύρεσης του και διάθεσής του.

Από πρόσφατες μελέτες που έγιναν, από τεχνικούς συμβούλους, για λογαριασμό του αρμόδιου Υπουργείου, διαπιστώθηκε, ότι μέχρι σήμερα για την ύδρευση, σε πολλές ΔΕΥΑ, δεν γίνεται διάκριση των στοιχείων κόστους, ούτε κατά υπηρεσία (ύδρευση, αποχέτευση), ούτε κατά χρήση (ύδρευση άρδευση κ.λ.π). Σε ορισμένες περιοχές πάλι, την διαχείριση του νερού την έχουν αναλάβει υπηρεσίες των δήμων και όχι οι δημοτικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλά στοιχεία του χρηματοοικονομικού κόστους να μην υπολογίζονται καθόλου, ή να συγχέονται με άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος. Για την άρδευση, από την μελέτη προέκυψε, ότι στους τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτίωσης (ΤΟΕΒ), δεν έχει καταγραφεί το πραγματικό κόστος του νερού, ούτε χρησιμοποιούνται κάποιες συγκεκριμένες αρχές για την τιμολόγησή του, ενώ σύνηθες είναι το φαινόμενο της μη καταγραφής της κατανάλωσης.

Με την εν λόγω Οδηγία κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη τιμολόγησης του νερού σε συνδυασμό με το πραγματικό κόστος, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες χώρες που με συγκεκριμένο πρόγραμμα, σχέδιο και μελέτη εκμεταλλεύονται τον φυσικό αυτόν πλούτο, το νερό.

Δεδομένου ότι, η χώρα μας οφείλει να εναρμονισθεί με την Κοινοτική Οδηγία 2000/60/Ε.Κ., αφού προηγουμένως όμως, έχει δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή υποστήριξης των αρδευτικών έργων, και έργων ύδρευσης, με μία δίκαιη και ορθολογική τιμολογιακή πολιτική.

Δεδομένου ότι η πολιτεία, οφείλει να προστατεύσει και να διασφαλίσει το αγαθό αυτό από την αλόγιστη χρήση και την υπερκατανάλωση, που προκαλείται είτε από επιχειρήσεις, είτε από νοικοκυριά, είτε από αγρότες κ.τ.λ., με συνεχείς ενημερώσεις των πολιτών, ευαισθητοποίηση των φορέων, δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων, αντικειμενική παρακολούθηση της διάθεσης και εκμετάλλευσής του.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :
Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εναρμόνισης της χώρας μας με την εν λόγω Κοινοτική Οδηγία, για την διαχείριση των υδάτων, στα πλαίσια της δίκαιης και ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής;

Πως θα διαχειριστούν το ζήτημα που προκύπτει στην τιμολόγηση από τον μη συνυπολογισμό στο κόστος νερού, του κεφαλαίου που διατέθηκε για τις υποδομές μεταφοράς του και συντήρησης του, έτσι όπως προβλέπεται από την ανωτέρω Οδηγία – Πλαίσιο; Έχει εκπονηθεί κάποια αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη;

Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός – χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας;

Τι προτίθεσθε να κάνετε με την διαχείριση του νερού, που σε πολλές περιπτώσεις την έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες των δήμων και όχι οι δημοτικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το χρηματοοικονομικό κόστος να μην υπολογίζεται καθόλου ή να συγχέονται με άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος;

Έχετε προβεί σε κάποια δράση για την ενημέρωση των πολιτών, φορέων και υπηρεσιών, σχετικά με αυτά που προβλέπει η εν λόγω Οδηγία; Αν όχι, υπάρχει κάποιος σχετικός σχεδιασμός;
 

Πολιτική

Μητσοτάκης - κορωνοϊός: Ανοίγουμε δραστηριότητες όταν τα κρούσματα υποχωρούν

μητσοτάκης τηλεδιάσκεψη

Ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση για την αποτροπή του τρίτου κύματος της πανδημίας έστειλε ο πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Αναφερόμενος στις επιδημιολογικές εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η απάντηση της κυβέρνησης σε ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης «θα είναι πάντα δυναμική». «Μένουμε σε διαρκή επιφυλακή ώστε να παρεμβαίνουμε όταν αυτό χρειάζεται. Δεν είναι δηλαδή πολιτική “βλέποντας και κάνοντας”, είναι ακριβώς το αντίθετο: βλέπουμε ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Πρόσθεσε δε ότι «ανοίγουμε δραστηριότητες όταν τα κρούσματα υποχωρούν, τις περιορίζουμε όταν αυτά αναζωπυρώνονται. Κρατάμε τις απαραίτητες ισορροπίες ανάμεσα στις ανάγκες της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας, αποφασίζοντας κάθε εβδομάδα ανάλογα με τα δεδομένα», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά στα εμβόλια, ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τη στάση της Κομισιόν αναφέροντας ότι «χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάκουσε τις παροτρύνσεις πολλών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και διαπραγματεύεται πια πιο σκληρά, πιο αποφασιστικά, πιο αυστηρά, με τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής εμβολίων. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να καταλάβουν ότι στον βαθμό που έχει χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκό χρήμα για την έρευνα παραγωγής αυτών των εμβολίων πρέπει να τιμήσουν τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ΕΕ είναι πολύ μεγάλη δύναμη για να μην μπορεί να ασκεί την απαραίτητη επιρροή ή και πίεση στις μεγάλες εταιρείες για να είναι συνεπείς με το  χρονοδιάγραμμα παραδόσεων στο οποίο είχαν δεσμευτεί.

Ως προς το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί στο έπακρο τις δόσεις εμβολίων που λαμβάνει, δίχως σπατάλες, και προχωρά την εκστρατεία εμβολιασμού με βάση τη στρατηγική που έχει καταστρώσει, καθώς έως σήμερα έχουν γίνει περισσότεροι από 221.000 εμβολιασμοί. «Ολοκληρώνεται η πρώτη δόση στους υγειονομικούς, στα κέντρα ηλικιωμένων, στους άνω των 85 ετών, αρχίζει ο κύκλος της δεύτερης δόσης, τώρα εμβολιάζονται οι συμπολίτες μας στην ηλικιακή κατηγορία από 80 έως 84 ετών, εμβολιάζονται όμως και οριζόντια οι κάτοικοι των μικρών νησιών. Χθες ξεκίνησε η δράση στο Καστελόριζο, με την ευθύνη, την εποπτεία και την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκεί στα μικρά μας νησιά θα εμβολιάσουμε το σύνολο των κατοίκων οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν να εμβολιαστούν», είπε ο πρωθυπουργός.

«Να το ξαναπώ ότι όσα εμβόλια έρχονται στην πατρίδα μας, τόσα θα γίνονται. Και μάλιστα η Ελλάδα και ο Καναδάς είναι από τις χώρες που έχουν σήμερα να επιδείξουν μία πολύ θετική στατιστική και αυτή δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι έχουμε ελάχιστες συνολικές απώλειες εμβολίων», συμπλήρωσε.

Στο μέτωπο της οικονομίας, σχετικά με τη χθεσινή έκδοση 10ετούς ομολόγου, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για εξαιρετικά επιτυχημένη έξοδο της χώρας μας στις διεθνείς αγορές. «Απέφερε ακόμα 3,5 δισ. ευρώ με το χαμηλότερο επιτόκιο που είχε ποτέ οποιοδήποτε κρατικό ομόλογο. Ελάχιστα πάνω από το 0,8%. Είναι απόδειξη της διεθνούς εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα αλλά και την πολιτική της», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρίνισε ότι τα χρήματα θα διατεθούν με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών και πάντα με δικαιοσύνη. «Είναι ένα ποσό το οποίο θα προστεθεί σε όσα ήδη δαπανά η πολιτεία για να ενισχύσει εργαζόμενους και επιχειρήσεις, κάτι που όπως έχουμε πει θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας. Προσοχή, όμως, τα χρήματα αυτά θα διατεθούν. Δεν θα ξοδευτούν. Θα κατανεμηθούν γενναία αλλά όχι αλόγιστα. Κυρίως με δικαιοσύνη. Οσα πρέπει, σε όποιους πρέπει, όταν και όπως πρέπει», πρόσθεσε. 

Τόνισε επίσης δύο προεκλογκές δεσμεύσεις της ΝΔ που γίνονται πράξη παρα τη δύσκολη οικονομική συγκυρία: τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για τους αυτοαπασχολούμενους, τον ιδιωτικό τομέα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Όσον αφορά τα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε:

- Στην αλλαγή του τρόπου εκλογής δημοτικών και περιφερειακών αρχών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μία ρητή προεκλογική μας δέσμευση που βάζει οριστικό τέλος στην ακυβερνησία στα όργανα της αυτοδιοίκησης. Από τις τοπικές εκλογές του 2023 οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι θα υπηρετούν και πάλι επί πενταετία με εξασφαλισμένη πλειοψηφία στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή εάν συγκεντρώνουν ποσοστό 43% των ψήφων.και ο συνδυασμός τους θα καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου.
- Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης που θέτουν κανόνες ευνοώντας εξαγωγές ελληνικής παραγωγής.
- Στο νέο πλαίσιο για την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών που εκσυγχρονίζεται επιτρέποντας να αρχίσει η εκμάθηση των νέων παιδιών όσων θέλουν να γίνουν οδηγοί από την ηλικία των 17 ετών αντί των 18 που ισχύει σήμερα.
- Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που φέρνει σημαντικές αλλαγές, ρυθμίσεις που εναρμονίζονται τα εδώ δεδομένα με βάση την ολιστική μελέτη την οποία είχαμε ζητήσει από την UEFA και τη FIFA, ρυθμίσεις που αναδιαρθρώνουν κατηγορίες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου όπως και τις λέσχες φιλάθλων και ουσιαστικά επανιδρὐουν την επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού ώστε να υπηρετήσει τον πραγματικό της ρόλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νοσοκομεία Κρήτης - κορωνοϊός: Οι νοσηλευόμενοι σε κλινικές και ΜΕΘ

Ηράκλειο - κορωνοϊός: Μεροκάματα σε delivery και οικοδομή για τους εκπαιδευτές οδήγησης

Όταν μιλάει η καρδιά: Νύφη τραγουδάει με νοήματα το γαμήλιο τραγούδι στον κωφό σύζυγό της