Skip to main content
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε 100 δόσεις, ΕΝΦΙΑ, αγροτικό πετρέλαιο και ΣΔΟΕ

ΕΝΦΙΑ
 clock 21:53 | 29/10/2015
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, αναμένεται και αυτό για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στις αρμόδιες Επιτροπές την Παρασκευή και το Σάββατο, προτού εισέλθει στην Ολομέλεια τη Δευτέρα και ψηφιστεί την Τρίτη.

Ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις «προσαρμογές» στο συνταξιοδοτικό, ρυθμίσεις για την ενέργεια και πολλές «λοιπές» διατάξεις.

Ειδικότερα στις φορολογικές διατάξεις αναφέρεται στην αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τα 66 ευρώ στα 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο των αγροτών, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η αύξηση αυτή ισχύει αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2015 και μέχρι 20/9/2016, διάστημα κατά το οποίο οι αγρότες θα αγοράζουν πανάκριβα το πετρέλαιο για τις αγροτικές του εκμεταλλεύσεις.

Με το ίδιο νομοσχέδιο μεταφέρονται 4.020 υποθέσεις από 3.500 από το ΣΔΟΕ στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για υποθέσεις με μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον και αφορούν τόσο φορολογικά, όσο και τελωνειακά ζητήματα.

Επίσης, με άλλη διάταξη μεταφέρονται 500 οργανικές θέσεις επίσης από το ΣΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε έχει τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Ειδικότερα,στις διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος στο κατατεθέν νομοσχέδιο περί ενεργειακής απόδοσης: 

1. Βελτιώνεται νομοτεχνικά υφιστάμενη διάταξη που προβλέπει την διατήρηση του μηδενικού επιτοκίου για τους οικονομικά ασθενέστερους μικροοφειλέτες, εφόσον πληρούν αθροιστικά κάποιες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη θα καθορίζεται από την πράξη προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ. (παρ. 4, άρθρο 51)

3. Προβλέπεται η μεταφορά 500 οργανικών θέσεων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ. (παρ. 1, άρθρο 53)

 Οι 100 δόσεις και ΕΝΦΙΑ

Διευκρινήσεις στην νέα ρύθμιση για τις 100 δόσεις την κατάργηση της επιστροφής του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο και την μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ περιλαμβάνουν διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πριν λίγη ώρα στην Βουλή από το υπουργείο οικονομικών ενώ αναμένεται και το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίησης

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο

1. Αλλάζει προς το ευνοϊκότερο το καθεστώς για ρύθμιση χρεών με άτοκες δόσεις, για οφειλέτες που χρωστούν κάτω από 5.000 ευρώ. Ενώ δηλαδή πριν, για να είναι άτοκες οι δόσεις, ίσχυε περιουσιακό κριτήριο να μην ξεπερνά η περιουσία του οφειλέτη τις 150.000 ευρώ βάσει του Ε9, πλέον αυτό αλλάζει και με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε (άρθρο 51) η αξία των ακινήτων εξετάζεται όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.

 Συγκεκριμένα, η προηγούμενη ρύθμιση έλεγε πως όσοι χρωστούν έως 5.000 ευρώ δικαιούνται άτοκες δόσεις, εφόσον η ακίνητη περιουσία τους -όπως προκύπτει από την δήλωση Ε9- δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ συνολικά, περιλαμβάνοντας έτσι και τα εκτός σχεδίου χωράφια. Αντιθέτως, με τη νέα διατύπωση, εξετάζεται αν ξεπερνά τις 150.000 «η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και η οποία προκύπτει από την τελευταία δήλωση -πράξη προσδιορισμού του φόρου», όπου εκεί υπολογίζονται μόνον τα κτίσματα και τα εντός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα.

2. Αποσαφηνίζεται ότι η αναπροσαρμογή του συντελεστή ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία από 66 ευρώ σε 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ισχύει για την περίοδο από 1/10/2015 έως 30/09/2016.

3. Προβλέπεται η μεταφορά 500 οργανικών θέσεων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ. Και αυξάνεται από 3.500 σε 4.020 ο αριθμός των υποθέσεων φορολογικού και τελωνειακού ενδιαφέροντος που μεταφέρονται από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ, προκειμένου να αποφεύγονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.

Ευνοϊκό καθεστώς για ΟΜΜΑ

Σε διατάξεις του νομοσχεδίου παρατείνεται μέχρι και 31/1/2016 το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τον Οργανισμό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ). Συγκεκριμένα:

Ο ΟΜΜΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όπου αυτές είναι απαιτητές

Απαγορεύεται κάθε είδους συμψηφισμός χρεών και απαιτήσεων του ΟΜΜΑ αν αυτό αποβαίνει σε βάρος ων οικονομικών του Οργανισμού

Δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν,δ, 356 /1974 για χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου

Επίσης με άλλη παράγραφο παρατείνεται η θητεία του ΔΣ του ΟΜΜΑ που είχε λήξει στος 24/4/2014 και παρατάθηκε δύο φορές με νόμο μέχρι τος 30/4/2015 και στην συνέχεια μέχρι και 30/8/2015 .

Παραχώρηση έκτασης Κερατσινίου Δραπετσώνας

Με άλλη διάταξη τα κατοχυρώνεται η παραλιακή ζώνη Κερατσινίου Δραπετσώνας η οποία γειτνιάζει με το λιμάνι του Πειραιά ως ζώνη αστικής ανάπτυξης .

Συγκεκριμένα προβλέπεται η παραχώρηση της περιοχής για χρήσης βιομηχανίας βιοτεχνίας υπηρεσιών μεταποίησης πολιτισμού και αθλητισμού εκπαίδευσης τουρισμού και αναψυχής

Προβλέπεται επίσης σε αδόμητες περιοχές η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και εκτεταμένου χώρου κοινόχρηστου πρασίνου .

Προβλέπεται επίσης η προστασία και ανάδειξη βιομηχανικών και πολιτιστικών μνημείων.

Η ψήφιση των δυο νομοσχεδίων -μαζί με το αναμενόμενο νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών- θα «ξεκλειδώσει» την εκταμίευση της δόσης των δύο δισ. ευρώ για την Ελλάδα, η οποία εκκρεμεί, καθώς η ψήφιση του πρώτου πακέτου προαπαιτούμενων από τη Βουλή δεν είχε καλύψει ούτε το 1/3 όσων έπρεπε να κάνει η Αθήνα, προκειμένου να ανοίξουν οι «κάνουλες» της δανειοδότησης από τους εταίρους.

Πηγές από τη Διάσκεψη των Προέδρων επισήμαναν ότι οι Θεσμοί θέλουν να ξεκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία άμεσα, γι' αυτό και το σχέδιο νόμου για τα εκκρεμή προαπαιτούμενα θα εισαχθεί για συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αύριο το πρωί, θα ακολουθήσουν άλλες τρεις συνεδριάσεις την ερχόμενη εβδομάδα και προς το τέλος της θα μπει στην Ολομέλεια.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2024 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis