Οικολογία

Πάνω από 60.000 τα είδη δέντρων στον πλανήτη

Πάνω από 60.000 τα είδη δέντρων στον πλανήτη

Στον πλανήτη μας υπάρχουν 60.065 γνωστά είδη δένδρων, σύμφωνα με το νέο πλήρη κατάλογο που παρουσίασε...