Κρήτη

Ρωσική Εκκλησία: Σημαντικό γεγονός αλλά όχι Αγία η Σύνοδος της Κρήτης

σύνοδος κρήτη

Σε ευθεία αμφισβήτηση της σημασίας της Πανορθόδοξης Συνόδου προχωρά η εκκλησία της Ρωσίας επιχειρώντας να φανεί ως εκφραστής όλων των διαφωνούντων προκαθημένων οι οποίοι δεν παρέστησαν στο ιστορικό γεγονός της Ορθοδοξίας. Στο ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ρωσίας αναγνωρίζεται η σημασία του γεγονότος που συντελέστηκε στην Κρήτη αλλά αμφισβητείται ο όρος Πανορθόδοξη ως προς τον χαρακτήρα της Συνόδου. Επίσης, γίνονται γνωστές οι επιμέρους διαφωνίες ιεραρχών με κάποια από τα κείμενα των αποφάσεων ενώ γίνεται λόγος για παραβίαση της αρχής της ομοφωνίας ενώ τονίζει με νόημα πως από τη Σύνοδο έλειπαν οι εκπρόσωποι περίπου του μισού πληθυσμού των ορθοδόξων ανά τον κόσμο.
 
Το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου

Κατά τη συνεδρία αυτής της 15ης Ιουλίου 2016 η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ασχολήθηκε με την από 18 έως 26 Ιουνίου 2016 στην Κρήτη γενομένη Σύνοδο Προκαθημένων και Ιεραρχών των δέκα κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Κατά τη συνεδρία αυτής της 13ης Ιονίου 2016 (Πρακτικά № 40) η Ιερά Σύνοδος αφού μελέτησε την κατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε εξαιτίας της αποχής μίας σειράς των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών από τη συμμετοχή στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις προκαθορισμένες ημερομηνίες από 18 έως 26 του τρ. ε. προέβη σε σχετική δήλωση.
Η δήλωση, η οποία την ίδια ημέρα απεστάλη προς τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο και τους Προκαθημένους όλων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών ειδικότερα δε καλεί σε υποστήριξη της προτάσεως των Εκκλησιών Αντιοχείας, Γεωργίας, Σερβίας και Βουλγαρίας για την αναβολή της Πανορθοδόξου Συνόδου.
Ωστόσο από 18 έως 26 Ιουνίου ε.ε. στην νήσο Κρήτη συνήλθε Σύνοδος με συμμετοχή των δέκα κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Αντιοχείας, της Ρωσίας, της Γεωργίας και της Βουλγαρίας να απέχουν από ττις εργασίες αυτής. O Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος στις 16 Ιουνίου απέστειλε μήνυμα στους Προκαθημένους και τα μέλη των αντιπροσωπειών των κατά τόπους Εκκλησιών, των συνελθόντων στην Κρήτη.
Το μήνυμα εκφράζει την πεποίθηση ότι οι διχογνωμίες μεταξύ των μεμονωμένων Εκκλησιών επί θεμάτων προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλη Συνόδου δεν πρέπει να διχάζουν και να αποδυναμώνουν την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αφού τόνισε τη σπουδαιότητα της φωνής της κάθε τοπικής Εκκλησίας και την έλλειψη σύμφωνης γνώμης του Πατριαρχείου Αντιοχείας για να συγκληθεί η Σύνοδος, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος σημείωσε ότι η συνάντηση στην Κρήτη δύναται να συμβάλει στην προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, όπου θα συμμετάσχουν όλες οι κοινώς ανεγνωρισμένες κατά τόπους αυτοκέφαλες Εκκλησίες.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει επισήμως τα κείμενα τα οποία ενεκρίθησαν από τη Σύνοδο στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένοι Ιεράρχες των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίοι συμμετείχαν στη Σύνοδο, δήλωσαν ότι δεν υπέγραψαν το κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» λόγῳ της μη συμφωνίας τους προς το περιεχόμενό του.
Στις 27 Ιουνίου 2016 η Ιερά Σύνοδος της κατά Αντιόχειαν Ορθοδόξου Εκκλησίας προέβη σε δήλωση σχετικά με τη σύγκληση συνελεύσεως στην Κρήτη. Η δήλωση αναφέρει ότι τα κείμενα τα οποία ενεκρίθησαν κατ΄αυτήν δεν δεσμεύουν κατά οποιονδήποτε τρόπο το Πατριαρχείο Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, ενώ τονίζει ότι «η αρχή της ομοφωνίας εξακολουθεί να είναι ο βασικός κανόνας ο οποίος διέπει τις διορθοδόξους σχέσεις». Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αντιοχείας βλέπει την γενομένη συνάντηση ως «μία προκαταρκτική Συνέλευση της Πανορθοδόξου Μεγάλης Συνόδου», ενώ τα έγγραφα αυτής, κατά την Εκκλησία της Αντιοχείας, δεν είναι τελικά, αλλά ανοιχτά προς συζήτηση.
Επίσης υπογράμμισε ότι η Εκκλησία της Αντιοχείας ζήτησε την αναβολή της Συνόδου «δια την ενίσχυση της ενότητος της Καθολικής Ορθοδοξίας, ώσπου να εξασφαλιστεί η Ορθόδοξος ομοφωνία περί των επίμαχων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Συνόδου, και να εκπληρωθούν οι εκκλησιολογικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών». Η δήλωση τονίζει ότι η Σύνοδος, η οποία αρχικώς ήταν προορισμένη να είναι Πανορθόδοξος, συγκλήθηκε με την απουσία τεσσάρων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, «το ποίμνιο των οποίων περιλαμβάνει περίπου το μισό πληθυσμό του συνόλου των Ορθοδόξων Πιστών ανά τον κόσμο».
Στις 9 Ιουλίου 2016 η Αρχιγραμματεία της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι μετά την επίσημη λήψη των κειμένων της γενομένης στην Κρήτη Συνόδου θα κοινοποιηθούν στους Μητροπολίτες του Πατριαρχείου Βουλγαρίας για την προσήκουσα μελέτη και κατόπιν αυτής η Ιερά Σύνοδος στη συνεδρία αυής θα τοποθετηθεί για τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης.
Η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας δέχεται ότι η γενομένη στην Κρήτη Σύνοδος, στην οποία συμμετείχαν Προκαθήμενοι και Ιεράρχες των δέκα εκ των δεκαπέντε αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών ήταν σημαντικό γεγονός στην συνοδική πορεία της Ορθοδοξίας, αρχής γενομένης από την Πανορθόδοξη Διάσκεψη της Ρόδου το 1961.
Επίσης τονίζει ότι η αρχή της ομοφωνίας ήταν η βάση της πανορθδόξου συνεργασίας καθ΄όλη τη διάρκεια της συνοδικής διαδικασίας. Η διεξαγωγή της Συνόδου χωρίς σύμφωνη γνώμη ορισμένων αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών αποτελεί παραβίαση της αρχής αυτής και ως εκ τουτου η γενομένη στην Κρήτη Σύνοδος είναι αδύνατο να θεωρείται Πανορθόδοξη ούτε τα έγγραφα τα οποία ενέκρινε αποτελούν έκφραση της πανορθοδόξου ομοφωνίας. Ακόμα επεσήμανε τη σχετική θέση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείο Αντιοχείας.
Τέλος, η Ιερά Σύνοδος ανέθεσε, άμα τῇ λήψει των επισήμως επικυρωθέντων αντιγράφων των εγκεκριμένων από τη ἐν Κρήτῃ Σύνοδο κειμένων, τη δημοσίευση και τη μελέτη αυτών στη Συνοδική Βιβλική-Θεολογική Επιτροπή, η οποία παράλληλα οφείλει να λαμβάνει υπόψη και ενδεχόμενες παρατηρήσεις και κρίσεις των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών, των θεολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των θεολόγων, των κληρικών, των μοναχών και των λαϊκών. Κατόπιν επισταμένης μελέτης η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει τα πορίσματα αυτής στην Ιερά Σύνοδο.

Κρήτη

Ηράκλειο

Ψηφιακή αναπαράσταση Χάνδακα: Σκληρή απάντηση Γιγουρτάκη στον Δήμο Ηρακλείου

Χανδακας

Σκληρή απάντηση στην στοχοποίησή του (όπως αναφέρει) από τον Δήμο Ηρακλείου, με φόντο το θέμα που έχει αναδείξει το Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr, για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ψηφιακή απεικόνιση του Χάνδακα του 1640 σε βίντεο, δίνει ο ιστορικός και αρχαιολόγος Νίκος Γιγουρτάκης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης «Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» και Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηρακλείου ε.τ. επισημαίνει πως: "Ειλικρινά, θλίβομαι, για τον τρόπο που επέλεξαν κάποιοι στο Δήμο Ηρακλείου να με στοχοποιήσουν προσωπικά με αήθη τρόπο αντί της επιλογής να απαντήσουν εμπεριστατωμένα και με τη στοιχειώδη ευπρέπεια στην επιστολή μας. Την απάντηση αυτή οφείλει ο Δήμος Ηρακλείου προς όλους τους υπογράφοντες και δεν με αφορά πλέον ο αήθης και ολισθηρός δρόμος προσωπικής εις βάρος μου επίθεσης τον οποίο επέλεξε και τον οποίο δεν θα ακολουθήσω".

Ολόκληρη η απάντηση Γιγουρτάκη έχει ως εξής:

"Δόθηκε στην δημοσιότητα σήμερα από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ηρακλείου, «Ανακοίνωση για το βίντεο “Η Κάντια 1640”», η οποία αφορά την επιστολή που έχει σταλεί στον Δήμαρχο και συνυπογράφω μαζί με δεκαπέντε άλλους συμπολίτες μου εκφράζοντας τεκμηριωμένα την ένστασή μας για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η ιστορική φυσιογνωμία της πόλης μας κατά το 1640.
Αναγκάζομαι να τοποθετηθώ δημόσια, από την στιγμή που η εν λόγω ανακοίνωση με στοχοποιεί προσωπικά με τη φράση «όπως με την έκδοση της ιστορίας της πόλεως, που προγραμματίζεται και είναι σε εξέλιξη από την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου το θέμα θα εξαντληθεί, από τον έγκριτο ιστορικό της περιόδου εκείνης κ. Νίκο Γιγουρτάκη».

Τον αναληθή αυτόν ισχυρισμό επανέλαβε χθες 10 Μαΐου η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου κ. Αριστέα Πλεύρη ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου εν ώρα συνεδρίασης, όπου συζητήθηκε η εν λόγω επιστολή. Θα έπρεπε, όμως, η κ. Αντιδήμαρχος, ακριβώς αυτή, να γνωρίζει (αφού είναι η υπεύθυνη εκ μέρους του Δήμου για την συγκρότηση και τον συντονισμό της συγγραφικής ομάδας ήδη από τα τέλη του 2019 έως και σήμερα), ότι στο έργο αυτό της συγγραφής του τόμου με την Ιστορία της Πόλης του Ηρακλείου έχω κληθεί να συνθέσω και συγγράψω το τμήμα που αντιστοιχεί με την Α΄ Βυζαντινή περίοδο στο νησί μας (4ος μ.Χ. αι. έως το 828 κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες) με τίτλο «Από την Ύστερη Αρχαιότητα μέχρι την Αραβοκρατία. Το Ηράκλειο κατά την Α΄ Βυζαντινή περίοδο». Η κ. Α. Πλεύρη, (όπως και όλοι μας στη συγγραφική ομάδα) συμμετέχει σε κάθε μας συνάντηση για το συντονισμό της όλης προσπάθειας και ενημερώνεται εγγράφως από τους υπεύθυνους κ. Νίκο Ανδριώτη και κ. Ρένα Παπαδάκη. Μάλιστα το αντίστοιχο τμήμα που αντιστοιχεί στη Βενετοκρατία έχει αναλάβει να συγγράψει συναδέλφισσα ιστορικός με τίτλο «Ο Χάνδακας υπό τη σκέπη της Βενετίας».

Προφανώς στη συλλογιστική των υπεύθυνων του Δήμου Ηρακλείου, κάποιος που συμμετέχει ως επιστήμονας, μετά από πρόσκληση, αφιλοκερδώς στη συγγραφή της Ιστορίας της γενέθλιας πόλης του δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει κριτική και να τεκμηριώσει την ένστασή του απέναντι στην κραυγαλέα έλλειψη του βίντεο του Δήμου Ηρακλείου.
Πολύ περισσότερο, που με την ιδιότητά μου ως Προέδρου του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης «Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» επέλεξα να συνυπογράψω την διαμαρτυρία για την παντελή έλλειψη αναφοράς στη μονή και το μνημείο της Αγίας Αικατερίνης του Σινά από την εν λόγω παρουσίαση. Για τούτο επιλέγω την δημόσια απάντηση ώστε να γνωρίζουν την αλήθεια, όσοι έγιναν αποδέκτες του αναληθούς αυτού ισχυρισμού.

Ειλικρινά, θλίβομαι, για τον τρόπο που επέλεξαν κάποιοι στο Δήμο Ηρακλείου να με στοχοποιήσουν προσωπικά με αήθη τρόπο αντί της επιλογής να απαντήσουν εμπεριστατωμένα και με τη στοιχειώδη ευπρέπεια στην επιστολή μας. Την απάντηση αυτή οφείλει ο Δήμος Ηρακλείου προς όλους τους υπογράφοντες και δεν με αφορά πλέον ο αήθης και ολισθηρός δρόμος προσωπικής εις βάρος μου επίθεσης τον οποίο επέλεξε και τον οποίο δεν θα ακολουθήσω".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένα εντυπωσιακό video «ξεναγεί» τους επισκέπτες του Info Point στην Candia του 1640

Ηράκλειο: Οργή για την τρισδιάστατη απεικόνιση του Χάνδακα του 1640!