Κρήτη

Ηράκλειο

Προσλήψεις... στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Δημοτικο Συμβουλιο Εφηβων

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα (12/3) στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου  το Δημοτικό Συμβούλιο  με 32 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.
Αναλυτικότερα:
1. Πρόσληψη 55 εργατών καθαριότητας και 5 οδηγών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για κάλυψη εποχιακών αναγκών της Ανταποδοτικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Καθαριότητας με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 . 
2. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2018. 
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστότητας χαρτονομισμάτων (απόφαση 236/2018 Οικονομικής Επιτροπής). 
4. Τροποποίηση προγράμματος δράσης 2018, αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων τρέχοντος οικονομικού έτους 2018 με την εγγραφή νέου Κ.Α. (απόφαση 238/2018 σε Ορθή Επανάληψη, Οικονομικής Επιτροπής. 
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου έτους 2018 για την αποπληρωμή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑΛΩΣ ΕΩΣ ΓΙΟΦΥΡΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ - SKATE  PARK - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (απόφαση 276/2018 Οικονομικής Επιτροπής). 
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (απόφαση 277/2018 σε Ορθή Επανάληψη,   Οικονομικής Επιτροπής). 
7. Τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου και Κ.Α. Εσόδων 32. – Κ.Α. εξόδων 8511 και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (απόφαση 278/2018 Οικονομικής Επιτροπής). 
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 του τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 279/2018 Οικονομικής Επιτροπής.
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου έτους 2018 για την αποπληρωμή του έργου «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 του τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 284/2018 Οικονομικής Επιτροπής). 
10. Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών α) για τη διακίνηση φακέλων και δεμάτων που έγινε από το ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. (CRETA COURIER) β) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που έγιναν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
11. Διακανονισμός οφειλών δημοτών. 
12. Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών . 
13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης και 24 Δήμων της Κρήτης με τίτλο «Έρευνα – μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (Net - Metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net-Metering). 
14. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση και ανάπτυξη οδών συνεκτικού τμήματος του οικισμού Σκαλανίου».  
15. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014 – 2020 για την «Κατασκευή νέου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138». 
16. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και Αναβάθμιση δυτικού παραλιακού μετώπου από Τάλως έως Γιόφυρο – Κατασκευή υδάτινου στοιχείου – Skate Park – Παιδικών Χαρών». 
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ικάριου Γηπέδου». 
18. Έγκριση 1ης παράτασης για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων κίνησης και έκδοση άδειας λειτουργίας του. 
19. Συγκρότηση  Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού – Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου – Φάση Α». 
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την παραγωγή ψηφιακού δίσκου (cd) της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου.
21. Άρση δέσμευσης ιδιοκτησίας με τροποποίηση των ορίων Τοπικού Ρυμοτομικού για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στη θέση Γιοφυράκια του πρώην Δ.Δ. Βουτών Δ. Ηρακλείου και τροποποίηση των χρήσεων γης του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της πρώην Κοινότητας Βουτών – Γιοφυρακίων στην ίδια θέση (απόφαση 16/2018 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). 
22. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για την οργάνωση του συστήματος συλλογής των αστικών τύπου ΑΥΜ (Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων).
23. Έγκριση καταβολής προστίμων μετά από τον τεχνικό έλεγχο του ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου μας για το έτος 2017. 
24. Έγκριση συμμετοχής στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς το ΕΙΕΑΔ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους άστεγους» του σχεδίου με τίτλο «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ». 
25. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος. 
26. Τροποποίηση της αρ. 48/2018 απόφασης περί ορισμού Επιτροπών για ην υλοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018. 
27. Συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών της Βικελαίας  Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
28. Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Πλεύρη Αριστέας στην Αθήνα. 
29. Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα Τουρισμού κ. Garancini Gian Andrea  Paolo στην Αθήνα. 
30. Παραχώρηση χρήσης από μισθωτή δημοτικού ακινήτου (κατάστημα 9 και 10 στο Νέο Κοιμητήριο) σε εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 34/95.
31. Επανακαθορισμός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ηρακλείου. 
32. Αγωγή άσκησης ενδίκων μέσων κατά μισθωτή καταστήματος –Θ4- Κεντρικής Αγοράς Δήμου Ηρακλείου. 

Κρήτη

Χανιά

Κρήτη: Αντιστάθηκαν αλλά η ΕΛΑΣ τους συνέλαβε για τις κλοπές

αυτοκινητο κλοπη

Εξιχνιάστηκαν, τρείς (3) υποθέσεις κλοπών - διαρρήξεων που διαπράχθηκαν σε Ι.Χ αυτοκίνητα, στα Χανιά.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών

Επιπλέον οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν διότι κατά την διάρκεια του ελέγχου τους αντιστάθηκαν σθεναρά.

Αφαίρεσαν μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 4.400 ευρώ, 250 λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είδη ρουχισμού, διάφορα αντικείμενα και προσωπικά έγραφα

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το δελτίο τύπου της αστυνομίας:

Εξιχνιάστηκαν χθές, 12.06.2021 το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, τρείς (3) υποθέσεις κλοπών- διαρρήξεων σε οχήματα που διαπράχθηκαν σε περιοχή του Δήμου Χανίων. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών κατηγορούμενων για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, από την 05.06.2021 έως και την 10.06.2021 άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν συνολικά από τρία (3) Ι.Χ αυτοκίνητα το χρηματικό ποσό των 4.400 ευρώ, 250 Λίρες Αγγλίας, τρείς (3) ηλεκτρονικούς υπολογιστές (laptop), είδη ρουχισμού, διάφορα αντικείμενα και προσωπικά έγγραφα.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και ύστερα από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω αλλοδαποί είχαν διαπράξει τις εν λόγω κλοπές.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Χανίων ο ένας εκ των αλλοδαπών και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 635 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο διέμεναν, όπου εντοπίστηκε και ο έτερος αλλοδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 980 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν διότι κατά την διάρκεια του ελέγχου τους αντιστάθηκαν σθεναρά.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, ενώ οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Κρήτη: Δεν κατάφεραν να βοηθήσουν την τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα (φωτο)

Ηράκλειο: 19χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Δήμος Χερσονήσου: Βρήκαν πάνω του κοκαΐνη