Στέλιος Τζαγκαράκης

Σημαντική διάκριση για Κρητικό επιστήμονα

Σημαντική διάκριση για Κρητικό επιστήμονα

Ο Δρ. Στέλιος Τζαγκαράκης, Ρεθεμνιώτης
Πολιτικός Επιστήμονας, ορίστηκε και
ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Επικεφαλής...