Σοροπτιμιστικός Όμιλος

Η Γυναίκα στη δωδεκάδελτο επιγραφή των νόμων της Γόρτυνας

Η Γυναίκα στη δωδεκάδελτο επιγραφή των νόμων της Γόρτυνας

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ηρακλείου
«Αρετούσα», συνεχίζει το δεύτερο κύκλο
εκδηλώσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματός...