προπληρωμένη κάρτα

Υπό εξέταση η καταβολή επιδομάτων με προπληρωμένη κάρτα

Υπό εξέταση η καταβολή επιδομάτων με προπληρωμένη κάρτα

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα εφαρμόζεται σήμερα μόνο στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.