νοσοκομειακά απόβλητα

Θέμα διαχείρισης των επικίνδυνων μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ

Θέμα διαχείρισης των επικίνδυνων μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τη διαχείριση των επικίνδυνων μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων, που με την πανδημία του Covid 19 αποκτά ακόμα...