Μανώλης Γραφάκος

Κρήτη - Γραφάκος: Μονάδα πρότυπο ο ΔΕΔΙΣΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Κρήτη - Γραφάκος: Μονάδα πρότυπο ο ΔΕΔΙΣΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Μονάδα πρότυπο στον τομέα της διαχείρισης
των απορριμμάτων χαρακτήρισε το
Εργοστάσιο Διαλογής - Διαχείρισης και...